Saturday, 30 August 2008

Doa-doa Bulan Ramadhan


"Doa itu merupakan inti ibadah" (HR Bukhari)

Demikianlah sabda Rasulullah SAW. Sebagai suatu ibadah, berdoa hanyalah dihadapkan kepada Allah SWT semata-mata. Tidak boleh kepada benda-benda lain. Disamping itu, berdoa harus pula sejalan atau bersamaan dengan ikhtiar dan usaha. Dengan tuntunan dan adab berdoa yang benar, baik dan tentu saja ikhlas, Allah SWT tidak akan pernah melupakan umatnya yang bermohon dan berdoa kepada-Nya.

Bulan Ramadhan selain disebut sebagai bulan shaum, juga disebut sebagai bulan taubah (bulan kembali kepada-Nya), bulan Maghfirah dan rahmah, bulan pembawa berkah, bulan qiyamullail, dan bulan ihya malam-malam Lailatul Qadar. Ringkasnya , bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh doa.

Orang-orang yang mengetahui nilai bulan Ramadhan akan memanfaatkan sebaik-baiknya bulan tersebut dengan banyak berdoa, khususnya di waktu tengah malam, di waktu sahur, dan setiap selesai melakukan shalat.

Dalam sebuah Hadis Qudsi, dikemukakan bahwa :

Rabb kita turun pada setiap malam ke langit dunia, ketika tinggal sepertiga malam terakhir Dia berfirman, "Siapa yang memohon kepada-Ku, Aku akan memberinya, siapa yang memohon ampunan-Ku, Aku akan mengampuninya" (Hadis Qudsi Riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Turmudzi, dan lain-lain yang bersumber dari Abu Hurairah).

Beberapa contoh Doa di Bulan Ramadhan

1. Doa Memasuki Bulan Ramadhan

Ya Allah sesungguhnya telah datang bulan Ramadhan . Ya Allah, Tuhan pemilik bulan Ramadhan. Engkau tutunkan di dalamnya Al-Quran, Engkau jadikan Al-Quran penjelasan petunjuk antara yang hak dan yang batil. Ya Allah berkatilah kami di bulan Ramadhan ini. bantulah kami untuk melakukan shaum dan shalat di dalamnya dan terimalah amal ibadah kami.

2. Doa yang Dibaca Selesai Shalat Fardhu di Bulan Ramadhan

Ya Allah masukkanlah rasa bahagia pada para penghuni kubur. Ya Allah kayakanlah semua yang fakir. Ya Allah kenyangkanlah semua yang lapar. Ya Allah berilah pakaian semua yang telanjang. Ya Allah bayarkan utang semua yang berutang. Ya Allah lepaskan semua orang yang menderita kesulitan. Ya Allah kembalikan semua yang berada dalam pengasingan. Ya Allah bebaskan semua yang tertawan. Ya Allah perbaikilah semua urusan kaum Muslim yangrusak. Ya Allah sembuhkanlah semua yang sakit. Ya Allah tutuplah kefakiran kami dengan kekayaanmu. Ya Allah rubahlah keadaan kami yang jelek dengan sebaik-baiknya sebagaimana keadaan-Mu. Ya Allah bantulah kami membayar utang-utang kami dan kayakanlah kami dari kefakiran. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu.

3. Doa Yang Dibaca Setiap Malam Ramadhan

Ya Allah aku bermohon kepada-Mu pada apa-apa yang Engkau tetapkan dan Engkau takdirkan berupa perkara yang pasti dalam urusan yang bijaksana, berupa qadha yang tidak dapat ditolak dan diganti. Tuliskanlah bagiku diantara orang yang berhaji ke rumah-Mu yang mulia; yang mabrur hajinya, yang dihapuskan kesalahannya, yang diampuni dosanya, yang diterima amal usahanya, dan jadikanlah pada apa yang Engkau tetapkan dan Engkau taksirkan berupa perkara yang pasti dalam urusan yang bijaksana dalam malam kadar, berupa qadha yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat diganti; panjangkanlah usiaku, luaskan rezekiku.

