Saturday, 30 October 2010

Penciptaan Manusia

Pada suatu ketika, Allah SWT menitahkan kepada malaikat Jibril supaya turun ke bumi untuk mengambil sebahagian tanahnya untuk mencipta Adam. Akan tetapi
apabila beliau sampai ke bumi, bumi enggan membenarkan tanahnya diambil untuk dijadikan Adam kerana bumi kuathir Adam akan menjadi maksiat kepada Allah. Lalu Jibril kembali ke hadrat Allah memberitahu bahawa ia tidak dapat berbuat apa-apa apabila mendengar mendengar sumpah bumi.
Setelah itu, Allah memerintah malaikat Mikail. Jawapan bumi masih sama lalu Allah memerintahkan malaikat Israfil dan jawapan bumi masih tidak berganjak.
Masing-masing kembali dengan jawapan yang hampa.Akhirnya, Allah menyuruh
malaikat Izrail turun ke bumi.Kata Allah:
” Hai Izrail! Engkaulah kini yang aku tugaskan mengambil tanah. Meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan ucapan, jangan engkau mundur. Katakan bahawa
kerjamu atas perintah dan atas namaKu.”
Apabila Izrail turun ke bumi dan menyampaikan perintah Allah kepada bumi, maka akhirnya bumi mengizinkan tanahnya diambil. Setelah Izrail mengambil beberapa jenis tanah,kembalilah ia ke hadrat Allah.
Lalu Allah berfirman: “Ya Izrail, pertama engkau yang Ku tugaskan mengambil
tanah, dan kemudian di belakang hari kelak akan kutugaskan engkau mencabut
roh manusia.”
Maka kuathirlah Izrail kerana bimbang akan dibenci oleh umat manusia.Lalu Allah berfirman lagi: “Tidak, mereka tidak akan memusuhi kamu. Aku yang mengaturnya, dan aku jadikan kematian mereka itu bersebab antaranya terbunuh, terbakar, sakit dan sebagainya.
JENIS TANAH YANG DIGUNAKAN:
1. Tanah tempat bakal berdirinya Baitul Mugaddis
2. Tanah Bukit Tursina
3. Tanah Iraq
4. Tanah Aden
5. Tanah Al-Kautsar
6. Tanah tempat bakal berdiringa Baitullah
7. Tanah Paris
8. Tanah Khurasan
9. Tanah(Babylon)
10. Tanah India
11. Tanah syurga
12. Tanah Tha’if
Menurut Ibnu Abbas:
1. Kepala Adam dari tanah Baitul-Muqaddis kerana disitulah berada otak manusia,dan disitulah tempatnya akal.
2. Telinganya dari tanah Bukit Thursina, kerana dia alat pendengar dan tempat menerima nasihat.
3. Dahinya dari tanah Iraq,kerana disitu tempat sujud kepada Allah.
4. Mukanya dari tanah Aden, kerana disitu tempat berhias dan tempat kecantikan.
5. Matanya dari tanah telaga Al-Kautsar, tempat menarik perhatian.
6. Giginya dari tanah Al-Kautsar, tempat memanis-manis.
7. Tangan kanannya dari tanah Kaabah,untuk mencari nafkah dan kerjasama,sesama manusia.
8. Tangan kirinya dari tanah Paris,tempat beristinjak.
9. Perutnya dari tanah Babylon. Disitulah tempat seks(berahi) dan tipudaya syaitan untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa.
10.Tulangnya dari tanah Bukit Thursina,alat peneguh tubuh manusia.
11.Dua kakinya dari tanah India, tempat berdiri dan jalan.
12.Hatinya dari tanah syurga Firdaus,kerana disitulah iman, keyakinan,ilmu, kemahuan dan sebagainya.
13.Lidahnya dari tanah Tha’if, tempat mengucap Syahadat, bersyukur dan berdoakan kepada Tuhan.
PROSESNYA KEJADIANNYA:
1. Ketika Allah jadikan Adam, tanah itu dicampur dengan air tawar, air masin, air hanyir, angin dan api. Kemudian Allah resapkan Nur kebenaran dalam diri Adam dengan berbagai macam “sifat”.
2. Lalu tubuh Adam itu digenggam dengan genggaman “Jabarut” kemudian diletakkan didalam “Alam Malakut”.
3. Sesungguhnya tanah yang akan dijadikan “tubuh Adam” adalah tanah pilihan Maka sebelum dijadikan patung, tanah itu dicampurkan dengan rempah-rempah dan wangi-wangian dari sifat Nur sifat Allah, dan dirasmikan dengan air hujan “Barul Uluhiyah”.
4.Kemudian tubuh itu dibenamkan didalam air “Kudral-Izzah- Nya” iaitu sifat “Jalan dan Jammal”.Lalu terciptalah tubuh Adam yang sempurna.
5.Demikian pula roh, ketika itu diperintah masuk kedalam tubuh Adam, ia merasa malas dan enggan, lalu ia berputar-putar, mengelilingi patung Adam yang terlantar. Kemudian Allah menyuruh malaikat Izrail untuk memaksa roh itu masuk.Akhirnya mahu tidak mahu roh itupun masuk dan menyerah kepada Izrail.
Menurut riwayat ketika Adam masih berada di syurga, sangat baik sekali kulitnya. Tidak seperti warna kulit manusia. Kerana Adam telah diturunkan ke dunia, terjadilah perubahan pada warna kulitnya. Sebagai peringatan, yang masih tertinggal warnanya
hanyalah pada kuku manusia. Oleh itu, meskipun orang kulitnya hitam,tetapi warna
kukunya adalah sama, ialah putih kemerah-merahan.
Dijadikan pada tubuh Adam ada sembilan rongga atau liang. Tujuh buah liang dikepala,dan dua buah liang di bawah badan letaknya.
Tujuh buah letaknya adalah di:
1. Kepala : dua.liang mata, Dua liang telinga, Dua liang hidung dan sebuah liang mulut.
2. Dibawah: Sebuah liang kemaluan dan liang dubur.
Dijadikan pula lima buah pancaindera:
1. Mata alat penglihatan
2. Hidung alat penciuman
3. Telinga alat pendengaran
4. Mulut alat merasa manis, masin dan sebagainya.
5. Anggota tubuh lainya seperti kulit, telapak tangan, untuk merasa halus, kasar dan
sebagainya.
Setelah Roh masuk kedalam tubuh Adam :
Lalu roh itu masuk perlahan-lahan sehingga ke kepalanya yang mengambil masa 200 tahun. Demikianlah Allah memberi kekuatan pada Izrail untuk memasukkan roh ke dalam tubuh Adam.
Setelah roh meresap ke kepala Adam, maka terjadilah otak dan tersusunlah urat-urat sarafnya dengan sempurna. Kemudian terjadilah matanya dan seketika itu matanya terus terbuka melihat dan melirik kekiri, ke kanan dan kebawah dimana pada masa itu
bahagian badannya masih merupakan tanah keras.
Dilihatnya kiri dan kanan para malaikat yang sedang menyaksikan kejadian dia. Ketika itu dia telah dapat mendengar para malaikat mengucapkan tasbih dengan suara yang merdu dan mengasyikkan.
Kemudian ketika roh sampai kehidungnya lalu ia bersin, serta mulutnya terbuka.
Ketika itulah Allah ajarkan padanya ucapan Alhamdulillah. Itulah ucapan
Adam pertama kalinya kehadrat Allah. Lalu Allah berkata :”Yarhamukallah”
yang membawa erti: “Semoga engkau diberi rahmat Allah”. Oleh kerana itu jika
orang bersin, menjadi sunat mengucap “Alhamdulillah” dan orang yang mendengarnya sunat pula mengucapkan “Yarhamukallah” .
Kemudian ketika roh sampai pada dadanya, tiba-tiba saja ia mahu bangun. Padahal sebahagian bawah badannya masih tanah dan keras. Disini menunjukkan sifat manusia yang suka tergesa-gesa (tidak sabar). Sebagaimana firman Allah SWT bermaksud:
“Dan adalah manusia itu, suka tergesa-gesa” .(Al-Israk: II)
Maka ketika roh itu sampai dibahagian perutnya, maka terjadilah susunan isi perut dengan sempurna. Maka seketika itu terasalah lapar. Kemudian terus roh itu meresap
sampai ke seluruh tubuh, tangan, kaki lalu terjadi darah daging dan tulang. Urat-urat berkulit dengan sempurna, yang mana kulit itu kian lama kian cantik dan halus.
Begitulah proses kejadian-kejadian tubuh Adam. Setelah kejadian Adam sempurna sebagai manusia, maka dialah merupakan makhluk manusia yang pertama. Wajahnya cukup cantik, semua malaikat berasa kagum melihat Adam yang begitu menawan. Kemudian Adam diarak oleh malaikat-malaikat selama 100 tahun lalu diperkenalkan kepada seluruh penghuni dari langit pertama hinggalah kelangit tujuh sebelum dibawa ke syurga tempat mula-mula Adam dijadikan.
(Dipetik dari buku HIMPUNAN KISAH-KISAH MALAIKAT disusun oleh Muhammad Isa Selamat)

KONSEP NUR MUHAMMAD DI DUNIA MELAYU

OLEH:
MUHAMMAD ‘UTHMAN EL-MUHAMMADY (UEM)

Tulisan ini insha' Allah akan membicarakan konsep "Nur Muhammad" sebagaimana yang ada dalam beberapa teks Islam Dunia Melayu seperti teks Nur al-Din al-Raniri, Syaikh Zain al-‘Abidin al-Fatani, antara lainnya, semoga Allah memberi rahmat kepada mereka semuanya. Juga akan diberikan perhatian kepada "Madarij al-Su'ud" dalam Bahasa Arab, karangan Syaikh Nawawi al-Bantani, rahimahu'Llahu Ta'ala. Pengamatan akan diberikan berdasarkan sumber-sumber tafsir dan hadith yang muktabar di kalangan Ahlis-Sunnah wal-jama'ah. Dengan ini diharapkan sangkaan yang tidak enak dan tidak manis terhadap para ulama kita akan dihilangkan, dan kita beradab dengan mereka sebagaimana yang dikehendaki dalam hadith "al-din al-nasihah" dalam hubungan dengan ‘a'immatul-Muslimin', antaranya sebagaimana yang dihuraikan oleh al-muhaddithin seperti Imam al-Nawawi rd. Sudah tentu ini adalah satu keperluan dalam menunjukkan kemuliaan Nabi s.a.w. yang bukan hanya "basyar" atau manusia yang terjadi daripada tanah seperti anak-anak Adam yang lain. Ini adalah selain daripada keperluan kita mencari kejernihan dan kebenaran dalam ilmu.

