Wednesday, 30 June 2010

Membina Kematangan Politik Melayu

Gaya dan pola politik Melayu masakini begitu celaru dan tidak menun¬juk¬kan satu kematangan selaras dengan usia demokrasi di Malaysia. Ini kerana orang Melayu yang telah ter¬pecah ke¬pada dua ke¬lompok besar parti politik (satu kerajaan dan satu pembangkang) yang telah saling ber¬cakaran tidak kira musim, tempat dan subjek. Berbeza dengan bangsa lain yang kelihatannya lebih bijak ‘menguruskan’ perbezaan dan ‘memanfaatkan’ persamaan tanpa terikat dengan ‘baju’ kepartaian!


Titik persamaan yang boleh menjamin manfaat bersama nampaknya semakin kabur dan luntur oleh lautan api per¬musuhan, dendam dan hasad dengki yang semakin marak. Cara menyerang lawan begitu aggresif hingga boleh me¬letakkan situasi pada keadaan ‘kalah jadi abu, menang jadi arang.” Per¬tembungan bukan sahaja berlaku di musim pilihan raya tetapi terus berlaku pada setiap masa dan perkara. Pihak yang kalah, seolah-olah tidak boleh menerima hakikat dan terus menjolok yang di atas. Manakala pihak yang menang pula, masih tidak puas hati dan terus meng¬henyak yang di bawah. Terlupakah kita bahawa kerja untuk ‘membina’ sesungguhnya masih banyak? Mengapa kerja untuk ‘meruntuh’ pula yang jadi keutamaan?

Sekadar perbandingan rasanya tidak salah untuk melihat beza gaya politik kita dengan gaya berpolitik di Amerika misalnya. Biasanya apa¬bila terjadi pertandingan merebut jawa¬tan presiden, calon-calon yang bertanding akan begitu agresif berkempen. Namun apabila keputusan pemilihan Presiden diterima tidak begitu memuaskan hati (merujuk kepada kes Al Gore dan George W. Bush dalam Pilihan¬raya Presiden Amerika suatu masa dulu) kedua-duanya merujuk kes itu ke mahkamah. Setelah mahkamah memutuskan yang Bush adalah pe¬menang mutlak, Al Gore menerimanya dan berkata, “Bush adalah presiden saya dan rakyat Amerika seluruhnya.” Dan selepas itu kata-mengata, tuduh-menuduh, tidak berlaku lagi. Pemimpin yang terpilih boleh terus menjalankan tugasnya, manakala yang kalah, akur dan sanggup memberi ketaatan sebagai rakyat.

Selepas itu rakyat Amerika tidak kira anggota Parti Demo¬krat atau pun Re¬publikan, terus berkerja membina ne¬gara dengan polisi dan prinsip yang dibuat oleh parti Re¬publikan yang telah diamanahkan membentuk kerajaan. Masing-masing berfikir dan bertindak bagaimana hendak membela kebajikan rakyat dan keutuhan negara se¬panjang tempoh pemerintahan parti Republikan. Jika adapun kritik¬an, ia disuarakan secara matang di meja perundingan yang melibatkan wakil-wakil yang wibawa dan kompeten. Ia tidak melibatkan seluruh rakyat, di seluruh tempat dan di semua perkara secara caca-marba.

Maksudnya, pegawai kerajaan, ahli ekonomi, para profesional, ahli akademik, golongan pekerja dan petani tidak sibok ‘berpolitik’ kerana mereka telah memberi tumpuan dan disibokkan oleh tanggungjawab dan peranan di bidang masing-masing. Kerajaan pada ketika itu, lebih berperanan sebagai jentera negara secara meluas bukan lagi sebagai jentera parti yang sempit. Sebagai balasan, kerajaan akan menerima komitmen serta kesetiaan bukan sahaja daripada anggota parti pemerintah tetapi daripada seluruh rakyat.

Adalah jelas kematangan berpolitik seumpama itu belum ada di kalangan orang Melayu di negara kita. Sama ada di pihak mana pun masing-masing masih kuat terikat dengan ke¬penti¬ngan parti walaupun musim pilihanraya telah berlaku. Akibat¬nya, yang menang gagal ‘mengisi’ kemenangan, manakala yang kalah pula terus ‘menyalak bukit’. Apa sahaja yang dikatakan ‘putih’ oleh satu pihak, pihak yang sebelah lagi akan berkata ‘hitam’.

Dan rakyat se¬luruhnya turut ter¬heret dalam gaya politik ‘separuh masak’ ini ke jabatan kerajaan, syarikat swasta, pusat pengajian tinggi, masjid, sekolah, kedai kopi, kaki lima dan lain-lain tempat. Akibatnya, orang Melayu ber¬politik hampir setiap masa, tempat dan perkara. Sikap prajudis – menghukum sebelum mengadili sering terjadi. Hanya kerana seseorang dari parti lawan, maka cakapnya tentu tidak benar!

Malah lebih parah lagi bila keputusan, pertimbangan, pe¬nilaian dan pengkajian terhadap sesuatu tidak lagi bersandar¬kan pada etika kerja, disiplin ilmu atau sikap profesional dalam sesuatu bidang, tetapi lebih dipengaruhi oleh sentimen politik kepartaian. Untuk memberi sesuatu jawatan misalnya, perlu diteliti sipolan orang parti mana? Kekadang untuk mem¬beri satu tender atau kenaikan pangkat, terlebih dahulu diselidiki pegangan politik seseorang berbanding kemampuan di bidang yang berkenaan. Walaupun praktik ini belum menyeluruh, nampaknya ia mula membenih dalam amalan politik orang Melayu.