Keagungan Lailatul Qadar


"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Quran) pada saat Lailatul Qadar. Dan tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu, turun malaikat- malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (QS-97-1:5).

Salah satu dari sepuluh hari terakhir bulan ramadhan, disebut Lailatul-Qadar. Kata lail atau lailah, artinya malam hari; dan kata qadar, makna aslinya, ukuran. Tetapi, kata lailatul qadar biasa diterjemahkan oleh para ulama dengan sebutan "malam yang agung" atau "malam yang mulia".

Dalam pandangan Islam, lailatul qadar merupakan satu malam kebahagiaan yang ditentukan Allah pada bulan Ramadhan untuk menunjukkan kebebasan dan keagungan bulan yang mulia ini.

Sebenarnya Islam tidak membenarkan adanya sistem pertapa, namun dalam sepuluh hari terakhir itu, kaum Muslim diizinkan untuk hidup seperti pertapa, yaitu dengan jalan mengurung diri di dalam masjid, dan menjauhi segala urusan duniawi (i'tikaf). Banyak sekali hadis yang menerangkan bahwa kaum muslim hendaklah mencari lailatul qadar di antara tanggal ganjil pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan (HR Bukhari) atau tujuh malam terakhir bulan itu (HR Bukhari). Menurut sebagian hadis, malam lailatul qadar ialah tanggal duapuluh lima, duapuluh tujuh atau duapuluh sembilan bulan Ramadhan.

Dari Ibnu Umar r.a. : bahwasanya beberapa ornag sahabat Nabi SAw melihat lailatul qadar dalam mimpi pada tujuh hari terakhir bulan Ramadhan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda:"Diperlihatkan kepadaku kebenaran mimpi kalian, yaitu telah sesuai pada tujuh hari terakhir, Oleh karena itu, barangsiapa yang akan mencari malam tersebut, carilah pada tujuh hari malam terakhir." (HR Bukhari dan Muslim)

Dari Muawiyah bin Abu Sufyan r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang malam lailatul qadar:" Lailatul Qadar itu ialah pada malam keduapuluh tujuh." (HR Abu Dawud).

Para ulama memang berbeda pendapat mengenai jatuhnya lailatul qadar itu. Ada yang menyatakan pada malam ke-27 Ramadhan. Ada pula yang mengatakan pada malam-malam yang ganjil dari mulai tanggal 21 sampai tanggal 29. Dan ada pula yang mengatakan seluruh bulan Ramadhan adalah waktu untuk mendapatkan lailatul qadar itu, sebab kaum Muslim hendaknya beribadat setulusnya sepanjang masa bulan Ramadhan itu dengan tidak membedakan satu hari dan malam daripada hari dan malam yang lain. Dengan demikian, setiap hari pada bulan Ramadhan mempunyai arti yang tidak boleh diabaikan satu hari jua pun. Karena itu pula Allah hanya menyebutkan pada bulan Ramadhan Al-Quran itu diturunkan untuk tidak membedakan satu hari dari yang lainnya.

Tampaknya bagi kita tidak menjadi persoalan kapan lailatul qadar itu didatangkan , tetapi yang penting adalah menanti kedatangannya pada setiap waktu dan mempersiapkan diri untuk itu. Tetapi kalau kita mengetahui - dengan izin Allah - akan malam lailatul qadar, maka Rasulullah menganjurkan agar kita berdoa. Berdasarkan hadis berikut:

Dari Aisyah r.a., ia berkata; saya bertanya: "Ya Rasulullah bagaimana kalau saya tahu akan malam lailatul qadar itu? Apa yang harus saya ucapkan pada malam itu?" Beliau bersabda: Ucapkanlah:

"Ya Allah, Engkau adalah pengampun, suka mengampuni, ampunilah hamba" (HR Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad).