Penulis ini yang menyedari dirinya bukan ahli dalam bidang ini bergantung kepada panduan teks-teks ulama Sunni dalam bidang yang berkenaan dan amat memerlukan teguran mereka yang pakar di dalamnya. Mudah-mudahan kita ini mengenali Nabi kita sebenarnya, mencintainya dan dengan itu kita cinta kepada Allah dan mendapat rahmatNya. Amin.

Kitab Syaikh Nur al-Din al-Raniri rh

Syaikh Nur al-Din al-Raniri menulis tentang tajuk ini dalam kitabnya Bad' Khalq al-Samawat wa al-Ard yang tercetak di tepi kitab Taj al-Muluk (tanpa tarikh). (Lihat tulisan penulis ini "Kosmologi para Fuqaha & Ulama Sufiah Dalam pemikiran Melayu", dalam Kosmologi Melayu, penyelenggaraan Yaacob Harun, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2001, hal.10-22). Antara nas-nas yang disebut di dalamnya ialah hadith qudsi yang terkenal yang bermaksud: "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka Aku kasih bahawa Aku dikenali, maka Aku jadikan makhluk, maka dengannya mereka mengenaliKu". (Bad' Khalq al-Samawat wa al-Ard, hal. 10). Juga dinukilnya hadith bermaksud: "Sesungguhnya Allah menjadikan ruh nabi dari zatNya dan Ia menjadikan alam semuanya dari ruh Muhammad s.a.w." (ibid. 10). Maksudnya Ia menjadikan ruh nabi daripada tidak ada kepada ada dari SisiNya, bukannya bermakna bahawa sebahagian daripada Tuhan dijadikan ruh nabi. Dinukilnya juga hadith yang bermaksud: "Aku (Nabi s.a.w.) dari Allah, dan orang mu'min dariku". (ibid. 10). Ertinya sebagaimana yang dihuraikannya sendiri bahawa nabi adalah makhluk yang pertama yang dijadikan Allah dan sekelian orang mu'min itu dijadikan Allah daripada Baginda (iaitu daripada nurnya). (ibid. hal. 10). Dinukilkan beliau juga hadith yang bermaksud: "Aku (Tuhan) menjadikan segala perkara kerana engkau (wahai Muhammad) dan Aku jadikan engkau keranaKu" (ibid. 10). Juga dinukilkannya hadith yang bermaksud "kalaulah tidak kerana engkau Aku tidak jadikan sekelian falak ini." (ibid. 11). Dinukilkan beliau juga hadith yang bermaksud: "Aku telahpun menjadi nabi walhal Adam berada antara air dan tanah" (ibid. 11).

Kemudian beliau menukil hadith nur Muhammad. Antaranya ialah yang bermaksud: "Perkara yang paling awal yang diciptakan Allah ialah akal" (ibid. 11); dan yang bermaksud: "Perkara yang paling awal yang diciptakan Allah ialah al-Qalam", (ibid. 11); dan yang bermaksud: "Perkara yang awal sekali yang diciptakan Allah ialah ruh-ruh" (ibid. 11). Beliau menghuraikan bahawa akal, qalam, dan ruh itu ialah kejadian nur Muhammad s.a.w. sebagaimana yang ternyata daripada hadith yang dinukilkan beliau yang bermaksud: "Perkara yang paling awal yang diciptakan Allah ialah nurku" (ibid. 11). Dinukilkannya juga hadith yang bermaksud: "Perkara yang paling awal yang dijadikan Allah ialah ruhku". (ibid. 11).

Mengikut Syaikh Nur al-Din, Allah menjadikan Nur Muhammad itu daripada pancaran Nur AhadiahNya, yang beliau nukilkan ialah kenyataan kitab al-Manzum yang bermakna: "Telah berdempeklah sifat Jalal dan Sifat Jamal, maka ghaliblah Jamal itu atas sifat jalal, maka dijadikan Allah daripada dua sifat itu Ruh Muhammad, iaitu daripada ‘adam kepada wujud (daripada tidak ada kepada ada - uem) (Bad' Khalq al-Samawat wa al-Ard.12). Kita perlu nyatakan bahawa yang dijadikan itu makhluk juga, bukannya sambungan daripada zat atau Diri Tuhan, sebab kalau demikian ada dua yang kadim, dan itu kesyirikan.

Kata beliau bahawa selepas Allah menjadikan Nur Muhammad atau Ruh Muhammad itu Ia tilik kepadanya dengan tilik mahabbah atau kasih, maka ia malu dan berpeluh, dari peluhnya itulah dijadikan ruh-ruh sekelian anbia, aulia dan nyawa sekelian orang mu'min yang salih, dan daripada nyawa sekelian mu'min yang salih itu dijadikan nyawa sekelian mu'min yang fasik, daripada mu'min yang fasik dijadikan nyawa sekelian mu'min yang munafik dan mereka yang kafir. (ibid. 13).

Dan dijadikan daripada insan nyawa insan itu nyawa sekelian malaikat, dan daripada malaikat itu nyawa sekelian jin, dan daripada jin itu nyawa sekelian syaitan, dan daripada syaitan itu nyawa sekelian binatang, daripada binatang itu nyawa sekelian tumbuh-tumbuhan, setengahnya mempunyai martabat yang melebihi yang lainnya; jadilah pula segala jenis nafas tumbuh-tumbuhan itu dan segala anasir itu iaitu hawa, api, air dan angin (ibid. 13).

Kemudian beliau menyebut bagaimana Allah menilik dengan tilikan haibah pula, hancurlah ia, setengahnya menjadi air, setengahnya menjadi api yang menghanguskan air, keluarlah asap, naik ke angkasa, daripadanya di Allah tujuh petala langit. Setelah itu ada bakinya yang tinggal, daripadanya dijadikan matahari, bulan, dan bintang. (ibid.13). Demikian seterusnya.

Beliau menukilkan pula riwayat yang lain, yang masyhur, bahawa Allah menjadikan sepohon kayu dengan empat dahannya, dinamakan Syajaratul-Yaqin. Kemudian dijadikan Nur Muhammad dalam bentuk burung merak, diletakkan atas pohon itu, lalu ia mengucap tasbih kepada Allah, selama tujuh puluh ribu tahun. Bila merak itu terpandang terlalu cantik rupanya, dengan elok bulunya, dan lainnya, sujudlah ia lima kali sujud, jadilah sujud itu kemudiannya sembahyang lima waktu yang wajib atas umat Muhammad s.a.w.

Kemudian dikisahkan bahawa Allah menjadikan kandil daripada akik yang merah. (ibid. 15).

Kemudian Syaikh Nur al-Din menukil riwayat yang menyebut Nur Muhammad dalam bentuk burung merak

Kitab "Kashf al-Ghaibiyyah" oleh Zain al-‘Abidin al-Fatani rh:

Antara kitab Jawi yang popular sebagai rujukan ialah kitab "Kashf al-Ghaibiyyah"

Dalam kitab "Kashf al-Ghaibiyyah" (berdasarkan karangan asalnya "Daqa'iq al-Akhbar fi Dhikr al-Jannah wa al-Nar" karangan Imam ‘Abd al-Rahim bin Ahmad al-Qadhi, dan kitab "Durar al-Hisan" karangan al-Suyuti, dan "Mashariq al-Anwar" oleh Shaikh Hasan al-‘Adawi antara lainnya), oleh Syaikh Zain al-‘Abidin al-Fatani rh (Maktabah wa Matba'ah dar al-Ma'arif, Pulau Pinang, t.t.) Kitab ini dikarang oleh beliau pada tahun 1301 Hijrah. Pada halaman 3 dst. terdapat bab awal berkenaan dengan penciptaan roh teragung, (al-Ruh al-A'zam), iaitu nur Nabi kita Muhammad ‘alaihis-salatu was-salam. Kata beliau:

"Sesungguhnya telah datang pada khabar oleh bahawasanya Allah taala telah menjadi ia akan satu pohon kayu baginya empat dahan, maka menamai akan dia Syajarat al-Muttaqin (Pokok Orang-orang yang bertaqwa), dan pada setengah riwayat Shajarah al-yaqin (Pokok Keyakinan), kemudian telah menjadi ia akan Nur Muhammad di dalam hijab daripada permata yang sangat putih seu(m)pama rupa burung merak dan dihantarkan ia akan dia atas demikian pohon kayu itu , maka mengucap tasbihlah oleh Nur itu atas pohon kayu itu kadar tujuh puluh ribu tahun, kemudian menjadi akan cermin kemaluan maka dihantarkan akan dia dengan berhadapannya; maka tatkala menilik oleh merak itu di dalam cermin itu melihat ia akan rupanya terlebih elok dan terlebih perhiasan kelakuan, maka malu ia daripada Allah taala, maka lalu berpeluh ia maka titik daripadanya enam titik, maka menjadi oleh Allah taala daripada titik yang pertama akan ruh Abu Bakar radiya'Llahu ‘anhu, dan daripada titik yang kedua itu akan ruh ‘Umar radiya'llahu ‘anhu dan daripada titik yang ketiga itu akan ruh ‘Uthman radiya'Llahu ‘anhu, dan daripada titik yang keempat itu akan ruh ‘Ali radiya'Llahu ‘anhu, dan daripada titik yang kelima itu akan pohon bunga mawar dan daripada titik yang keenam itu akan padi" (hal. 3).