Budaya negatif ini akan merugikan bangsa Melayu secara khusus dan negara secara umum. Politik kalah-mati yang di¬amalkan sekarang jika tidak ditangani dengan baik, akan menyebabkan orang Melayu menjadi semakin emosional dalam menghadapi sesuatu isu sama ada di peringkat nasional mahupun antarabangsa. Sikap profesional berdasarkan analisa ilmu dan kepakaran di bidang-bidang ter¬tentu akan terpinggir secara beransur-ansur oleh sentimen ke¬partian yang melampau. Misalnya, seorang pentadbir yang cekap dan amanah mungkin boleh tersingkir kerana adanya calon lain yang lebih diyakini pendirian politiknya oleh sesuatu pihak. Ataupun ada pula pentadbir atau pengurus yang bertindak atas sentimen kepartian bukan atas penilaian ilmu dan etika bidang kepakarannya (walau pun ia memiliki kemampuan itu) dalam jabatan, agensi dan unit yang diterajuinya.

Bayangkan apa akan jadi jika sesuatu yang melibatkan kepentingan negara dan rakyat seluruhnya telah disorot oleh seorang pentadbir, pengarah atau pengerusi melalui kacamata pemikiran dan jiwa yang le¬bih dipengaruhi oleh untung-rugi parti yang disokongnya? Jika sikap yang sama menular ke bidang pendidikan, eko¬nomi, budaya, sukan dan lain-lain maka lama-kelamaan akan berleluasalah penguasaan tenaga kerja yang tidak pakar di semua bidang di semua peringkat. Yang dominan nanti ialah tenaga yang hanya ada ketaatan tetapi tidak ada kepakaran.

Orang Melayu perlu ingat, bahawa semakin mereka ghairah bergaduh (atas justifikasi apapun), pihak lain lebih bijak bertindak dengan menyodorkan agenda kepentingan mereka. Di sudut ini nampaknya parti-parti bangsa lain lebih matang kerana walaupun dalam parti yang berlainan tetapi sama-sama menjaga kepentingan. Mereka lebih rasional untuk menimbang dan membuat pilihan. Kematangan ini dibuktikan dalam Pilihanraya 1999 dan 2008 yang lalu apabila orang Cina ‘tahu’ siapa yang harus mereka pilih untuk menjamin status ekonomi dan sosial mereka. Mereka lebih bijak untuk melihat banyak titik per¬samaan sesama mereka (walaupun berbeza parti) dan berusaha bersama-sama untuk mencapainya.

Nampaknya orang Cina juga bijak dalam menguruskan krisis dan tahu bila mahu berhenti apabila keadaan memerlu¬kan mereka bersatu. Inilah kematangan berpolitik namanya. Manakala dalam bidang perniagaan, mereka lebih bersifat objektif… siapa yang dapat menyumbangkan keuntungan, me¬reka akan sanggup berkerjasama. Dalam politik, ada disiplin politik, maka dalam bidang perniagaan, pendidikan dan budaya, ada jua disiplin dan etikanya yang tersendiri. Justeru, disiplin politik tidak lagi relevan untuk mendapat per¬timbangan yang tidak bias, prejudis dan emosional dalam bidang-bidang yang lain.

Walaupun ada banyak persatuan tetapi orang Melayu seharusnya punya satu kesatuan. Yang berbeza cuma cara dan kaedah, tetapi prinsip dan matlamat tetap sama Pada waktu tenang, kaedah yang sesuai dengan ketenangan digunakan, tetapi pada waktu tegang, kaedah yang sesuai dengan keadaan itu pula digunakan. Dalam hal ini sekali lagi kematangan bangsa Cina terserlah.

Kecapaian di bidang ekonomi dan akademik oleh bangsa Cina misalnya, sentiasa diiringi oleh tuntutan-tuntutan politik yang matang dan kena pada masanya. Sebagai contoh, secara berkesan, kaedah ini telah berjaya menambah ruang dan peluang mereka dalam bidang akademik dengan terbinanya berbagai-bagai institusi pengajian tinggi swasta, mengamalkan budaya dan bahasa dengan lebih meluas. Dan nampaknya mereka lebih objektif dan berhati-hati tentang penubuhan Sekolah Wawasan, penerapan bahasa tambahan di sekolah-sekolah rendah dan lain-lain. Ya, parti politik mereka berbeza, tetapi perbezaan itu lebih bercorak ‘the same differences’.

Di peringkat antarabangsa pula cuba lihat kematangan Kesatuan Eropah (EU) dalam bidang politik dan ke¬tenteraan ketika berdepan dengan dunia Islam. Sebaik sahaja WTC di¬serang mereka terus bersatu dengan Amerika untuk me¬me¬rangi “keganasan”. Manakala di bindang ekonomi negara-negara Eropah telah ber¬jaya mengatasi perbezaan pendapat apa¬bila rela menggunakan mata wang yang sama untuk meng¬¬hadapi era ekonomi global yang lebih mencabar. Me¬reka tidak membesarkan krisis yang ada apabila ada cabaran dari pihak ketiga.

Malangnya, kematangan yang sama belum ada dalam senario politik Malaysia. Pernah ada per¬cubaan menggunakan figur luar dalam catur politik parti-parti politik tertentu. Ada pihak yang condong kepada Al Gore dan ada pihak yang condong kepada Bush semasa kedua-duanya bertarung dalam pilihanraya presiden Amerika yang lalu. Apa¬kah sifat con¬dong itu hasil pengamatan yang dibuat se¬cara ilmiah dan objektif? Kita sama-sama boleh men¬jawab¬nya. Apakah hanya kerana puak A menyokong Al Gore maka puak B perlu me¬nyokong Bush? Sedangkan sama ada Bush atau Al Gore sama-sama dipantau oleh golongan elit Yahudi?

Untuk itu, sejarah pertelingkahan antara Muawiyah dan Saidina Ali R.A harus dijadikan iktibar. Perbezaan pandangan antara mereka berdua demi kemaslahatan ummah telah menyebabkan berlakunya perang saudara. Keadaan ini cuba diambil kesemptan oleh pihak ketiga – kerajaan Rom. Wakil Rom yakni pihak luar ketika itu berjumpa dengan Muawiyah untuk menghulurkan bantuan bagi menghadapi tentera Sayidina Ali, namun Muawiyah dengan tegas telah menolak tawaran itu.