I'tikaf Rasulullah

Dalil disyariatkannya i'tikaf ialah firman Allah Ta'ala:

"Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail:"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud" (QS-2-125).

Adapun dari As-Sunnah antara lain adalah:

Dari Aisyah r.a. ia berkata: rasulullah SAW melakukan i'tikaf pada sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan, sampai saat ia dipanggil Allah Azza wa Jalla (Hr Bukhari dan Muslim).

Dan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: Rasulullah SAW melakukan i'tikaf pada sepuluh malam terakhit bulan Ramadhan (HR Bukhari dan Muslim).

Sebuah hadis yang berasal dari Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa:

Adalah Rasulullah SAw, apabila masuk sepuluh hari, ialah sepuluh hari yang terakhir dalam bulan Ramadhan, beliau menjauhi istrinya, dan menghidupkan malamnya, dan membangunkan ahli rumahnya (HR Bukhari dan Muslim).

Dan dari Aisyah pula, ia berkata; "Adalah Nabi SAW apabila beliau hendak ber-i'tikaf, beliau shalat subuh lalu masuk ke tempat i'tikafnya (Hr Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis lain, yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan:

Dan dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa ber-i'tikaf karena iman dan ikhlas, maka diampunilah dosanya yang telah lewat."

Kata i'tikaf berasal dari kata 'akafa alaihi, artinya, ia senantiasa atau berkemahuan kuat untuk menetapi itu atau setia kepada itu. Secara harfiah kata i'tikaf berarti tinggal di suatu tempat, sedangkan syar'iyah kata i'tikaf berarti tinggal di masjid untuk beberapa hari, teristimewa sepuluh hari terakhir bulan ramadhan.

Selama hari-hari itu, mu'takif yaitu orang yang menjalani i'tikaf, mengasingkan diri dari segala urusan duniawi, danmenggantinya dengan kesibukan ibadat dan zikir kepada Allah dengan sepenuh hati. Dengan i'tikaf seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita berserah diri kepada Allah dengan menyerahkan segala urusannya kepada-Nya, dan bersimpuh di hadapan pintu anugerah dan rahmat-Nya.

Rukun I'tikaf

Rukun artinya dasar-dasar utma atau bagian-bagian pokok yang mutlak harus diyakini dan dikerjakan, seperti rukun iman, rukun islam, rukun shalat, dan sebagainya.

Adapun yang termasuk rukun i'tikaf itu ada tiga:

 1. Mu'takif atau orang yang akan beri'tikaf; karena i'tikaf itu pekerjaan, mau tidak mau harus ada pelakunya.
 2. Tinggal di masjid, oleh karena itu tidak sah kalau di rumah. Sayyidina Ali r.a. pernah mengatakan : "Tidak sah i'tikaf selain dalam masjid yang digunakan untuk berjamaah". Karena dalam masjid yang biasa digunakan untuk berjamaah itulah biasanya kita senantiasa siap sepenuhnya untuk melakukan shalat apa saja sebaik-baiknya, termasuk apabila sewaktu-waktu shalat berjamaah dilaksanakan.
 3. Tempat beri'tikaf, yaitu tempat yang diambil mu'takif untuk tinggal selama dalam i'tikafnya.

Hal-hal yang Membatalkan I'tikaf

I'tikaf merupakan khalwat Rabbani dan latihan ruhani, dimana sesorang menyendiri di masjid, jauh dari pergaulan sesama makhluk demi cintanya kepada Allah SWT. Disana ia mengingat Allah dan mengagumi ciptaan-Nya, kekuasaan-Nya, dan keagungan-Nya. Kepada-Nya ia berdoa dan bermunajat serta mengaharap pahala dan memohon agar dirinya dan keluarganya dijauhkan dari siksa-Nya. Dengan segala kerendahan hati, ia memohon diselamatkan dari kobaran api jahanam yang panasnya tiada terkira.