Kemudian disebut bagaimana Nur Muhammad itu sujud lima kali, dengan itu, menjadi fardu sujud, lalu difardukan sembahyang yang lima waktu atas Muhammad dan ummatnya. Kemudian disebut Allah menilik kepada nur itu, lalu ia malu, berpeluh kerana malunya. Daripada peluh hidungnya Allah jadikan malaikat, daripada peluh mukanya Allah jadikan ‘Arasy, Kursi, Lauh dan Qalam, matahari, bulan, hijab, segala bintang, dan barang-barang yang ada di langit. Daripada peluh dadanya dijadikan anbia, mursalin, ulama, syuhada dan solihin. Daripada peluh belakangnya dijadikan Bait al-ma'mur, Ka'bah, Bait al-Maqdis, dan segala tempat masjid dalam dunia. (hal. 3-4).

Disebutkan beberapa kejadian lagi daripada peluhnya itu:

* Daripada peluh dua kening: mukminin dan mukminat dari umat Muhammad;

* Daripada peluh dua telinganya: arwah Yahudi dan Nasrani, dan Majusi, golongan mulhid, kafir yang engkar kebenaran, munafikin.

* Daripada peluh dua kaki: segala bumi dari Timur dan Barat dan yang ada di dalamnya (hal. 4)


Kemudian Allah memerintah nur itu supaya memandang ke hadapan, di hadapannya ada nur, di kanan dan kirinya juga nur. Mereka itu ialah Abu Bakar, ‘Umar, ‘Uthman, dan ‘Ali. Kemudian Nur itu mengucap tasbih selama tujuh puluh ribu tahun.

Kata pengarang: dijadikan nur para anbia daripada Nur Muhammad s.a.w.; ertinya dijadikan arwah para anbia daripada peluh ruh Muhammad s.a.w., dan dijadikan segala ruh umat anbia itu daripada peluh arwah anbia mereka itu.

Kemudian diriwayatkan bahawa dijadikan oleh Allah kandil daripada akik yang merah, dilihat orang akan zahirnya itu daripada bahagian dalamnya, kemudian dijadikan rupa Muhammad seperti Baginda di dunia ini, kemudian diletakkan di dalam kandil tersebut, berdiri Baginda di dalamnya seperti berdirinya di dalam sembahyang; kemudian berkeliling roh segala anbia dan lainnya di sekeliling kandil nur Muhammad ‘alaihis-salam, mengucap tasbih dan mengucap tahlil mereka itu selama seratus ribu tahun; kemudian Allah menyuruh segala ruh itu menilik kepadanya; yang menilik kepada kepalanya menjadi khalifah dan sultan antara sekelian makhluk; yang menilik kepada dahinya menjadi amir yang adil; yang menilik kepada dua matanya menjadi hafiz kalam Allah; yang melihat dua keningnya menjadi tukang lukis; yang melihat kepada dua telinganya jadilah ia menuntut dengar dan menerima (pengajaran); yang melihat dua pipinya jadilah ia berbuat baik dan berakal; yang melihat dua bibir mulutnya menjadi orang-orang besar raja. Yang melihat hidung menjadi hakim dan tabib dan penjual bau-bauan. Yang melihat mulut menjadi orang puasa. Demikian seterusnya dengan melihat anggota tertentu, jadilah orang itu mempunyai sifat-sifat tertentu di dunia nanti. Misalnya yang melihat dadanya menjadi orang alim, mulia dan mujtahid. (hal. 5). Dan orang yang tidak menilik sesuatu kepadanya jadilah ia mengaku menjadi Tuhan seperti Fir'aun dan yang sepertinya. (hal. 5).

Beliau menyebut hadith qudsi

Adalah Aku perbendaharaan yang tersembunyi maka Aku kehendak akan diperkenal akan daku maka Aku jadikan segala makhluk supaya dikenalnya akan daku. (hal. 6)

Kemudian beliau menyebut hadith Nabi s.a.w.

Ertinya yang awal-awal barang yang suatu dijadikan Allah taala itu nurku dan pada suatu riwayat ruhku. Kata pengarang ini: Maka adalah sekelian alam ini dijadikan Allah subhanahu taala daripada sebab nur Muhammad s.a.w. seperti yang teleh tersebut. Lalu ia menyebut pula haditrh qudsi:

Ertinya: Aku jadikan segala perkara itu kerana engkau ya Muhammad dan Aku jadikan akan dikau itu kerana Aku, yakni dijadikan nur Muhammad itu dengan tiada wasitah suatu jua pun. (hal. 6)

Melalui kitab terkenal ini tersebar fahaman tentang konsep Nur Muhammad di kalangan Muslimin sebelah sini.

Bab yang berikutnya ialah tentang penciptaan Adam a.s. (hal 6 dst).

Kitab al-Kaukab al-Durri fi al-Nur al-Muhammadi oleh Syaikh Muhammad bin Isma'il Daud al-Fatani rh

Kitab ini (terbitan Khazanah al-Fattaniyyah, Kuala Lumpur, 2001). Kitab ini yang dikarang oleh penulisnya pada tahun 1304 Hijrah, di Makkah, berbicara tentang tajuk yang berkenaan dari halaman 2-7. Isinya berdasarkan riwayat Ka'ab al-Akhbar, sebagaimana yang ada dalam kitab "Kashf al-Ghaibiyyah" karangan Syaikh Zain al-‘Abidin al-Fatani. Antaranya maklumatnya ialah: Tuhan menggenggam satu genggam daripada NurNya, diperintah ia menjadi Muhammad, ia menjadi Muhammad, ia menjadi tiang, ia sujud kepada Allah, dibahagi nur itu kepada empat bahagi, pertama menjadi Lauh, kedua Qalam, perintah menulis kepada Qalam, sampai kepada umat nabi-nabi, yang taat dan yang derhaka, dengan akibat-akibat mereka. Sampai disebutkan riwayat tentang sesiapa yang melihat nur itu pada bahagian-bahagian tertentu jadilah ia mempunyai sifat-sifat tertentu. Sekelian makhluk dijadikan daripada nurnya. Ia berakhir dengan menyebut makhluk sembahyang dengan huruf nama Ahmad dan Muhammad, berdiri qiyam seumpama alif, ruku' seumpama ha', sujud seumpama mim, duduk seperti rupa dal. Juga dikatakan makhluk dijadikan atas rupa huruf nama Muhammad, kepala bulat seperti mim, dua tangan seperti rupa ha', perut seperti rupa mim, dua kaki seperti rupa dal.

Kitab "Daqa'iq al-Akhbar fi Dhikr al-jannah wa al-Nar" terjemahan Melayu oleh Syaikh Ahmad ibn Muhammad Yunus Langka:

Kitab ini diterjemahkan oleh beliau pada 1312 Hijrah di Makkah dahulunya diterbitkan oleh dar Ihya' al-Kutub al-‘Arabiyyah, Mesir. Kemudian ia diterbitkan oleh Maktabah wa matba'ah al-ma'arif, Pulau Pinang, tanpa tarikh. Isi kitab ini berkenaan dengan nur Muhammad s.a.w., asal kejadiannya, bagaimana semua makhluk dijadikan daripadanya adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syaikh Zain al-‘Abidin dalam "Kasshf al-Ghaibiyah"nya yang menjadikan kitab ini sebagai satu daripada sumber-sumbernya, sebagaimana yang dinyatakan dalam bahagian permulaan kitabnya. Bab pertamanya sama isinya dengan apa yang ada dalam kitab terjemahan ini.

Kitab Madarij al-Su'ud oleh Nawawi al-Bantani rh

Kitab "Madarij al-Su'ud ila ‘ktisa' al-Burud", dalam Bahasa Arab, syarah bagi kitab "Maulid al-Barzanji". Dalam mensyarahkan kata-kata dalam "al-Barzanji" hal. 2-3 (Surabaya, tanpa tarikh dan Singapura, tanpa tarikh) bermaksud "Segala puji-pujian bagi Allah yang membuka (seluruh) wujud ini dengan Nur Muhammad (‘al-Nur al-Muhammadi") yang mengalir dalam tiap-tiap perkara (perkara yang ditakdirkannya oleh Allah taala sebelum daripada Ia menjadikan langit-langit dan bumi selama lima puluh ribu tahun.

Kemudian kata Syaikh Nawawi rh lagi menukil Ka'ab al-Akhbar Allah meredhainya: "Bila Allah hendak menjadikan sekelian makhluk dan mengamparkan bumi dan menegakkan langit, Ia mengambil segempal daripada nurNya firmanNya Jadilah kamu Muhammad, maka jadilah ia sebagai tiang daripada nur dan gemilang bercahaya sehingga sampai kepada hijab zulmah kemudian ia sujud, sambil katanya: Al-hamdulillah, kemudian Allah berfirman kerana itu Aku jadikan engkau dan menamakan engkau Muhammad, daripada engkau Aku memulakan penciptaan dan (dengan engkau) Aku mengkhatamkan sekelian rasul; kemudian Allah taala membahagikan nurnya itu kepada empat bahagian, dijadikan daripada yang pertamanya Lauh daripada yang keduanya al-qalam, kemudian Allah berfirman kepada Qalam tulislah, kemudian qalam ... selama seribu tahun kepara kehebatan Kalam Allah taala kemudian ia berkata; Apa yang hamba hendak tuliskan, Tuhan berfirman ‘Tulislah ‘la ilaha illa'Allah Muhammadun Rasulullah' maka Qalam pun menulis yang demikian itu, kemudian ia menjadi terbimbing kepada Ilmu Allah dalam makhlukNya, kemudian ia menulis anak-anak Adam sesiapa yang taatkan Allah dimasukkanNya ke dalam Syurga dan sesiapa yang derhaka kepadaNya dimasukkanNya ke dalam Neraka;

Kemudian (ia menulis) tentang umat Nuh, sesiapa yang taatkan Allah dimasukkanNya ke dalam Syurga dan sesiapa yang derhaka kepadaNya dimasukkanNya ke dalam Neraka...

Demikian seterusnya dengan menyebut umat nabi Ibrahim, ... umat nabi Musa ..., umat Nabi ‘Isa ..., sampai kepada umat nabi Muhammad s.a.w., ... kemudian bila Qalam hendak menulis sesiapa yang derhaka dari umat Muhammad akan dimasukkan ke dalam Neraka, terdengar suara dari Tuhan yang Maha Tinggi ‘wahai Qalam, beradablah, maka pecahlah Qalam kerana rasa haibah itu, ..., kemudian ini diikuti dengan sebutan tentang bahagian ketiga dijadikan ‘Arasy, dan bahagian yang keempat dibahagi empat pula daripada yang awalnya dijadikan akal, daripada yang kedua dijadikan ma'rifah, daripada yang ketiga dijadikan cahaya ‘Arasy, dan cahaya mata, serta cahaya siang, maka tiap-tiap cahaya ini adalah daripada Nur Muhammad.