Ini membuktikan bahawa Muawiyah tahu batas-batas krisis sesama Islam – yakni jangan sekali-kali bersekongkol dengan musuh yang mempunyai ‘hidden agenda’ untuk menyelesaikan masalah sesama Islam. Justeru, kita lihat betapa empayar Islam terus berkembang di luar jazirah Arab walaupun perang saudara itu berlaku. Juga tidak semua pihak terheret dalam pertikaian politik, para pendakwah, ahli ekonomi, pakar sains dan teknologi terus bekerja di sebalik pertikaian orang-orang politik.

Malangnya, sering kali kebencian ‘membunuh’ kerasionalan. Kebencian orang Melayu kepada penjajah suatu masa dulu menyebabkan lahirnya se¬gelintir mereka yang memilih Parti Komunis Mala¬ya (PKM) sebagai cara menegakkan keadilan. Sedangkan komunis juga hakikatnya bukanlah suatu ideologi dan parti yang lebih baik daripada penjajah. Ketidakmatangan ini boleh berulang jika bangsa Melayu tidak mem¬punyai ilmu yang cukup untuk menilai. Kebencian terhadap sesama bangsa dan sesama agama(?) mampukan mewajarkan kita untuk membuka pintu kepada pihak lain yang siap siaga untuk menangguk di air keruh? Jangan, jangan, jangan kerana marahkan nyamuk kelambu dibakar!

Oleh itu, barangkali sudah tiba masanya ujud aliran ketiga dalam senario politik Melayu. Yakni golongan yang boleh dan mampu berpoliik secara matang dan profesional dalam bidang masing-masing. Mereka yang lebih objektif, rasional dan ‘gentleman’ dalam menghadapi perbezaan politik. Namun keprihatinan, kesetiaan, komitmen dan kecintaan mereka ter¬hadap agama, negara dan bangsa tidak diragukan.

Aktiviti po¬litik mereka mungkin terhad pada musim pilihanraya sa¬haja, tetapi sebaik sahaja rakyat membuat ke¬pu¬tusan dan pemben¬tukan kerajaan (sama ada pusat atau negeri) telah disahkan oleh perlembagaan, mereka akan ber¬kerja penuh tekun, disiplin dan amanah di sektor-sektor yang telah diper¬tanggungjawab¬kan.

Jika dasar yang mereka dukung dirasakan tidak sesuai, maka itu tidak dijadikan alasan untuk ‘mensabotaj’ kerajaan (pusat atau negeri) itu ‘dari dalam’, sebaliknya ditegur dan dibaiki mengikut per¬untukan dan peraturan yang sedia ada. Atau jika masih tidak berjaya juga mereka akan ‘berpolitik’ dengan meng¬guna¬kan kuasa undi yang ada di tangan mereka pada pilihanraya akan datang.

Perlu adanya golongan menengah Melayu yang mem¬punyai pegangan yang mantap dengan Islam di sudut ke¬yakinan dan keimanan (Fardhu Ain) sekaligus mempunyai kemahiran dan ilmu dalam bidang-bidang profesional seperti ekonomi, kejuruteraan, kedoktoran, kebudayaan dan lain-lain (fardhu Kifayah). Dengan sifat mukmin mereka mampu memperbaiki keadaan orang Melayu yang sedang diserang oleh pelbagai gejala sosial, jenayah dan keruntuhan akhlak. Manakala dengan kepakaran dan ilmu yang tinggi, mereka mampu menyelesaikan masalah Melayu yang ketinggalan di bidang ekonomi, akademik, teknologi dan sains.

Mereka mungkin mempunyai satu persepsi yang berbeza dengan mengenengahkan satu keyakinan baru bahawa tidak ada mana-mana parti politik pun yang boleh mendakwa survival bangsa Melayu terletak di tangan parti tersebut, tetapi sebalik¬nya survival parti tersebutlah yang bergantung kepada orang Melayu sendiri.

Adalah tidak tepat jika bangsa Melayu cuba dimajukan secara reaktif, yakni dengan saranan menyandarkan kekuatan mereka kepada ‘public victory’ (pada parti), sedangkan mereka seharusnya dibangunkan secara proaktif dengan mem¬bina kekuatan diri sendiri (‘personal victory’) terlebih dahulu. Parti yang kuat tidak menjamin bangsa yang kuat, kerana perjuangan bangsa, negara dan agama tidak boleh berhenti walau apapun masalah yang melanda parti.

Parti Kongres boleh ditinggalkan apabila rakyat India melihat Kongres hilang upaya oleh masalah dalamannya. Parti Kao¬mintang yang begitu berjasa, ditinggalkan oleh rakyat Taiwan apabila dilihat kurang demokratik terhadap pandangan generasi baru negara. Begitu juga Golkar di Indonesia, LDP di Jepun dan di mana-mana jua – hakikatnya parti hanyalah satu “jalan” sedangkan kecemerlangan bangsa, agama dan negara adalah satu “tujuan”. Matlamat hanya ada satu, tetapi jalan mencapainya banyak. Bangsa yang bijak tidak akan meletakkan hanya satu jalan sahaja untuk mencapai satu tujuan!

Pandangan ini seharusnya tidak dicurigai, justeru orang Melayu juga yang akan mendapat manfaatnya jika ada dua bentuk aliran perjuangan di kalangan orang-orang Melayu kini. Tidak kira sama ada aliran yang memperkuatkan parti orang Melayu untuk menguatkan bangsa Melayu ataupun aliran yang menguatkan bangsa Melayu secara langsung tanpa penyerahan total kepada sesebuah parti, maka jika kedua-duanya aliran ini bergerak secara lancar, sudah tentu bangsa Melayu-Islam juga akan mendapat manfaatnya.