Ber i'tikaf pada sepuluh malam terakhir secara berturut-turut sangat terpuji. Oleh karena itu, seseorang yang beri'tikaf tidak boleh meninggalkan masjid, kecuali untuk memenuhi keperluan (hajat), seperti misalnya buang air kecil atau besar, atau mandi, dan sebagainya (HR Bukhari). Dan sekiranya ia bernazar ber i'tikaf secara berturut-turut (atau meniatkannya) lalu ia keluar dari tempat i'tikaf-nya itu untuk hal-hal yang tidak termasuk darurat, maka terputuslah i'tikafnya itu karena tidak memenuhi persyaratan "berturut-turut". Yaitu, sebagai contoh, jika ia keluar untuk mengunjungi, atau menjadi saksi dalam suatu perkara, atau menghadiri jenazah, atau mendatangi kawan, dan sebagainya. Diriwayatkan dalam hadis sebagai berikut:

"Sunnat bagi orang yang sedang i'tikaf tidak boleh menengok yang sakit, jangan menyaksikan jenazah, tidak boleh menyentuh perempuan dan jangan bercumbu, dan jangan keluar (dari masjid) untuk satu keperluan kecuali dalam perkara yang tidak boleh tidak, dan tidak ada i'tikaf melainkan di masjid kami" (HR Abu Dawud).

Kesinambungan i'tikaf terputus dengan melakukan senggama, sekalipun sampai mengeluarkan sperma (mani) , karena Allah SWT telah berfirman:

Janganlah kamu mencampuri mereka (istri-istrimu) ketika kamu ber-i'tikaf di dalam masjid (QS-2-187).

Meskipun demikian, mu'takif (orang yang sedang ber i'tikaf) boleh dikunjungi oleh tamu atau istrinya (HR Bukhari), dibolehkan pula untuk memakai wangi-wangian, mengakadkan nikah (ijab kabul), makan, tidur, mencuci tangan, dan sebaginya. Semuanya itu adakalanya diperlukan , dan tidak memutuskan kesinambungan i'tikaf. Demikian juga tidak terputus apabila mu'takif mengeluarkan sebagian tubuhnya dari ruangan masjid. Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Rsulullah adakalanya memasukkan kepalanya ke dalam kamar beliau (yang bersebelahan dengan ruangan masjid) agar dapat disisiri oleh Aisyah r.a. yang berada di kamar itu. Aisyah berkata:

Pernah Rasulullah SAW mengulurkan kepalanya kepada saya sedangkan beliau berada di masjid, kemudian saya menyisir rambutnya. Dan beliau tidak masuk rumah apabila sedang ber-i'tikaf, kecuali bial ada keperluan (HR Bukhari dan Muslim).

Solat Tarawih..

Keutamaan solat tarawih atau solat tahajud pada bulan Ramadhan ini disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut.

Dari Ali bin Abi Thalib r.a. bahwa dia berkata: Nabi SAW ditanya tentang keutamaan-keutamaan tarawih di bulan Ramadhan. Kemudian beliau bersabda;