Kemudian dinyatakan yang bahagian yang keempat itu diletakkan di bawah ‘Arasy sehinggalah Allah menjadikan Adam a.s., maka Allah letakkan nur itu pada belakangnya, dan dijadikan para malaikat sujud kepadanya, dimasukkannya ke dalam Syurga, walhal para malaikat bersaf di belakang Adam, melihat kepada nur Muhammad. Bila Adam alaihis-salam bertanya mengapa malaikat berdiri di belakangnya bersaf Allah menjawab mereka itu sedang melihat kepada nur kekasihNya Muhammad yang menjadi khatam sekelian rasul dan anbia. Kemudian Adam meminta nur itu dipindahkan ke hadapan, lalu diletakkan pada dahi Baginda. Maka malaikat mengadap wajahnya pula. Adam meminta pula dipindahkannya lalu diletakkan pada jari telunjuknya supaya ia boleh melihatnya; maka bertambah-tambahlah cantiknya nur itu. Kemudian disebut nur itu dipindah kepada Hawwa', kemudian kepada nabi Shith, dan seterusnya. Demikianlah nur itu berpindah daripada satu rahim yang suci kepada rahim suci yang lain, sampai ia kepada sulbi ‘Abdullah bapanya, kemudian keluarlah ia ke dunia melalui rahim ibunya. (hal. 3).

Perbincangan tentang punca-punca konsep Nur Muhammad:

Antara punca-punca konsep Nur Muhammad ini ialah sebutan-sebutan tentangnya dalam Qur'an dan Sunnah.

Dalam al-Qur'an terdapat sebutan tentang "nur" dalam ayat yang bermaksud "Sesungguhnya telah datang kepadamu Nur dari Allah dan Kitab yang nyata" (Al Quran 5:15).

Tentang ayat di atas "Tafsir al-Jalalain" oleh al-Suyuti menyatakan makna nur itu ialah "rasulullah s.a.w.".

Dalam "Tafsir al-Qurtubi" dinyatakan begini:

Telah datang kepada kamu Nur dari Allah, iaitu cahaya, dikatakan "Islam", dan dikatakan: Muhammad s.a.w. dari al-Zajjaj. Dan "kitab" itu dikatakan Qur'an.

Dalam "Tafsir al-Tabari" "nur": telah datang kepada kamu wahai ahli Taurat dan Injil Nur dari Allah, yakni Nur itu Muhammad salla'Llahu ‘alaihi wa sallam yang dengannya dicerahkan kebenaran dizahirkan Islam dan dihapuskan kesyirikan.

Dalam "Tafsir ibn Kathir" tentang ayat ini (Al Quran 5:15) dinyatakan:

Telah datang kepada kamu Nur dari Allah dan kitab yang nyata, Allah taala memberi khabar berekenaan dengan diriNya sendiri bahawa Ia mengutuskan RasulNya Muhammad dengan Bimbingan Hidayat dan Agama yang hak kepada semua ahli bumi.

Berkenaan dengan ayat 119 Surah al-Syu'ara'

Dan perubahan gerak engkau di kalangan mereka yang sujud

Kata Mujahid dan Qatadah: (perubahan gerak engkau di kalangan mereka yang sujud) iaitu di kalangan mereka yang sembahyang. Kata Ibn ‘Abbas: dalam sulbi-sulbi bapa-bapa kamu (turun temurun) Adam, Nuh, dan Ibrahim, sehingga Allah keluarkan Baginda sebagai nabi (akhir zaman). Kata ‘Ikrimah: Melihat engkau berdiri, ruku', sujud; Ibn ‘Abbas juga berpendapat demikian.

p/s : Wallahu'alam..tak tercapai dek akal. Cuma nak kaitkan nur2 dengan konsep tenaga

Microsoft Courier : Idea Tablet PC yang terhebat !!

Bila Microsoft nak merealisasikan gajet serba boleh ini?

Sunday, 24 October 2010

Manusia Indigo : Insan istimewa yang berbakat ,hebat atau gila ?

by Ustaz Ateef  ( Univ Al_Azhar)

Actually semua manusia itu istimewa, tetapi ada satu golongan yang ditugaskan untuk menjadi yg teristimewa untuk cuba membantu dan menyelesai dalam masyarakat yang mungkin sesetengah tidak dapat berfikir lebih jauh perkara yang berkaitan dengan fitrah manusia biasa.

Org2 Indigo itu benar2 ada kategorinya sendiri (in their own league), hanya mereka saja hanya memahami ...berdasarkan misi yg "dirasai" apa patut buat dlm hidup ini. Sesetgh org Indigo mungkin diberikan misi yg berbeza dgn org2 Indigo yg lain.

Bila tercaba di catatan ini, ini bermaknanya selama ini, anda tidak keseorangan.Ada org di luar sana yg memahami kita, walaupun kita x kenal dia.Ini memberikan harapan bahwa suatu masa nanti, org2 Indigo akan dpt diterima masyarakat...walaupun cara diorang berfikir sering menjadi hujahan dan di kuar kotak kemampuan atau kebanyakkan.

Kadang-kadang memang rasa sengsaranya apabila tergolong dlm kategori mereka yg dipanggil 'weirdo'.Susah masyarakat menerima cara mereka berfikit, & dan setengah mereka susah untuk 'fit' dlm masyarakat.
As a start, .....Ada x Indigo yg bila dia bermimpi, mimpinya dlm warna & bukan black & white sprt mimpi org lain?
Apakah indigo dan siapakah itu..berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh orang yang dalam kategori Indigo..

Apakah atau siapakah INDIGO ?

Indigo merujuk kpd warna yg diberi oleh Sir Isaac Newton ketika beliau membahagikan warna2 dlm optical spectrum kpd Merah, Orange, Kuning, Hijau, Biru,Indigo & Violet. Apakah warna Indigo secara umumnya? Secara umumnya, warna Indigo ialah warna yg berada di antara Biru & Violet. Secara spesifik, warna Indigo adalah warna yg terbuka kpd interpretasi. Walau bagaimana pun, benda2 di bawah bolehlah dikatakan memberi 'hints' tentang warna Indigo.
* Anggur
* Langit Malam
* Blue Berry

Bayangkan jika anak anda mengatakan pada anda bahawa mereka nampak 'orang mati' atau melihat 'malaikat'...Apakah reaksi anda? Sudah tentu anda akan marah pada mereka dan mereka akan diam untuk selamanya.
Inilah yang terjadi pada Indigo, rainbow dan crystal. Mereka sukar untuk meluahkan apa yang terbuku pada hati mereka. Dek kerana itu mereka sentiasa mencari jalan untuk meluahkan perasan di hati mereka. Jika mereka tak berjaya, mereka akan cuba hidup sebagaimana manusia biasa tapi mereka akan stress.
Apapun indigo crystal, rainbow ni apa semua adalah terma pengkaji barat bagi..tapi kalau kita nak linkkan pada islamiyah..ia MUNGKIN lebih di kenali sebagai ikhwan (persaudaraan penyelesaian dan pertolongan).. tapi, ikhwan pula adalah untuk mereka yang 'bersama rasullulah tapi tak pernah melihatnya'. Jadi, apakah bagusnya jika seorang indigo itu mempunyai banyak kelebihan tapi tidak bersandarkan pada fitrah insan, yakni keimanan pada ALLAH?!


Sabda nabi:
Dari Anas r.a dia berkata:Rasullullah saw bersabda:'Aku rindu untuk bertemu dengan Ikhwanku,"Lalu sahabat bertanya ,tidakkah kami ini ikhwanmu?"Sabdanya,"Bukan,kamu adalah sahabatku dan Ikhwanku adalah mereka yg beriman denganku walaupun mereka tidak pernah melihatku."

Dari Omar r.a ia berkata:Rasullullah saw di tanya para Sahabat:"Apakah ada mereka yg beriman kepadamu sedangkan tidak pernah melihatmu dan membenarkan ajaranmu tanpa pernah berjumpa mu?" Sabda Baginda:"Mereka itu adalah Ikhwanku,mereka bersamaku,beruntunglah mereka yg melihatku dan beriman denganku dan beruntung juga mereka yang beriman denganku sedangkan mereka tak pernah melihatku." {diulang 3 kali}

Syaidina Abu Bakar r.a bertanya:"Bukankah kami ini ikhwanmu?"Baginda menjawab :"Bukan wahai Abu Bakar kamu adalah sahabatku,"Baginda menambah lagi:"Ikhwanku itu ialah mereka yang tidak pernah melihatku tetapi mereka beriman dan mencintaiku.Sehingga aku lebih di cintai mereka daripada anak dan ibu-bapa mereka."
Jika di lihat dari sabda nabi ini, anda harus menkaji tokoh-tokoh seperti uwasi, nabi ibrahim dan nabi muhammad sendiri (tidaklah saya mengatakan mereka Indigo tetapi ciri - ciri)
Selain ciri-ciri Indigo diaras, para Indigo, crystal, rainbow juga akan berfikir tentang (mungkin ada berfikir 24jam 7 hari)
-siapa aku
-kemana aku nak gi..ada misi ke kat dunia ni
-kenapa aku rasa aku lain dari org len
-kenapa aku asyik kena buli / keji / herdik /marah
-kenapa aku asyik berfikir siapa tuhan aku... (perhatikan kisah nabi ibrahim juga)