Inilah ke¬matangan berpolitik namanya. Aliran ketiga ini bebas untuk bekerja¬sama dengan mana-mana pihak, sama ada pihak NGO, parti politik (kerajaan atau pembangkang), organisasi kor¬porat, tanpa melihat dan dilihat secara prejudis. Asalkan pe¬luang diberikan, sarana logistik memadai, prinsip asas Islam serta kepentingan bangsa dan peraturan negara dapat dijaga, maka mereka boleh bekersama dengan siapa sahaja untuk membina kecemerlangan. Mungkin ini yang dikatakan prinsip ‘tidak ke mana-mana’ tetapi ‘ada di mana-mana’.

Idea perlu wujudnya aliran ketiga ini bukanlah untuk lebih memecahkan orang Melayu, tetapi hanya untuk me¬nangani perpecahan yang sedia ada dengan satu cara yang lebih matang, diplomasi dan intelektual. Inilah yang berlaku di kalangan profesional, pendakwah dan tenaga kerja Islam sewaktu berlaku perbezaan politik antara Sayidina Muawiyah dan Sayidina Ali. Yang ‘bergaduh’ atas ijtihad masing-masing ialah kedua pemimpin itu… Tetapi golongan profesional Islam yang lain terus menumpukan kepada bidang dan pe¬ranan masing-masing. Sebab itu sejarah membuktikan bahawa per¬kem¬bangan dakwah Islmiah, ilmu pengetahuan Islam, empayar Islam dan kemajuan-kemajuan yang lain tidak te¬rencat sekalipun berlaku peperangan antara kedua-dua sahabat besar itu.

Maksudnya, tidak semua golongan meninggalkan tugas mereka untuk turut bersama-sama ber¬politik dengan Sayidina Ali dan Muawiyah. Bahkan mereka terus berkerja dengan gigih dan profesional kerana me¬letakkan kepentingan Allah dan Rasul mengatasi di atas segala-galanya. Jika tidak masakan Islam boleh terus ber¬kembang dengan cepat dan me¬luas?

Sayangnya, minda kita sedikit terusik apabila modal wacana parti-parti politik bukan lagi terfokus kepada idea, perancangan dan program memperkasa umat bertaraf tinggi. Sebaliknya lebih pada agenda picisan yang diwarnai oleh mainan kata, sindirian dan ejekan dengan istilah ‘barua’, ‘bela babi’ dan sebagainya. Apa yang umat Melayu dapat dari ‘wa¬cana’ seperti ini? Apakah ini yang dinamakan kematangan berpolitik? Baik pada yang memulakan isu, mahukan pada yang memainkan isu, gejala politik ‘lipstik’ dan ‘kosmetik’ ini seharus tidak dibiarkan mengisi ruang minda dan pe¬mikiran Melayu.

Inilah yang akan menyuburkan budaya taksub sama ada atas jenama agama ataupun bangsa di kalangan orang-orang Melayu. Sedangkan apa yang diperbalahkan itu (tidak kira mana pihaknya) belum tentu relevan untuk memajukan bangsa dan agama. Mungkin itu cuma agenda politik, bukan agenda Melayu apalagi agenda Islam. Kata orang ‘what we see depends mainly on what we look for’, maka bangsa Melayu seharusnya melihat perkara-perkara besar untuk mendapat manfaat yang besar.

Mungkin kita tidak akan dapat menghapuskan perbezaan pandangan, sikap dan worldview tentang banyak perkara dikalangan orang-orang Melayu, tetapi kita boleh membina satu kematangan dan keharmonian untuk ‘menguruskan’ perbezaan ini. Ingatlah, tidak semestinya setiap perbezaan adalah satu per¬tentangan. Bahkan perbezaan itu boleh menjadi satu keindahan jika ia dapat ditangani dengan penuh bijaksanaan dan keikhlasan. Sebenarnya, kita masih boleh bersatu walaupun dengan ujudnya banyak perbezaan. Soalnya, kita mahu atau tidak? Mahu seribu daya, hendak sejuta cara!
 
Sumber :http://genta-rasa.com

Saturday, 26 June 2010

Hari Koperasi 2010..sederhana tapi meriah

Tarikh : 26 Jun 2010 (Sabtu)
Masa: 8.30 am-1.00 pm
Venue : Dewan Sri Mersing

Ucapan alu-aluan dari Pengerusi Koperasi, TP HEK En Roslan b Salleh
Brosur program yang simple
Gerai Mat Salai juga ada..baca kisahnya di sini[klik]

Gerai Kebab Ikhwan dari Kluang yang popular

TP HEK En Roslan & TP HEA En Aziz (Perasmi)

Pertandingan melengkapkan 'Puzzle' untuk kanak-kanak bawah 6 tahun

Antara peserta muda seawal 2 tahun pun ada

Peserta yang belum memahami tujuan pertandingan

Anak-anak guru

Orang kampung pun datangSekalung tahniah kpd penganjur
Friday, 25 June 2010

(Facebook) Reunion 1st Batch MRSM Balik Pulau, SPM 1986

Petang Jumaat yang mendung tatkala berada bersama-sama pelajar dalam sesi tutorial Bio , GHD dikejutkan dengan panggilan rakan lama, Mr Wizan Zaini, Presiden BWP batch SPM 1986. Nampaknya group Ex-MRSM BP dapat mengesan sorang lagi member yang sudah puluhan tahun 'menghilangkan' diri. Selepas tu, Mr Azhar Zakaria, ex-homeroom 5 Damai 86' call juga. Lps tu buka FB dah ada request, so jenguk2 dapat foto-foto yang amat 'rare' ni. Dapatla dalam FB Azhar..Ini bergambar satu homeroom masa exam SPM 1986. Cuba teka la GHD mana satu..mesti tak caya kan?..yang berdiri paling tinggi sekali tu..he3. Al-Fatihah buat arwah Reduan Hassan. Beliau kemalangan sebaik cuti matriks UKM tahun 1987.