Orang mukmin keluar dari dosanya pada malam pertama, seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya.
Dan pada malam kedua, ia diampuni, dan juga kedua orang tuanya, jika keduanya mukmin.
Dan pada malam ketiga, seorang malaikat berseru dibawah 'Arsy:"Mulailah beramal, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lewat".
Pada malam keempat, dia memperoleh pahala seperti pahala membaca Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan (Al-Quran).
Pada malam kelima, Allah Ta'ala memberikan pahala seperti pahala orang yang shalat di Masjidil Haram, masjid Madinah dan Masjidil Aqsha.
Pada malam keenam, Allah Ta'ala memberikan pahala orang yang berthawaf di Baitul Makmur dan dimohonkan ampun oleh setiap batu dan cadas.
Pada malam ketujuh, seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa a.s. dan kemenangannya atas Fir'aun dan Haman.
Pada malam kedelapan, Allah Ta'ala memberinya apa yang pernah Dia berikan kepada Nabi Ibrahin a.s.
Pada malam kesembilan, seolah-olah ia beribadat kepada Allag Ta'ala sebagaimana ibadatnya Nabi SAW.
Pada Malam kesepuluh, Allah Ta'ala mengaruniai dia kebaikan dunia dan akhirat.
Pada malam kesebelas, ia keluar dari dunia seperti saat ia dilahirkan dari perut ibunya.
Pada malam keduabelas, ia datang pada hari kiamat sedang wajahnya bagaikan bulan di malam purnama.
Pada malam ketigabelas, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari segala keburukan.
Pada malam keempat belas, para malaikat datang seraya memberi kesaksian untuknya, bahwa ia telah melakukan solat tarawih, maka Allah tidak menghisabnya pada hari kiamat.
Pada malam kelima belas, ia didoakan oleh para malaikat dan para penanggung (pemikul) Arsy dan Kursi.
Pada malam keenam belas, Allah menerapkan baginya kebebasan untuk selamat dari neraka dan kebebasan masuk ke dalam surga.
Pada malam ketujuh belas, ia diberi pahala seperti pahala para nabi.
Pada malam ke lapan belas, seorang malaikat berseru, "Hai hamba Allah, sesungguhnya Allah ridha kepadamu dan kepada ibu bapakmu."
Pada malam kesembilan belas, Allah mengangkat derajat-derajatnya dalam surga Firdaus.
Pada malam kedua puluh, Allah memberi pahala para Syuhada (orang-orang yang mati syahid) dan shalihin (orang-orang yang saleh).
Pada malam kedua puluh satu, Allah membangun untuknya sebuah gedung dari cahaya.
Pada malam kedua puluh dua, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari setiap kesedihan dan kesusahan.
Pada malam kedua puluh tiga, Allah membangun untuknya sebuah kota di dalam surga.
Pada malam kedua puluh empat, ia memperoleh duapuluh empat doa yang dikabulkan.
Pada malam kedua puluh lima, Allah Ta'ala menghapuskan darinya azab kubur.
Pada malam keduapuluh enam, Allah mengangkat pahalanya selama empat puluh tahun.
Pada malam keduapuluh tujuh, ia dapat melewati shirath pada hari kiamat, bagaikan kilat yang menyambar.
Pada malam keduapuluh lapan, Allah mengangkat baginya seribu derajat dalam surga.
Pada malam kedua puluh sembilan, Allah memberinya pahala seribu haji yang diterima.
Dan pada malam ketiga puluh, Allah berfirman:"Hai hamba-Ku, makanlah buah-buahan surga, mandilah dari air Salsabil dan minumlah dari telaga Kautsar. Akulah Tuhanmu, dan engkau hamba-Ku" (HR Majalis).

Demikianlah, keutamaan solat tarawih yang disebutkan oleh Rasulullah SAW.

Kemudian apakah arti tarawih itu? Kata tarawih adalah bentuk jamak dari kata tarwih, yang berasal dari kata raha yang artinya "mengambil istirahat". Solat ini disebut solat tarawih, karena orang yang menjalankan solat ini mengambil istirahat sejenak setelah selesai solat sunnah ba'da isya dua rakaat. Solat tarawih ini terdiri dari lapan rakaat, dibagi menjadi empat, masing-masing dua rakaat, kemudian dengan tiga rakaat solat witir.

Sebenarnya solat tarawih yang dilakukan di bulan Ramadhan merupakan solat tahajjud yang dilaksanakan pada bulan-bulan biasa. Dengan kata lain, solat tahajjud yang dilaksanakan dalam bulan Ramadhan itulah yang akhirnya menjelma menjadi solat tarawih sekarang ini.

Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian pada solat tahajjud yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan ini. Dalam sebuah hadits, rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa bangun malam untuk menjalankan solat dalam bulan Ramadhan, disertai iman, dan karena ingin memperoleh perkenan (ridha) ilahi, dosanya akan diampuni (HR Bukhari)". Dan ada pula hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah membangunkan istri-istri beliau untuk menjalankan solat tarawih (HR Bukhari). Kadang-kadang beliau pergi ke rumah putrinya, Siti Fatimah, dan suaminya, Sayyidina Ali k.w., supaya menjalankan solat tahajjud bulan Ramadhan.

Demikian besarnya perhatian Rasulullah kepada solat tahajjud dalam bulan Ramadhan, sehingga sebuah hadis menerangkan bahwa Rasulullah mempunyai sebuah kamar kecil di Masjid yang dibuat untuk beliau sendiri, dilengkapi dengan tikar, sebagai tempat menyendiri untuk menjalankan solat tahajjud selama bulan Ramadhan. Pada suatu malam Rasulullah bangun untuk melaksanakan solat tahajjud, tiba-tiba para sahabat yang berada di masjid melihat beliau, lalu mereka ikut bersolat, maka terjadilah solat tarawih tersebut berjamaah, dengan Rasulullah sendiri sebagai imamnya. Pada malam berikutnya, orang-orang yang melakukan solat tarawih berjamaah itu bertambah besar; dan pada malam ketiga, orang-orang yang ikut solat tarawih berjamaah bertambah besar lagi. Tetapi pada malam keempat, Rasulullah tidak muncul untuk memimpin solat tarawih berjamaah, sebab Rasulullah sangat khawatir, kalau-kalau kelak dikemudian hari, solat tarawih itu akan dianggap sebagai solat fardhu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agarmenjalankan solat tarawih di rumahnya masing-masing (HR Bukhari).

Dengan demikian, pada zaman Rasulullah, zaman Khalifah Abu Bakar, dan zaman permulaan Khalifah Umar, solat tahajjud selama bulan Ramadhan dilakukan sendiri-sendiri di rumah masing-masing (HR Bukhari). Tetapi kemudian, Khalifah Umar mengadakan perubahan, yaitu solat tahajjud pada bulan Ramadhan dilaksanakan secara berjamaah setelah melaksanakan solat Isya. Umar bin Khattab sendiri mengatakan - seperti yang direkan oleh Imam Bukhari - bahwa perbuatannya itu adalah bid'ah, dan bahwa solat yang dilakukan pada larut malam ketika orang-orang sedang tidur, itu lebih baik daripada solat tarawih yang dilakukan pada permulaan malam. Walaupun demikian, bagi kebanyakan orang perubahan yang dilakukan oleh Khalifah Umar itu diterima dengan baik berdasarkan teladan Rasulullah SAW sendiri yang pernah melaksanakan solat tahajjud berjamaah selama tiga malam berturut-turut.

Puasa Rasullullah SAW..

Dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW disebutkan sebagai Nabi terakhir. Al-Quran berfirman sebagai berikut:

"Muhammad itu sekali-kali bukanlah ayah seorang laki-laki di antara kamu, melainkan ia adalah utusan Allah dan penutup sekalian Nabi (khatamun nabiyyin). Dan Allah senantiasa mengetahui segala sesuatu (QS 33:40)."

Sebagai nabi terakhir, Rasullullah merupakan uswatun hasanah (contoh teladan yang baik bagi umatnya) sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah (QS 33:21)."

Agar kita menjadi umat Islam yang baik, maka dalam menjalankan ibadah puasa pun kita harus meneladani cara Rasulullah SAW berpuasa, yang pada garis besarnya dapat kita bagi dalam pasal-pasal berikut.

Perbuatan Yang Menyempurnakan Ibadah Puasa

Langkah-langkah yang dikerjakan Rasulullah dalam menyikapi ibadah puasa, antara lain:

1. Memantapkan Niat

Nabi SAW bersabda:

"Barangsiapa yang tidak menetapkan akan berpuasa sebelum fajar, maka tiada sah puasanya".

Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Darukutni meriwayatkannya dengan redaksi yang berbeda: "Tidak sah puasanya bagi orang yang tidak menetapkannya dari malam harinya".