Selain daripada itu persoalan-persoalan yg terfikir di benak ...
- xde sape pun yg faham ?
- rasa sgt berbeza dari org lain?
- mcm bersendirian kat bumi ni?
- seolah2 dah dilahirkan dlm zaman yg salah/x sesuai utk korang?
- idea terlalu jauh lbh advance/abstrak utk difahami sesiapa?
- pemikiran terlalu amat berbeza dgn manusia2 lain yg korang temui?
- susah nak bergaul dgn org2 sekeliling, kecuali dgn yg sekepala ?
- yg tak mudah dipengaruhi sesiapa?
- yg tak mudah menyerah kalah sblm berjuang?
- susah nak ikut peraturan yg telah ditetapkan?
- suka melakukan sesuatu ikut cara sendiri?
- selalu dpt memikirkan cara yg lebih baik utk melakukan sesuatu?
-yg mengenali melabel sebagai seorg pemberontak/rebelious?
-merasa seolah2 ada 'SUARA' yg memanggil g utk 'keluar' ke sana?
-seolah2 dilahirkan ke dunia ini utk melakukan satu misi khas?
- selalu mempunyai bayangan yg sdg membantu semua manusia di bumi?
-jenis mereka yg agak lambat membaca semasa kanak2 dulu?
- jenis org yg sgt sensitif kpd segala yg berlaku di sekeliling ?
- org yg mindanya suka menerawang/susah nak fokus pd sesuatu?
- mudah mengesan sekiranya org lain berbohong kpd ?
-jenis org yg x suka dikritik, terutama apabila dilakukan secara x berhemah?
- jenis org yg sgt mencintai kebebasan & x suka/mudah diikat oleh sesiapa/sesuatu?
- jenis org yg suka menentang arus?
-jenis org yg lantang bersuara/'vocal'?
-jenis org yg x suka taklid membabi buta?
- yg suka mencabar pemikiran sendiri?
- org yg x suka terikat kpd 'tradisi'/kebiasaan?
- jenis org yg x suka melihat sesiapa pun ditindas?
- jenis org yg berani membela org lain yg dianiaya?
- org yg suka kpd 'thought-provoking questions'?
- jenis org yg x kenal erti 'takut' dlm kamus hidup korang?
- Adakah jenis org yg lbh bnyk menggunakan OTAK/RASIONAL dari HATI?
- Pernah mengalami Deja Vu?
- Pernah mempunyai kuasa psikik?
-Pernah mempunyai pengalaman2 yg berkaitan dgn kuasa psikik?
-Pernah bermimpi tentang sesuatu, kemudian perkara tu betul2 terjadi?
-Pernah seolah2 dpt rasa apa yg org lain rasakan, walau pun tidak kenal org tu?
-Mempunyai deria pancaindera yang kuat seperti bau hidangan makanan walaupun hanya do TV atau tidak dilihat dengan mata..dan bunyi serta gegaran bila melihat gambar dan sebagainya.

Paling penting, adakah anda seorang yg sgt mementingkan KEADILAN & KEBENARAN, lebih dari apa pun?
Jika menjawab YA kpd kesemua soalan2 di atas, atau menjawab hampir kebanyakannya dgn YA, atau tiba2 muncul bayangan seseorg dlm kepala ketika membaca kesemua soalan2 di atas, maka MUNGKIN, atau org yg muncul dlm bayangan di kepala , ialah seorang INDIGO.

Jika dari segi sains pula..para Indigo 's ini mungkin ada kaitan dgn DNA reawakening. Apakah DNA re-awakening itu?


DNA re-awakening ini ialah DNA yang tak di gunakan (junk DNA) tetiba aktif..baik dari kandungan ibu atau lepas lahir atau ketika dewasa...bila aktif, kehidupan mereka seakan tak seimbang dan tak sama dgn org lain..tapi di sebabkan nak samakan atau selarikan dgn kehidupan manusia lainnya, maka, ramai yang terperangkap atau jadi terus gila. Kerana itu para Indigo (dan sesiapa saja), haruslah mencari guru untuk mengajar mereka dan terus explore kerana potensi diri Indigo amat berguna untuk masa depan.

Memang ramai yang tak terjaga spiritualnya akan jadi gila isim (sasau mencari jawapan dan menyusahkan orang lain)..jadi gejala Indigo ini bukan bersifat biasa2 tapi luar biasa dan semakin merebak. Tapi, jika para Indigo ini berjaya menguasai potensi diri dan mencari jawapan-jawapan yang harus mereka jawab, makanya para Indigo tadi akan menghampiri gelaran IKHWAN.


Jadi, kaitan Indigo sebagai ciri manusia akan datang mungkin benar. Gejala Indigo ini 'merebak' dan ianya mungkin berkait dengan bermacam-macam info yang sedia kita maklum, seperti DNA re-awakening yang membangkitkan memori nenek moyang (kerana itu mereka mengatakan mereka ini hasil re-incarnation padahal bukan), daya sense yang tinggi sehingga makhluk alam lain boleh berintraksi dengan aman, tahap pemikiran yang luar biasa yang akan membangkitkan teknologi baru yang di luar imiginasi (kebangkitan semula atlantis seperti kata edge cayce?), atau tingkat keimanan yang luar biasa dan tiada kehendak pada alam punca kejayaan di tanganIndigo.


Jadi, buat masa ini, jika anda seorang indigo atau bukan, anda harus memahami bahawa masa sekarang bukan masa untuk berkejaran demi dunia. Masa sekarang adalah untuk memahami fitrah kita dan memahami kehendak dunia yang telah kita kotori selama ini. Apa yang utama ialah keamanan.

Future Mersing ..


Thursday, 21 October 2010

Bertahan Hidup Tanpa Makanan dan Minum Selama 70 TahunSeorang pertapa Kota Ahmedabad, India, mengklaim telah bertahan hidup tanpa makanan dan minum selama 70 tahun.
Lembaga Ketahanan Ilmu Pengetahuan dan Fisiologi, sedang melakukan penelitian terhadap Prahlad Jani pada sebuah rumah sakit, untuk mendalami fenomena ini.
Ia akan diobservasi di rumah sakit tersebut selama lebih dari 15 hari guna menjalani sejumlah pengujian.
Dr. G. Ilavazhagan, dari Lembaga Ketahanan Ilmu Pengetahuan dan Fisiologi, mengatakan, "Ini dapat membantu melakukan strategi untuk bertahan hidup tanpa makan dan minum ketika hal tersebut tidak tersedia lagi, misalnya dalam bencana alam, setiap orang akan menghadapi situasi seperti ini. Demikian pula, bagi prajurit kita yang menghadapi situasi ini, ketika mereka tersesat di padang pasir, hutan belantara maupun di daerah dataran tinggi."
Seorang neurophysician mengatakan, ketahanan hidup Jani merupakan keajaiban.
Sudir Shah, seorang neurophysician, mengatakan, "Seseorang dapat hidup tanpa makanan dan minum selama tiga, empat tujuh hingga dua belas hari telah kami teliti selama.....puasa. Pada masa lalu, orang berpuasa selama 16 atau 30 hari, namun mereka minum air seni setelah hari ke-delapan. Kasus ini merupakan sebuah fenomena unik."
Beberapa pengujian yang dilakukan pada otaknya terungkap bahwa ia mirip orang yang baru berusia 25 tahun.
Jani juga mengatakan, ia memiliki sebuah lubang pada langit-langitnya dan melalui kepalanya setetes demi setetes nektar membantu ia bertahan hidup.
Laporan pengujian awal menyatakan bahwa tubuh Jani telah mengalami transformasi biologis karena berlatih yoga.
Sejumlah doktor juga mengatakan, tidak terdapat tanda kelelahan atau masalah lain pada pertapa itu, dan ia masih lebih suka menggunakan tangga dibandingkan dengan elevator.
Tidak banyak yang dapat diketahui tentang keberadaan keluarga Jani. Ia meninggalkan rumah sejak berusia tujuh tahun dan mengembara di tengah hutan belantara. (EpochTimes/NTDTV/sua)

Wednesday, 20 October 2010

Pelajar Ex-MRSM Mersing :Status terkini anda diperlukan segera !!

PERKARA : 
'TRACER STUDY' BEKAS PELAJAR MRSM
ARAHAN : 
BAHAGIAN PELAJARAN MENENGAH MARA
TUJUAN : 
SISTEM PENGESANAN PELAJAR UNTUK KEMUDAHAN PENYALURAN PELBAGAI MAKLUMAT PADA MASA DEPAN

Semua bekas pelajar MRSM Mersing diminta menghantar maklumat terkini anda iaitu :

1. Nama 
2. Tahun tamat di MRSM
3.Bidang pengajian /Institusi
4. Jawatan sekarang
5. Nama majikan /syarikat
6. Alamat email

Diharapkan saudara-saudari dapat menghantar maklumat-maklumat di atas secara email kepada Cikgu Liza (Kaunselor MRSM Mersing ) iaitu :

su_setapa @yahoo.com
Surat arahan dari BPL(M)
 Tujuan pengumpulan maklumat
 Contoh maklumat yang diperlukan


Makan (supper) et Restoren Syed Ali, Mersing

Masa:  jam 10 malam
Lokasi : Bandar baru tepian sungaiInilah daya tarikan baru Mersing
Nasi lemak ayam di sini sangat sedap
Saturday, 9 October 2010

Sabun Kasthuri : Satu keajaiban untuk semua !!


Kali ini PHD nak share satu  produk sabun yang telah mengatasi masalah kulit anak ke-4  yang telah berlarutan lebih setahun. Anak perempuan tu tiba-tiba sahaja  mengalami gangguan kulit luar biasa yang dipanggil autoimmune skin desease setelah sembuh dari demam seperti H1N1  2 tahun lepas.sesiapa yang tengok mesti tak sanggup nak memandang pun. nasib baik tak ada wartawan Metro dekat-dekat sini. Kalau tak..


Diringkaskan cerita, bermacam-macam rawatan kulit oleh pakar moden dan  alternatif telah dicuba (habis rm ribu-ribu juga) dan Alhamdulillah kini beransur sembuh. Namun beliau masih lagi tergaru-garu dan ratusan parut masih kelihatan timbul. Baru-baru ini entah macamana naik 'scabies' pada tapak kaki PHD (pelik juga dah puluhan tahun tak kena) semasa cuti raya. Jadi PHD berkunjunglah ke sebuah farmasi di Temerloh. Tauke Cina tu ada subscribe sejenis sabun yg namanya seperti dari India iaitu Kasthuri.