Terima kasih FB kerana berjaya melakukan 'quantum leap
' ruang-masa

Monday, 21 June 2010

Sunday, 20 June 2010

Makan Malam Perpisahan Cikgu Puteri di Sarina's Kitchen

6 Jun 2010
Sarina's Kitchen
Nota : Dulunya merupakan chalet Sarina's Inn. Lokasi di Teluk Iskandar. Chalet ini dibina di tebing yang agak curam. Menariknya apabila ditukar menjadi restoren,binaan restoren direka bertingkat-tingkat serta berlapis-lapis mengadap laut yang terbentang luas. Bayangkan ketika monsun tiba nanti. Restoren ini sesuai untuk mereka yang inginkan kelainan dan kesegaran.
Kehadiran KJ sains Hj Khairol menyerikan majlis. Beliau bakal menjadi KGA baru menggantikan Us Saiful yg berpindah ke MRSM Tumpat. Selamat bertugas dengan post baru !
Memang romantik & klasik ruang makan di bahagian tepi
Miss Puteri akan berpindah ke MRSM Lenggong, setelah hampir 10 tahun berkhidmat di unit Biology. Tempat baru lbh dekat dengan kg halaman di Kuala Kangsar
Cikgu Jue dgn hubby Mr Zul n anak2 yg ceria

Reunion ex-homeroom 5 Cemerlang 08'..

19 Jun 2010
Around 3.00 pm-6.00pm

Istimewa petang itu kerana kedatangan anakanda2 ex-hroom 5 Cemerlang 2008..khabarnya ada sesi motivasi dari Alumni MRSM Mersing kepada pelajar2 tingkatan 4 & 5 pada Ahad malam
 Anakanda2 yg datang ni baru shj menamatkan matrikulasi dan sudah dapat result n penempatan.

Miss Atiqah anak Pak Zainal makin comel n paling membanggakan ttg pemikiran dan general knowledgenya, boleh berbincang topik apa shj..Dan kursus Law adalah yg terbaik untuk Atiqah, teruskan perjuangan !!
Kak Chick makin anggun n kekal cemerlang di matriks. Dapat medicine di UMS tapi bercita-cita ke India. Kekalkan kehebatan kak chick?chik
Mr Zawawi dapat jurusan Komputer Industri UKM. Makin hensem n tough tapi masih memiliki ciri2 lelaki Melayu terunggul
Miss Fatimah, ex-anak homeroom angkat nak masuk Engineering tapi bimbang kehilangan rakan baik.Moga dapat pilihan terbaik nanti
Buah tangan istimewa sambal daging dari Kelantan dari Kak Chick ..best..makasih 

Berita lain ialah Fina dah berada di Mesir buat Medic (Waa tak sangka la..tak sedih2 ke dok jauh?), Ayah fina dah pindah ke Kedah dari Kelantan. Faris on the way ke MRSM Mersing..
Akhir kata..Moga kalian sentiasa sukses ke peringkt tertinggi
Gagal dalam usaha lebih baik dari  gagal mencuba
dan ingatlah pesanan-pesanan dr bapak homeroom suatu masa dulu
(Lagi tshirt dari Atiqah..makacih n sizenya sentiasa tepat !)

See you at nearest future..

Friday, 18 June 2010

Kem Juara SPM 2010

18 Jun 2010
8.00am -12.00pm
Dewan Kuliah Siti Hawa & DK2
Fasilitator : Mr GHD & Pn Jue

Semangat membara. Malam tadi sesi penerangan & motivasi dari guru-guru yang terlibat

   Semoga segala tindakan dan usaha betul & tepat pada masanya

Ujian penilaian di akhir sesi

Sunday, 13 June 2010

Balik Kampung 2010..part 1: Pekan Sari Temerloh yang klasik

      Lokasi : Kuala Semantan, Temerloh
Tarikh : Ahad 13 Jun 210
Masa : 9.00 pagi

Sinopsis : Sudah lama tak berkunjung ke Pekan Sari (Sehari)Temerloh di Kuala Semantan iaitu pertemuan antara Sungai Semantan yang penuh sejarah perjuangan dengan Sungai Pahang. Menurut arwah moyang, penduduk kampung sejak lama dulu (mungkin sebelum abad ke 19) akan membeli-belah barang keperluan untuk bekalan mingguan dengan menaiki perahu atau bot penambang ke pekan yang terletak di sepanjang tebing sungai ini.Bandar asal Temerloh dikatakan asalnya adalah deretan kedai lama yang masih wujud semasa saya kecil dalam tahun 1970an. Pada masa kini kawasan ini sudah dimajukan menjadi Esplanade Temerloh ala2 Kuching waterfront dan boleh dikunjungi hingga waktu malam kerana adanya gerai dan medan makan di sini. Kalau masa dulu-dulu kwsn di sini agak 'keras' pada waktu malam. Di tebing sungai berhampiran pekan sari ini juga dulunya terdapat deretan rumah rakit.

Terdapat banyak jualan bahan-bahan eksotik akar-akar, tongkat,senjata-senjata, barang-barang antik dll
Ikan-ikan sungai patin (sangkar) dan juga spesies lain boleh dibeli dengan harga yang murah di sini

Mercu tanda Temerloh yang baru. Saiz agak besar melebihi mercu di Pekan

Jeruk-jeruk tempatan spt jeruk petai, jeruk sayur maman(sedap makan dgn ikan bakar) ada dijual

Tikar mengkuang design lama buatan orang kampung spjg sungai ada juga dijual (simple dan selesa)

Ni ayam kampung agaknyaBuah salakTerdapat banyak gerai sarapan mengadap keindahan Sg PahangPetai  (loghat Temerloh : Petei) gemuk-gemuk,satu tangkai dah cukup buat sambal tumis. Tak heran lah orang sini petai tak dapat dipisahkan

Cikgu Lia ex-Teacher MRSM Mersing tah mcamana bertemu kat sini. Cikgu Lia skrg di MRSM Tawau. Dia siap posing suh masukkan dlm facebook

Madu kat sini banyak ori, tapi musim madu dah blalu, mungkin skrg dah tak ori

Tapai juga sangat popular dijual di pekan sari ni

Bot penambang menyeberangi sungai pahang..ada berani naik?