2. Melaksanakan Makan Sahur

Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata:

"Telah bersabda Rasulullah SAW.,'Sahurlah kalian, maka sesungguhnya dalam sahur itu ada berkahnya'"(HR Bukhari, Muslim dari Anas bin Malik r.a.).

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud dengan berkah (barakah) ialah ganjaran dan pahala. Dikatakan sahur itu mengandung barakah, karena sahur menguatkan dan menambah semangat dalam berpuasa serta dapat membantu meringankan beratnya.

Selanjutnya Ibnu Hajar menambahkan:

"Yang jelas sahur itu merupakan suatu perbuatan yang mengikuti sunnah, berbeda dengan perbuatan Ahli Kitab, memelihara terhadap ibadah, menambah semangat, menolak pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh rasa lapar, atau merupakan kesempatan bersedekah kepada orang lain dengan mengundangnya makan sahur bersama, dan juga dapat dilanjutkan dengan merzikir atau berdoa, karena waktu sahur adalah waktu yang mustajab untuk berdoa".

Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat orang yang bertakwa, firman-Nya:

(yaitu) orang-orang yang berdoa :"Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. (Yaitu) orang-orang sabar, yang benar, yang tunduk (taat), dan yang membelanjakan hartanya (di jalan Allah), serta beristighfar di waktu sahur" (QS 3:1-17).

3. Imsak Rasulullah

Telah bersabda Rasulullah SAW:

"Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan subuh padahal bejana masih berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkan (bejana itu) sampai ia menyelesaikan kebutuhannya itu "(Hr Abu Dawud, Ibnu Jarir, Abu Muhammad Al Jauhari, Al Hakim, Baihaqi dan Ahmad dari Abu Hurairah).

Hadis di atas menegaskan bahwa bila seseorang yang sedang sahur mendengar azan subuh, maka ia dibolehkan meneruskan sahurnya. Hal ini tentunya ditujukan untuk orang yang tidak sengaja menunggu atau mengetahui bahwa azan subuh segera akan tiba. Ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin waqid, dari Abu Ghalib, dan dari Abu Umamah. Ia berkata:

Telah diqamati shalat, padahal bejana masih berada di tangan Umar, maka Umar berkata:"Bolehkah aku minum wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tentu". Kemudian Umar pun meminumnya (HR Ibnu Jarir).

Dan juga telah diriwayatkan dari Ibnu Luhai'ah, dari Abu Zubair, ia berkata :

"Aku pernah bertanya kepada Jabir tentang seseorang yang bermaksud untuk puasa, sementara bejana di tangannya siap untuk diminum, kemuadian ia mendengar azan? Jabir menjawab:'Sesungguhnay kami akan menceritakan bahwasanya Nabi SAW telah bersabda:"Hendaklah oa minum darinya"(HR Ahmad).

Ishaq juga telah meriwayatkan dari Abdillah bin Ma'qil, dari Bilal, ia berkata:

"Aku datang menemui Nabi SAW, untuk memebritahukan shalat fajar kepada beliau, dan beliau bermaksud untuk berpuasa, maka beliau meminjam bejana, lalu beliau minum, kemudian beliau memberikannya padaku maka aku pun minum pula. Lalu kami keluar bersama-sama untuk shalat (HR Ibn Jarir)"

Dan dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Qais bin Rabi', dari Zuhair bin Abi Tsabit Al-A'ma, dari Tamim bin 'Iyadh, dari Ibnu' Umar, ia berkata:

" Adalah Alqamah bin Alatsah berada di samping Rasulullah SAW. Kemudian datanglah Bilal untuk memberitahu waktu shalat kepada Nabi, maka Rasulullah SAW pun bersabda:'Perlahan-lahan hai Bilal! Aqamah sedang sahur, dan ia sahur dengan kepala!"(HR Tabhrani)

4. Mempercepat Berbuka Apabila Telah Tiba Waktunya

Sahl bin Sa'ad berkata:

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,"Manusia tidak henti-hentinya mendapat kebaikan selama mereka memeprcepat berbuka puasa"(HR Bukhari dan Muslim)

Abu Hurairah r.a. berkata:

Telah bersabda Rasulullah SAW: Telah berfirman Allah Yang Mahamulia dan Maha Agung:"Hamba-hamba Ku yang lebih aku cintai ialah mereka yang paling segera berbukanya"(HR Tirmidzi dari Abu Hurairah).