Lepas sehari pakai rasa gatal-gatal terus hilang malah seluruh badan terasa segar. Tak terasa ketidaselesaan pada  kulit walaupun berjalan raya seharian. Selepas 3 hari PHD dah tak pakai sabun ni sebab scabes tu dah tak naik. Jadi sabun tu terbiar seminggu entah macamana tiba-tiba teringat nak bagi cuba kat anak no.4 tu.

Selepas 6 hari terasa heran sebab kulit anak tu parut-parutnya kelihatan nipis dan sekarang selepas 2 minggu kulit licin asal hampir kembali. Beliau tidak lagi tergaru-garu. Kebetulan anak perempuan (kakak kepada anak tadi)  berulang semula gatal-gatal dekat celah peha. Dah puas tergaru2 dan menyapu (sendiri) krim anti-fungal selama 4 hari, beliau diam-diam 'menumpang' pakai sabun Kasthuri adik. Hasilnya 2 hari lepas, kulit peha kakak dah licin dan parut fungal pun dah tiada.

Sabun yang pada mulanya PHD anggap seperti tak berharga kini sudah menjadi 'rebutan' di rumah. Akibatnya   bekalan sudah habis sejak malam tadi.

So, atas hobi PHD yang suka mencari maklumat di internet,  bekalan beberapa buku sabun Kasthuri ni telah berjaya diperolehi. Semasa pencarian menggunakn Enjin Pencarian Google' PHD telah menemui beberapa feedback yang menceritakan tentang pemulihan pantas jangkitan atau gatal-gatal pada bahagian sulit, panau dan parut yang sukar hilang akhirnya kulit kembali licin seperti sedia kala. Ada testimoni kutu anak hilang selepas pakai 2 hari dan banyak lagi.

Jadi, antara banyak-banyak sabun herba yang selama ni PHD tak pandang (banyak gimik je) inilah kali pertama begitu teruja. Mula-mula nak diam-diam jer (sebab bimbang bekalan akan kehabisan. Almaklumlah Mersing ni bandar kecil) tetapi mengenangkan ramai orang perempuan yang bekerja sampai petang terutama cikgu-cikgi yang berada di dalam kelas yang panas selalu mengadu gatal-gatal kulit atau tak selesa jadi PHD tak sampai hati nak merahsiakannya. Kalau anak-anak (atau anak Homeroom yang kena gatal-gatal kulit akibat tinggal berkongsi di asrama) maka PHD amat syorkan memakainya.

Paling mengejutkan harga sebuku cuma RM 3.50 (tak cayakan !!). Sabun Kasthuri ni formula dari sebuah syarikat yang mengeluarkan produk herba berasaskan Ayurveda di Kerala India dan telah memenangi banyak award antarabangsa. Diperbuat dari minyak kelapa yang diadun dengan beberapa herba India yang terkenal. Mendapat kelulusan dari Kementeria Kesihatan Malaysia.

Jomlah mencuba !! PHD bukan nak bisnes sangat. Cuma nak membantu rakan-rakan dan pelajar. Harga cuma masih sama dengan harga pasaran RM 3.50. Nak cuba boleh order dengan PHD time free (tak mengajar atau sesi dengan pelajar, tugas tu amanah beb !!). PHD tak kempen cuma sampaikanlah pada rakan-rakan. Mana tahu ada yang memerlukan...bye3..salam

Friday, 8 October 2010

Pak Sahak : Pakar Patah (Tulang & Sendi)

Nama pengamal : Pak Sahak ( Nickname)
Alamat : Jalan Pantai 7, Jalan Tg Gemuk-Rompin, Pahang Darul Makmur
Waktu perkhidmatan : Selepas Zohor hingga Maghrib (solat)/Selepas Isyak
Tel : 012-9536275 

(Ulasan foto :sakit sekejap je semasa dirawat)
Malang tak berbau (kecuali terpijak tahi ayam) tubuh badan kita mudah tercedera terutama kanak-kanak yang lasak atau orang dewasa yang selalu juga terseliuh atau patah tulang. Lazimnya bila trauma berkenaan berlaku kita akan berusaha dengan menyapu minyak panas, meletakkan ais ataupun ke klinik untuk mendapat suntikan yang melegakan. Namun jika kecederaan itu agak parah atau kronik (kecederaan lama) eloklah bertemu dengan pakar Orthopaedik. Hospital Pakar terhampir ialah di JB iaitu 140km dan Kluang 90km yang terpaksa melalui jalan yang berliku

Di sini PHD mencadangkan satu rawatan alternatif iaitu dengan 'orang lama' dalam bidang pemulihan patah, terkehel, terseliuh, disc slipped dan 'yang sewaktu' dengannya. Beliau adalah Pak Sahak. Seorang yang dah mencecah separuh abad tetapi masih gagah perkasa. Apa tidaknya beliau ialah Guru (tua) Silat Gayung Fatani  di Daerah Rompin, Pahang. Rajin mengusahakan projek ternakan seperti biak baka itik telur dan juga yang terkini burung walit. Pak Sahak seorang yang peramah dan mudah memahami pesakitnya. Jadi tak hairanlah ramai yang tak kekok mendapat rawatan di rumahnya. Rawatan di buat di ruang luar rumah yang agak luas. Beliau menggunakan minyak buatan sendiri.Formula yang agak luar biasa yang kami sekeluarga namakan Minyak Pak Sahak ( boleh dibeli). Jika lenguh2 atau terseliuh ringan minyak ni memang hebat kesannya (cuma bau dia ada sikit kureng sbb ditanak dlm kuali kot)
Rawatan biasanya adalah pantas kerana Pak sahak memang begitu cekap dalam bidangnya. Teknik yang digunakan memang menunjukkan beliau memang pakar pemulihan tulang & sendi. Pemulihan kadang kala serta merta. Ada juga yang beransur sehari dua dan terus pulih. Bagi yang kemalangan  (spt mat rempit yang jatuh tunggang-langgang langgar lembu) mungkin perlu diulangi 2-3 kali. Biasanya yang dah bersimen pun boleh dirawat (simen tu digunting) dan InsyaAllah beliau cukup mengetahui sama ada tulang yang patah bersimen boleh dirawat atau tidak. Pesakit yang sudah lama pun boleh dirawat. Ada yang pulih secara beransur2 selepas dirawat (pemulihan begini lebih kekal) atau sekurang-kurangnya kesakitan lama itu sudah berlalu. Sebagai contoh bagi kecederaan lama di lutut, sendi yang dibetulkan memerlukan sokongan otot untuk kaki bergerak cergas semula. Oleh itu otot mengambil masa untuk dibina dan tugas kita untuk melatih otot itu supaya mantap kembali (he3..dah jadi penasihat ortopedik pulak).
Mengenai bayaran adalah seikhlas mungkin. Tapi  orang kata biarlah logik.Kalau kita sebagai cikgu eloklah hulur paling minima pun rm30  kerana jika dirawat dengan pakar ortopedik perbelanjaan cecah ribuan rm dan berbulan-bulan untuk pulih !! Biarlah Pak Sahak ni kita 'jaga' baik-baik sebab mengikut survey PHD, dalam negeri Pahang dari Temerloh, Kuantan atau Rompin mungkin beliau seorang sahaja pakar patah yang masih hidup dan aktif.

Untuk mendapat rawatan dengan Pak Sahak elok call dulu. Tetapkan anggaran masa akan sampai. Biasanya barang-barang tambahan tak diperlukan.
Untuk ke sana, dari Mersing, sampai Tanjung Gemuk terus memandu ke arah Kuantan. Kemudian kita akan melalui satu jalan yang agak lurus. Di sebelah kanan terdapat  simpang  jalan-jalan kecil yang menuju kampung-kampung pertanian yang bersebelahan pantai. Ambil simpang Pantai 7 (ada signboard yg diperbuat dari tayar) dan terus memandu sepanjang jalan kecil yang dikiri kanan kebun kelapa dan rumah2 kampung. Rumah Pak Sahak berada hampir di hujung jalan (berdekatan pantai) betul2 mengadap Surau kampung.
Bila dah selesai rawatan eloklah singgah gerai2 jagung & keledek yang berada di jalan yg lurus tu. Seronok juga makan jagung rebus atau bakar setelah masalah kita sudah dirawat !!!

Friday, 1 October 2010

DERMA PEMBINAAN MAAHAD TAHFIZ MERSING : Peluang membuat kekayaan & pelaburan terbaik !!

Maahad Tahfiz Al-Khairiah Mersing
Tapak Cadangan : As-Syifa', Lot 851,Kg Tanjung Genting, Mersing
Tel : 019-7751896 /013-7787636 /07-7996272
Anak-anak Mersing dahagakan pembelajaran agama dan penguasaan/penghafazan Al-Quran
untuk melahirkan pemimpin & ulama yang berilmu & bertaqwa yang bakal mengubah
masa depan sosial ekonomi Mersing khususnya.