Jeti bertingkat..canggihnya..kalu air banjir naik mungkin tenggelam juga

Macam kenal jer?
Labels

09' (2) 10th anniversary (1) 13 Mei (1) 2012 (1) 4 strategi kejayaan (1) adab (1) Adiputra (1) aduan pengguna (2) advanced learning (1) AFTL (2) agama (31) Akhir zaman (25) alat menambah tinggi (1) alumni (7) amal jariah (2) amalan 5 S' (1) amali sembelihan (1) amerika bangkrap (1) Anak Mersing (6) anak pintar (1) Ancaman Singapore (3) Ancient Astronauts (2) angkasawan negara (1) Anjakan Paradigma (3) ansara (2) anti-islam (3) Anugerah (2) apple (4) Aqiqah 2009 (1) Ar Rahnu (1) artis (1) asal-usul (9) Asas Tenaga dan Fokus (4) asrama (1) Atartuk (1) aura minda (2) ayam penyet (1) bahaya (1) balik kampung (6) bandar Mersing (9) banjir (5) banjir 2011 (1) banjir 2012 (2) banjir temerloh 2011 (2) batch 2010 (1) bencana (5) bengkel (1) ber (1) berbuka puasa (2) berita (16) berita bersara (3) berita Mersing (181) bersara (3) Bersih 2.0. politik (5) Bersih 3.0 (1) bina laman web (21) bio text (2) Bisi jual manok tuai (1) bisnes mersing (14) blog mybio A+ (1) blogger (2) boikot Dap (1) boikot Israel (2) Borang Kemasukan ke MRSM (4) brainstorming (1) buah pukul mersing (6) buat banner (8) buat web (2) budak hilang (1) Budaya Ilmu lemah (2) buddha (1) buggati (1) bukti cinta kpd nabi muhd (4) Buku (4) Buku Teks (1) butik mersing (1) BWP/ LDP/PRS/BPPSP 09' (5) Cafe Bengawan Solo (1) Cafe Buluh Wangi (2) cahaya (1) cakra (1) cameron highland (1) Cameron Highlands (17) cara berfikir (14) carnival (1) celik IT (23) cendol Talib (1) ceramah insuran (2) CERN (3) cerun masjid runtuh (1) cetusan minda (42) Chakra Healing (2) chicken chop (1) China (2) cikgu kahwin 2010 (4) cikgu kahwin 2012 (3) cikguiti.com. (1) cinta universal (1) Colour vibration teraphy (2) Cool Blog Mersing (1) Cornell system (1) cuti 2010 (6) cuti 2011 (36) cuti 2012 (21) cuti orang Mersing (35) cuti-cuti mersing (66) cvt (3) daging kalimah (1) dajjal (3) darul aitam (1) demo anti-ppsmi (2) Derma Gaza Kagum (1) derma maahad tahfiz mersing (3) DiGi WWWOW (1) dinar (5) doa pengasih (1) e-cover (1) ebook (4) ebook cover (2) ecover (1) education (1) EFT (2) Einstein (3) ekonomi (11) elit (1) emas (8) Endau (2) English camp (2) EQ (1) Esplanade Temerloh (4) ESQ (1) ex-BP82' (6) ex-homeroom (8) ex-student (17) ex-student kahwin (5) ex-teacher (10) Exam (3) exora (1) facebook (6) fatwa merokok (2) filem (1) filosofi (1) fitnah (2) fizik kuantum (1) formula ajaib (3) Forum (1) Foto guru 2009 (2) foto guru 2010 (1) foto raya 2010 (1) freemason (1) future mersing (3) future phenomewnon (1) gadget (6) gajet (3) gathering (2) gempa bumi (1) Golden Sisters Enterprise (1) Google Translate (2) Graduasi 2008 (1) graduasi 2010 (2) graduasi 2011 (1) Group Anak Mersing (1) gulai patin tempoyak (5) Gunug Qaf (1) Gunung Arong (1) guru baru (2) guru dan staf berpindah (2) guruku (3) H1N1 (2) H1N1 di MRSM Mersing (1) HAARP (1) Hadiah Nobel (1) Haffa Izzah (4) haji (1) halal (1) handphone (1) Hang Tuah (2) Hari Akademik (2) Hari Akademik 2009 (1) hari akhirat (1) hari anugerah (2) Hari Anugerah 09' (1) Hari Anugerah 2012 (1) hari bumi (2) hari bumi 2010 (1) Hari bumi 2012 (1) Hari Graduasi 2009 (1) Hari guru (4) Hari Guru 09' (1) Hari Guru 2012 (1) hari guru sejagat (1) Hari Inovasi 2011 (1) hari keluarga (3) hari keluarga 2008 (1) hari Keluarga 2009 (1) Hari Keluarga 2012 (1) Hari Koperasi 09' (1) hari Koperasi 2010 (1) hari kualiti 09 (1) hari malaysia (1) Hari Pendaftaran (1) Hari Pendaftaran 2009 (1) hari Q (1) hari raya 09 (2) Hari Raya 2012 (2) HEP (1) hi tech (34) hi-tech (34) hiburan (1) high alert (3) higher order thinking (76) higher self (59) Homeroom (9) Homestay (1) hospital mersing (1) Hotel Seri Malaysia (2) hujung dunia (2) hujung tahun (1) humour (11) humuor (1) hypnosis (1) IGCSE (1) ikan patin (14) ikan tilapia (2) ikhlas (1) iktibar (153) Ilmu vs Pemahaman vs Pegangan (1) ILP (6) imej (2) Indigo (1) Info (20) infrared (1) iPad (1) iran (1) islam (22) Israk dan mikraj (1) isteri (2) IT (6) Jadual Bas Mersing (1) Jadual YPM (1) Jakim (2) Jalan baru (4) Jambori Pengakap 2011 (4) jamuan 2011 (1) jamuan akhir tahun (2) Jamuan Anugerah Pengetua (5) Jamuan Anugerah Pengetua 2011 (2) Jamuan Anugerah Pengetua 2012 (1) Jamuan jabatan sains (2) jamuan raya (1) Jamuan SPM 2008 (1) JB catering (1) jejak kejayaan (6) jenaka (4) jenayah (1) jeti mersing (1) jodoh (1) Johor Darul Takzim (1) Jurufoto Kahwin Mersing (2) Jurufoto Perkahwinan (2) kad raya (2) KAGUM (2) karier (1) karnival (2) Karnival tg Leman (1) kawin awal (2) keajaiban (8) kebenaran (2) Kedai 1 Malaysia Mersing (1) kedai di Mersing (2) kedai makan Pak Usop (2) kehidupan (3) kejayaan 2011 (1) kejayaan pelajar (1) kejohanan olahraga 2010 (3) kek Mersing (5) Kekejaman Jepun (1) kelab (2) kelab futsal (1) Kelab Khidmat Masyarakat (1) keluarga (1) kem cuti kimia 2009 (2) kem juara spm (1) kem latihan (1) kemahiran belajar (2) kemalangan (1) kemarau (2) Kemasukan ke MRSM (4) kEMASUKAN KE MRSM 2013 (1) Kemasukan ke MRSM 2015 (1) kematian (6) kemelesetan ekonomi (3) kemiskinan (1) kempen pelancongan Mersing (1) kemudahan (1) keputusan SPM 2009 (2) keracunan makanan (1) kereta (4) kerja lapangan (1) kerjaya (2) keropok (1) Kesihatan (18) ketuanan Melayu (21) keturah (1) KFC baru Mersing (2) khazanah melayu (3) kiamat (7) Kisah cikgu (5) kisah malam pertama (1) Knight of Templer (1) koleksi soalan (1) komputer (2) Komuniti Mersing (1) kos hidup (1) kreatif (4) kuantum (3) kucing's articles (2) kuda mersing (1) kursus (5) Kursus Online database (1) lagenda (7) lagu (1) lailatul qadr (3) Laman Pendidik Mersing (1) laporan (2) laporan maktab (2) latihan dalam kumpulan 2011 (1) law of attraction (1) lawak (1) Lawatan Benchmarking MRSM Alor Gajah (1) Lebuh raya Sg Koyan-Ringlet (1) Legoland JB (1) lemak babi (2) LOA (1) logo (2) luarbiasa (1) Maahad Tahfiz Al Amin (1) madu (1) mahdi (1) main-main minda (5) majalah odyssey (1) Majlis Anugerah (2) Majlis Anugerah 2010 (1) Majlis perpisahan (5) Majlis Restu 09' (1) makan di JB (1) makan di mersing (42) makan di Temerloh (14) makan-makan (35) makananan western (3) makkah masa depan.berita mersing (2) maksiat (2) malam di Mersing (1) MARA KL (1) martial art (3) masa depan Mersing (4) masakan tempoyak (3) Masalah Guru (1) Mat Rempit Merompak (1) Mat Salai (2) mat samurai (1) matawang (2) mati (6) maulidurrasul 2011 (1) meditasi (2) melaka (7) melancong ke Mersing (8) melayu (14) Melayu Merdeka (1) Melayu..Bani Israel yg hilang? (8) Melayu..Bani Israel yg hilang?part3 (1) Melayu..Bani Israel yg hilang?part4 (2) menginap di Mersing (3) mentakab (1) merentas desa 2011 (1) mersing (2) Mersing Laguna (11) Mersing River Front (2) Mersing waterfront (2) mersing. Air Papan (1) Mersing's hotel (6) Mersix (1) Mesyuarat Agung Muafakat 2010 (1) Mesyuarat guru 2008 (1) mi (1) mi bandung (1) Mighty 2009 (1) MIGHTY 2012 (1) Mighty Minds Competition 09' (1) mimpi jumpa Rasulullah saw (1) minda (23) minda separa sedar (5) Minggu Aktiviti (5) Minggu Aktiviti sem2 (1) minyak (4) minyak naik (8) misteri (32) mitos (41) mnasir (1) monsun (6) moral (2) motivasi (9) movies (2) mrsm baru (3) MRSM Mersing (2) MRSM Ulul Albab (2) muhasabah (2) murtad (3) muslim in America (1) NahamPhoto (4) Nasi Kerabu (1) nasi lemak (1) Nasib Melayu (4) negara Islam (4) nostalgia (10) novel online (2) Novel Terbaru (1) obama (1) olimpiad KAS1 (1) online biz (5) p.ramlee (1) pacal votan (1) PAKAR (1) pakar patah (1) pakej pengantin (1) panduan beli kereta (2) Panduan HRMIS (2) Panduan HRMIS 2011 (1) panduan peraturan (4) pantai (2) Pantai Air Papan (1) pantai Mersing (5) Pantai Sri Lalang (1) Pantai Tg Genting (1) pantun (1) Pasar Jumaat Mersing (1) Pasar Karavan (1) pasar lelong (1) pasar malam Brinchang (1) pasar malam Mentakab (1) pasaraya TF Temerloh (4) PBSM (2) pejuang (3) pelaburan (2) pelaburan emas (4) peluang belajar (1) Pemasaran (1) pembedahan batin1 (2) Pemimpin amanah Allah (1) Pencen (1) Pendaftaran PRA (1) pendaftaran taekwondo (5) pendidikan (2) pengajaran (1) pengetua bersara (2) penggodam (1) pengguna (2) pengumuman (7) pengunjung (1) penjajahan minda (1) penjimat minyak (1) penterjemahan (1) penyakit jantung (2) peperiksaan pra percubaan SPM 2011 (4) perang salib (1) perbandingan harga (1) perguruan (1) peristiwa