Projek ini adalah projek maahad Tahfiz ke-2 dalam daerah ini demi memenuhi permintaan
penduduk yang berlipat kali ganda dengan wujudnya institusi-institusi baru seperti
MRSM, SM Sains, Politeknik & Kem Gerak Khas (kem tentera terbesar di Asia Tenggara)

Oleh itu adalah menjadi tanggung jawab kita warga Mersing dan juga umat Islam Malaysia merealisasikan impian mulia ini 


p/s : Selama ini kita dah banyak 'melabur' untuk jasad dan perasaan kita seperti :

     Bar coklat = rm 5.00
     Top-up handphone =rm 20-60 sebulan
      Ice- cream = rm7-8 sebulan
      Cendol, air bergas, jajan = rm30 sebulan
      Duit petrol ronda-ronda bandar =rm50 sebulan
      Duit mercun/bunga api = rm20-50
      Hand set berjenama =rm 600-2000
      Main bowling = rm 60-120 sebulan
      Bil  elektrik berinternet/facebook=rm 30
      Streamyx/broadband =rm60-100 sebulan

Jadi  tak rugi jika menyumbang rm5, rm 10, rm100 sekali sahaja yang keuntungan terjamin berlipat-kali ganda

" Dan belanjakanlah (dermakanlah) sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya,(kalau tidak) maka ia (pada saat itu) akan merayu dengan berkata : Wahai Tuhanku ! Alangkah baiknya kalau engkau lambatkan
(kedatangan ajal mati) ku ke satu masa yang sedikit lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi daripadaorang yang soleh
(SURAH AL-MUNAAFIQUUN: AYAT 10)

Sumbangan bolehlah dibank in ( cash deposit machine atau online banking)  atau cek  :

Akaun Bank Islam Malaysia Berhad

No. akaun : 01096010014696

Atas nama  :TAHFIZ AL-KHAIRIAH MERSING

Jadual Perjalanan Bas di Stesen Bas Mersing

Kompleks Stesen Bas (baru) Mersing
Bandar Tapian Sungai Mersing
6.45 petang

 Sebelum tu beraya di rumah Uchu Cafe (Kafsah) & suami , Nobek .Pengunjung belum ramai sebab orang ofis belum balik
Jadual Bas Causeway Link Express
Jadual bas S & S
Jadual  Bas Maju Ekspres
Harga tiket Causeway Link ke JB
Harga tiket Maju Ekspres
Destinasi & harga tiket Sepakat Ekspress
Destinasi & harga tiket S&S Ekspres
Mersing-JB-Singapore..bas terawal Causway Link Ekspres
Terminal bas . Ada kerusi untuk menunggu..jika ingin minum atau makan2 ada gerai2 tertutup bersambung dengan terminal
Terminal bas ni mengadap Kuala Mersing yang indah..angin laut yg sejuk & segar dinikmati..
Dah petang..bas dah tak banyak..jika sampai tengah malam atau awal pagi hendaklah berhati-hati kerana sangat sunyi. Semua kaunter & gerai di tutup. Kawasan kedai bandar baru ni juga semuanya ditutup dan agak jauh dari jalan utama. Kelihatan bazaar selera baru & jambatan Mersing
Jadual bas Cepat Ekspres.. 
ke seluruh Semenanjung
Jadual Adik-Beradik Ekspres ke JB, Kuantan & Kuala Terengganu

Jadual bas Utama Ekspres ke Pantai Timur..8.30 malam sahaja
Jadual-jadual bas lain yg 'melalui@via' Mersing


Sebuah bas 'double-decker' Cepat Ekspress menunggu masa untuk bertolak ke destinasi yang ditetapkan
Jadual Syarikat Omnibus Mersing (bas ting-tong)

Mersing<------>Kota Tinggi
Ting-tong Mersing <-------> Felda Gugusan Nitar(15 km)
Bas Ting-Tong  Mersing <---------> Kluang (95km)
..Kluang mempunyai destinasi & laluan bas yang lebih banyak. Ramai juga yg ke Kluang untuk naik keretapi ( Kedai Kopi stesen keretapi Kluang the best in Malaysia)
Bas Ting-Tong  Mersing <------->Endau/Tg Gemuk
Jadual Bas Transnasional
Jadual Bas Cepat Ekspres..
JB,Kluang,Segamat,Pantai Timur

Deretan premis perniagaan berhadapan stesen bas.Masih banyak kosong..di hujung kiri jalan menuju bandar Mersing. Terdapat Pasaraya Ulfah, toko buku, kedai top-up,Causway & butik 
(sebelah hadapan bangunan ni)
Waktu Maghrib dah nak masuk..Stesen bas makin sunyi..masa untuk pulang

Ada satu website yg juga memaparkan jadual bas Mersing (dengan no telefon) iaitu :
http://www.journeymalaysia.com/ptamersing.htm

Labels

09' (2) 10th anniversary (1) 13 Mei (1) 2012 (1) 4 strategi kejayaan (1) adab (1) Adiputra (1) aduan pengguna (2) advanced learning (1) AFTL (2) agama (31) Akhir zaman (25) alat menambah tinggi (1) alumni (7) amal jariah (2) amalan 5 S' (1) amali sembelihan (1) amerika bangkrap (1) Anak Mersing (6) anak pintar (1) Ancaman Singapore (3) Ancient Astronauts (2) angkasawan negara (1) Anjakan Paradigma (3) ansara (2) anti-islam (3) Anugerah (2) apple (4) Aqiqah 2009 (1) Ar Rahnu (1) artis (1) asal-usul (9) Asas Tenaga dan Fokus (4) asrama (1) Atartuk (1) aura minda (2) ayam penyet (1) bahaya (1) balik kampung (6) bandar Mersing (9) banjir (5) banjir 2011 (1) banjir 2012 (2) banjir temerloh 2011 (2) batch 2010 (1) bencana (5) bengkel (1) ber (1) berbuka puasa (2) berita (16) berita bersara (3) berita Mersing (181) bersara (3) Bersih 2.0. politik (5) Bersih 3.0 (1) bina laman web (21) bio text (2) Bisi jual manok tuai (1) bisnes mersing (14) blog mybio A+ (1) blogger (2) boikot Dap (1) boikot Israel (2) Borang Kemasukan ke MRSM (4) brainstorming (1) buah pukul mersing (6) buat banner (8) buat web (2) budak hilang (1) Budaya Ilmu lemah (2) buddha (1) buggati (1) bukti cinta kpd nabi muhd (4) Buku (4) Buku Teks (1) butik mersing (1) BWP/ LDP/PRS/BPPSP 09' (5) Cafe Bengawan Solo (1) Cafe Buluh Wangi (2) cahaya (1) cakra (1) cameron highland (1) Cameron Highlands (17) cara berfikir (14) carnival (1) celik IT (23) cendol Talib (1) ceramah insuran (2) CERN (3) cerun masjid runtuh (1) cetusan minda (42) Chakra Healing (2) chicken chop (1) China (2) cikgu kahwin 2010 (4) cikgu kahwin 2012 (3) cikguiti.com. (1) cinta universal (1) Colour vibration teraphy (2) Cool Blog Mersing (1) Cornell system (1) cuti 2010 (6) cuti 2011 (36) cuti 2012 (21) cuti orang Mersing (35) cuti-cuti mersing (66) cvt (3) daging kalimah (1) dajjal (3) darul aitam (1) demo anti-ppsmi (2) Derma Gaza Kagum (1) derma maahad tahfiz mersing (3) DiGi WWWOW (1) dinar (5) doa pengasih (1) e-cover (1) ebook (4) ebook cover (2) ecover (1) education (1) EFT (2) Einstein (3) ekonomi (11) elit (1) emas (8) Endau (2) English camp (2) EQ (1) Esplanade Temerloh (4) ESQ (1) ex-BP82' (6) ex-homeroom (8) ex-student (17) ex-student kahwin (5) ex-teacher (10) Exam (3) exora (1) facebook (6) fatwa merokok (2) filem (1) filosofi (1) fitnah (2) fizik kuantum (1) formula ajaib (3) Forum (1) Foto guru 2009 (2) foto guru 2010 (1) foto raya 2010 (1) freemason (1) future mersing (3) future phenomewnon (1) gadget (6) gajet (3) gathering (2) gempa bumi (1) Golden Sisters Enterprise (1) Google Translate (2) Graduasi 2008 (1) graduasi 2010 (2) graduasi 2011 (1) Group Anak Mersing (1) gulai patin tempoyak (5) Gunug Qaf (1) Gunung Arong (1) guru baru (2) guru dan staf berpindah (2) guruku (3) H1N1 (2) H1N1 di MRSM Mersing (1) HAARP (1) Hadiah Nobel (1) Haffa Izzah (4) haji (1) halal (1) handphone (1) Hang Tuah (2) Hari Akademik (2) Hari Akademik 2009 (1) hari akhirat (1) hari anugerah (2) Hari Anugerah 09' (1) Hari Anugerah 2012 (1) hari bumi (2) hari bumi 2010 (1) Hari bumi 2012 (1) Hari Graduasi 2009 (1) Hari guru (4) Hari Guru 09' (1) Hari Guru 2012 (1) hari guru sejagat (1) Hari Inovasi 2011 (1) hari keluarga (3) hari keluarga 2008 (1) hari Keluarga 2009 (1) Hari Keluarga 2012 (1) Hari Koperasi 09' (1) hari Koperasi 2010 (1) hari kualiti 09 (1) hari malaysia (1) Hari Pendaftaran (1) Hari Pendaftaran 2009 (1) hari Q (1) hari raya 09 (2) Hari Raya 2012 (2) HEP (1) hi tech (34) hi-tech (34) hiburan (1) high alert (3) higher order thinking (76) higher self (59) Homeroom (9) Homestay (1) hospital mersing (1) Hotel Seri Malaysia (2) hujung dunia (2) hujung tahun (1) humour (11) humuor (1) hypnosis (1) IGCSE (1) ikan patin (14) ikan tilapia (2) ikhlas (1) iktibar (153) Ilmu vs Pemahaman vs Pegangan (1) ILP (6) imej (2) Indigo (1) Info (20) infrared (1) iPad (1) iran (1) islam (22) Israk dan mikraj (1) isteri (2) IT (6) Jadual Bas Mersing (1) Jadual YPM (1) Jakim (2) Jalan baru (4) Jambori Pengakap 2011 (4) jamuan 2011 (1) jamuan akhir tahun (2) Jamuan Anugerah Pengetua (5) Jamuan Anugerah Pengetua 2011 (2) Jamuan Anugerah Pengetua 2012 (1) Jamuan jabatan sains (2) jamuan raya (1) Jamuan SPM 2008 (1) JB catering (1) jejak kejayaan (6) jenaka (4) jenayah (1) jeti mersing (1) jodoh (1) Johor Darul Takzim (1) Jurufoto Kahwin Mersing (2) Jurufoto Perkahwinan (2) kad raya (2) KAGUM (2) karier (1) karnival (2) Karnival tg Leman (1) kawin awal (2) keajaiban (8) kebenaran (2) Kedai 1 Malaysia Mersing (1) kedai di Mersing (2) kedai makan Pak Usop (2) kehidupan (3) kejayaan 2011 (1) kejayaan pelajar (1) kejohanan olahraga 2010 (3) kek Mersing (5) Kekejaman Jepun (1) kelab (2) kelab futsal (1) Kelab Khidmat Masyarakat (1) keluarga (1) kem cuti kimia 2009 (2) kem juara spm (1) kem latihan (1) kemahiran belajar (2) kemalangan (1) kemarau (2) Kemasukan ke MRSM (4) kEMASUKAN KE MRSM 2013 (1) Kemasukan ke MRSM 2015 (1) kematian (6) kemelesetan ekonomi (3) kemiskinan (1) kempen pelancongan Mersing (1) kemudahan (1) keputusan SPM 2009 (2) keracunan makanan (1) kereta (4) kerja lapangan (1) kerjaya (2) keropok (1) Kesihatan (18) ketuanan Melayu (21) keturah (1) KFC baru Mersing (2) khazanah melayu (3) kiamat (7) Kisah cikgu (5) kisah malam pertama (1) Knight of Templer (1) koleksi soalan (1) komputer (2) Komuniti Mersing (1) kos hidup (1) kreatif (4) kuantum (3) kucing's articles (2) kuda mersing (1) kursus (5) Kursus Online database (1) lagenda (7) lagu (1) lailatul qadr (3) Laman Pendidik Mersing (1) laporan (2) laporan maktab (2) latihan dalam kumpulan 2011 (1) law of attraction (1) lawak (1) Lawatan Benchmarking MRSM Alor Gajah (1) Lebuh raya Sg Koyan-Ringlet (1) Legoland JB (1) lemak babi (2) LOA (1) logo (2) luarbiasa (1) Maahad Tahfiz Al Amin (1) madu (1) mahdi (1) main-main minda (5) majalah odyssey (1) Majlis Anugerah (2) Majlis Anugerah 2010 (1) Majlis perpisahan (5) Majlis Restu 09' (1) makan di JB (1) makan di mersing (42) makan di Temerloh (14) makan-makan (35) makananan western (3) makkah masa depan.berita mersing (2) maksiat (2) malam di Mersing (1) MARA KL (1) martial art (3) masa depan Mersing (4) masakan tempoyak (3) Masalah Guru (1) Mat Rempit Merompak (1) Mat Salai (2) mat samurai (1) matawang (2) mati (6) maulidurrasul 2011 (1) meditasi (2) melaka (7) melancong ke Mersing (8) melayu (14) Melayu Merdeka (1) Melayu..Bani Israel yg hilang? (8) Melayu..Bani Israel yg hilang?part3 (1) Melayu..Bani Israel yg hilang?part4 (2) menginap di Mersing (3) mentakab (1) merentas desa 2011 (1) mersing (2) Mersing Laguna (11) Mersing River Front (2) Mersing waterfront (2) mersing. Air Papan (1) Mersing's hotel (6) Mersix (1) Mesyuarat Agung Muafakat 2010 (1) Mesyuarat guru 2008 (1) mi (1) mi bandung (1) Mighty 2009 (1) MIGHTY 2012 (1) Mighty Minds Competition 09' (1) mimpi jumpa Rasulullah saw (1) minda (23) minda separa sedar (5) Minggu Aktiviti (5) Minggu Aktiviti sem2 (1) minyak (4) minyak naik (8) misteri (32) mitos (41) mnasir (1) monsun (6) moral (2) motivasi (9) movies (2) mrsm baru (3) MRSM Mersing (2) MRSM Ulul Albab (2) muhasabah (2) murtad (3) muslim in America (1) NahamPhoto (4) Nasi Kerabu (1) nasi lemak (1) Nasib Melayu (4) negara Islam (4) nostalgia (10) novel online (2) Novel Terbaru (1) obama (1) olimpiad KAS1 (1) online biz (5) p.ramlee (1) pacal votan (1) PAKAR (1) pakar patah (1) pakej pengantin (1) panduan beli kereta (2) Panduan HRMIS (2) Panduan HRMIS 2011 (1) panduan peraturan (4) pantai (2) Pantai Air Papan (1) pantai Mersing (5) Pantai Sri Lalang (1) Pantai Tg Genting (1) pantun (1) Pasar Jumaat Mersing (1) Pasar Karavan (1) pasar lelong (1) pasar malam Brinchang (1) pasar malam Mentakab (1) pasaraya TF Temerloh (4) PBSM (2) pejuang (3) pelaburan (2) pelaburan emas (4) peluang belajar (1) Pemasaran (1) pembedahan batin1 (2) Pemimpin amanah Allah (1) Pencen (1) Pendaftaran PRA (1) pendaftaran taekwondo (5) pendidikan (2) pengajaran (1) pengetua bersara (2) penggodam (1) pengguna (2) pengumuman (7) pengunjung (1) penjajahan minda (1) penjimat minyak (1) penterjemahan (1) penyakit jantung (2) peperiksaan pra percubaan SPM 2011 (4) perang salib (1) perbandingan harga (1) perguruan (1) peristiwa menarik (4) Perjuangan Komunis cuba dihidupkan semula..part 3 (1) Perjuangan Komunis ingin dihidupkan semula di Malaysia (3) perkahwinan guru (4) Perkhemahan (1) Perniagaan (2) perpustakaan (1) persilatan (1) pertahanan (1) Pertandingan (1) Pertandingan Kawad 09' (1) PESADA 2009 (1) Pesta Super 09.. (4) Pesta Layang-layang Air Papan (1) Pesta Type III (4) peta minda (1) petua (5) petua exam (1) petua kejayaan (1) petus (1) photoshop (16) piagam anugerah (1) Piala Dunia 2014 (1) Pilihan Raya BWP (1) Pilihan Raya Kecil (2) Pilihan Raya Umum ke-13 (2) pizza mersing (1) pluralisme (1) PMR 2010 (1) PMR 2011 (3) poligami (1) politik (15) popular (1) Pot Luck (1) PPD Mersing (1) PPSMI (3) produk kesihatan (1) produk laut (3) profile.sejarah (9) Program Bumi Hijau (2) program studi (2) pru 13 (2) pseudoscience (3) puasa (12) punca bala (2) punca tulang patah (1) Pusat Dagangan Mersing (10) pusat tuisyen Mersing (4) Pusat Tuisyen Usaha Waja Bestari (1) Pusat Tuisyen Zamrud (1) puting beliung Mersing (1) qilla's articles (18) R R Mersing (1) rahsia air (3) Rahsia Pintar (2) rahsia solat (5) rahsia umur panjang (6) ramadhan (6) ramadhan 2012 (1) ramalan (8) Rat Race n Rat Trap (1) Rawang Burger Bakar Mersing (1) rawatan alternatif (9) raya 2011 (1) raya open house 2009 (1) re-union ex-bp82' (3) rekod dunia (2) relativiti (1) remaja (1) resipi (1) resort tioman (1) restoran lot 85 (1) result 2010 (2) retro (2) reunion (4) reunion MRSM BP 86' (3) Roket Indonesia (1) rokok (1) roti john (1) ruang iklan percuma (3) Ruby's Kitchen (1) rugi (1) rumah (2) rumah tangga (2) rumahtangga (1) sabun Kasthuri (1) safebox (1) Sains Al Quran (3) Sains Islam (20) sajak (7) sajak hujung dunia (1) sajak Iqbal (5) salasilah (3) Sambutan 10 tahun MRSM Mersing (1) sate teluk iskandar (4) Saudi Yahudi ? (1) science fair 2009 (2) science fair 2010 (1) Science on Wheel 2011 (1) science text (2) sciencefair 2011 (1) secret recipe (1) sedih (1) SEFT (2) Sejarah (44) sejarah mersing (6) sejrah (2) selebriti (1) selesema babi (1) selsema babi (1) Seminar Biologi (3) Seminar Biologi 2012 (1) Seminar Biology (1) seminar biology 2011 (1) Seminar Biology dan Chemistry 2013 (1) seminar biology SPM 2009 (1) seminar Biology spm 2010 (1) Seminar Biology SPM 2011 (4) Seminar di Tg Pengelih (1) seminar pecutan kognitif sains (1) seminar PMR (1) Seminar YPM (1) seni peperiksaan (1) seri malaysia mersing (2) servis kereta (1) shopping raya (1) Singapura-pura (2) Sir Iqbal (3) Siri Bercakap Dengan Jin (2) SK Sri Mersing (1) skema pmr 2011 (1) skor bio A+ (3) SKT (1) SKT 2011 (1) Smart Learning (3) smartphone (3) spiritual (33) SPM (6) SPM 2010 (1) spm 2011 (6) SPM terbaik 2008 (1) Staf baru (2) staf kahwin 2010 (2) staf kawin 2011 (1) staf wedding (6) star mall mentakab (2) Starex (1) statistik (3) steve jobs (1) stevia (1) study biology (2) sukan 2012 (2) Sukan maktab (3) sumbangan hari graduasi (1) supermind (5) syair islam (4) syiar (1) syiar Islam (71) tablet pc (4) tabung Somalia (1) taekwondo mersing (15) taekwondo mersing grading (6) Takutkah hantu? (5) Takziah (12) Tanah Rata (1) tanda-tanda akhir zaman (4) Tanjung Genting (1) Tanjung Leman (1) Taska Cilik (1) tauladan (1) TBS (1) teknik belajar (3) telefon bimbit (2) teluk cempedak (1) tenaga hayat (3) teori (2) terapi Cinta (2) terapi mimpi (2) test drive (2) The Law of Attraction (1) Theory (1) Tim Pengetua ko-Q (1) tips internet (2) tips jaga kereta (1) tiramisu mersing (1) Titanic (1) Tracer Study (1) tragedi (1) Tragedi pemikiran Melayu (4) travelog haji (1) tsunami (1) Tuisyen YPM (1) Tun M (6) Tunas Saintis 09' (1) Tunas Saintis 2011 (1) ufo (2) Ujian Amali 2009 (1) ujian UKKM (1) ulamak (2) umat Islam (5) ungku aziz (2) universiti terbaik (3) UPSR 2011 (1) USS Singapore (1) Ustaz Lah (1) ustaz penipu (1) utusan online (1) Wadi Al-Amin (1) waliyullah (5) wanita (2) wanita Korea (1) Warung Bakso (1) Wi Max (1) Wilayah Iskandar (1) Worm Hole (1) yahudi (5) yakjuj makjuj (1) yearly planner 2010 (1) yearly planner 2012 (1) ZPE (2)

Pencegah Penyakit Terhandal

Pencegah Penyakit Terhandal
Klik utk order online

Komuniti Mersing

Info Kesihatan

Blog Pilihan