menarik (4) Perjuangan Komunis cuba dihidupkan semula..part 3 (1) Perjuangan Komunis ingin dihidupkan semula di Malaysia (3) perkahwinan guru (4) Perkhemahan (1) Perniagaan (2) perpustakaan (1) persilatan (1) pertahanan (1) Pertandingan (1) Pertandingan Kawad 09' (1) PESADA 2009 (1) Pesta Super 09.. (4) Pesta Layang-layang Air Papan (1) Pesta Type III (4) peta minda (1) petua (5) petua exam (1) petua kejayaan (1) petus (1) photoshop (16) piagam anugerah (1) Piala Dunia 2014 (1) Pilihan Raya BWP (1) Pilihan Raya Kecil (2) Pilihan Raya Umum ke-13 (2) pizza mersing (1) pluralisme (1) PMR 2010 (1) PMR 2011 (3) poligami (1) politik (15) popular (1) Pot Luck (1) PPD Mersing (1) PPSMI (3) produk kesihatan (1) produk laut (3) profile.sejarah (9) Program Bumi Hijau (2) program studi (2) pru 13 (2) pseudoscience (3) puasa (12) punca bala (2) punca tulang patah (1) Pusat Dagangan Mersing (10) pusat tuisyen Mersing (4) Pusat Tuisyen Usaha Waja Bestari (1) Pusat Tuisyen Zamrud (1) puting beliung Mersing (1) qilla's articles (18) R R Mersing (1) rahsia air (3) Rahsia Pintar (2) rahsia solat (5) rahsia umur panjang (6) ramadhan (6) ramadhan 2012 (1) ramalan (8) Rat Race n Rat Trap (1) Rawang Burger Bakar Mersing (1) rawatan alternatif (9) raya 2011 (1) raya open house 2009 (1) re-union ex-bp82' (3) rekod dunia (2) relativiti (1) remaja (1) resipi (1) resort tioman (1) restoran lot 85 (1) result 2010 (2) retro (2) reunion (4) reunion MRSM BP 86' (3) Roket Indonesia (1) rokok (1) roti john (1) ruang iklan percuma (3) Ruby's Kitchen (1) rugi (1) rumah (2) rumah tangga (2) rumahtangga (1) sabun Kasthuri (1) safebox (1) Sains Al Quran (3) Sains Islam (20) sajak (7) sajak hujung dunia (1) sajak Iqbal (5) salasilah (3) Sambutan 10 tahun MRSM Mersing (1) sate teluk iskandar (4) Saudi Yahudi ? (1) science fair 2009 (2) science fair 2010 (1) Science on Wheel 2011 (1) science text (2) sciencefair 2011 (1) secret recipe (1) sedih (1) SEFT (2) Sejarah (44) sejarah mersing (6) sejrah (2) selebriti (1) selesema babi (1) selsema babi (1) Seminar Biologi (3) Seminar Biologi 2012 (1) Seminar Biology (1) seminar biology 2011 (1) Seminar Biology dan Chemistry 2013 (1) seminar biology SPM 2009 (1) seminar Biology spm 2010 (1) Seminar Biology SPM 2011 (4) Seminar di Tg Pengelih (1) seminar pecutan kognitif sains (1) seminar PMR (1) Seminar YPM (1) seni peperiksaan (1) seri malaysia mersing (2) servis kereta (1) shopping raya (1) Singapura-pura (2) Sir Iqbal (3) Siri Bercakap Dengan Jin (2) SK Sri Mersing (1) skema pmr 2011 (1) skor bio A+ (3) SKT (1) SKT 2011 (1) Smart Learning (3) smartphone (3) spiritual (33) SPM (6) SPM 2010 (1) spm 2011 (6) SPM terbaik 2008 (1) Staf baru (2) staf kahwin 2010 (2) staf kawin 2011 (1) staf wedding (6) star mall mentakab (2) Starex (1) statistik (3) steve jobs (1) stevia (1) study biology (2) sukan 2012 (2) Sukan maktab (3) sumbangan hari graduasi (1) supermind (5) syair islam (4) syiar (1) syiar Islam (71) tablet pc (4) tabung Somalia (1) taekwondo mersing (15) taekwondo mersing grading (6) Takutkah hantu? (5) Takziah (12) Tanah Rata (1) tanda-tanda akhir zaman (4) Tanjung Genting (1) Tanjung Leman (1) Taska Cilik (1) tauladan (1) TBS (1) teknik belajar (3) telefon bimbit (2) teluk cempedak (1) tenaga hayat (3) teori (2) terapi Cinta (2) terapi mimpi (2) test drive (2) The Law of Attraction (1) Theory (1) Tim Pengetua ko-Q (1) tips internet (2) tips jaga kereta (1) tiramisu mersing (1) Titanic (1) Tracer Study (1) tragedi (1) Tragedi pemikiran Melayu (4) travelog haji (1) tsunami (1) Tuisyen YPM (1) Tun M (6) Tunas Saintis 09' (1) Tunas Saintis 2011 (1) ufo (2) Ujian Amali 2009 (1) ujian UKKM (1) ulamak (2) umat Islam (5) ungku aziz (2) universiti terbaik (3) UPSR 2011 (1) USS Singapore (1) Ustaz Lah (1) ustaz penipu (1) utusan online (1) Wadi Al-Amin (1) waliyullah (5) wanita (2) wanita Korea (1) Warung Bakso (1) Wi Max (1) Wilayah Iskandar (1) Worm Hole (1) yahudi (5) yakjuj makjuj (1) yearly planner 2010 (1) yearly planner 2012 (1) ZPE (2)

Pencegah Penyakit Terhandal

Pencegah Penyakit Terhandal
Klik utk order online

Komuniti Mersing

Info Kesihatan

Blog Pilihan