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya kami - golongan para Nabi - diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, dan supaya kami meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami di dalam shalat" (HR Ibnu Hibban dan Dhiya').

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dilukiskan sebab dan rahasia menyegerakan puasa:

"Agama akan senantiasa tampak syi'arnya dengan nyata selama orang Islam berbuka puasa dengan segera (tepat pada waktunya), sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani melambatkannya " (HR Abu Daud yang bersumber dari Abu Hurairah).

Pada waktu berbuka puasa dianjurkan untuk membaca doa sebagai berikut:

"Telah hilang dahaga, dan telah basah (segar) urat, dan telah tetap ganjaran. Insya Allah" ( HR Abu Daud, nasa'i, dan Hakim dari Ibnu Umar r.a.).

Dalam hadis lain disebutkan bahwa apabila Rasulullah berbuka, beliau berdoa:

"Ya Allah, bagi-Mulah puasa kami, dan atas rezeki-Mu lah kami berbuka, maka terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (Hr Ibnu Sunni dan Thabrani).

Berbuka yang lebih baik ialah berbuka dengan buah-buahan manis seperti kurma, pisang, mangga, rambutan, dan sebagainya. Dalam sebuah hadis disebutkan.

Dari Sulaiman bin Amir Ad-Dhabbi r.a. dari Nabi SAW, beliau bersabda ,"Apabila seseorang di antara kamu berbuka puasa, berbukalah dengan kurma. Apabila tidak ada, berbukalah dengan air, karena air itu suci" (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad).

5. Memperbanyak Membaca Al Qur'an

Rasulullah SAW bersabda :

"Orang-orang yang berkumpul di masjid dan membaca Al Qur'an, maka kepada mereka Allah akan menurunkan ketenangan batin dan limpahan rahmat' (HR Muslim).

Sebagian orang mengartikan tadarus dengan membaca Al Qur'an secara patungan (secara bergiliran). Kendatipun ada manfaatnya seperti yang disebutkan dalam hadis:

"Barangsiapa membaca satu huruf Al Qur'an, maka pahala untuknya sepuluh kali lipat kebaikan "(HR Tirmidzi).

Namun, membaca dalam konteks hadis di atas, tidak perlu diartikan secara harfiah. Ketenangan batin dan limpahan rahmat akan mungkin lebih bisa dicapai bila tadarusan diartikan dengan mempelajari, menelaah, dan menikmati Al Qur'an. Sudah saatnya kita tidak lagi mengandalkan "pengaruh psikologi magnetis" dalam membaca Al Qur'an (tanpa mengetahui maknanya). Karena bagi kita sudah saatnya untuk mendapatkan arti limpahan rahmat tersebut dari telaah kandungan isi Al Qur'an.

Sekalipun demikian, memang benar untuk lapisan masyarakat tertentu, suasana yang dipantulkan oleh malam Ramadhan dengan tarawih dan tadarusannya amat dirasakan sekali manfaatnya dalam menciptakan ketenangan batin.

6. Memperbanyak Sedekah

Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadhan (Hr Tirmidzi)

Bersedekah bukan hanya memberi uang , tetapi termasuk di dalamnya memberi pertolongan , mengajak berbuka puasa kepad fakir miskin, memberi perhatian, bahkan memberi seulas senyum pun sudah termasuk suatu sedekah.

Dapat dibayangkan jika konsep "memberi" (secara luas) ini diterapkan secara maksimal, selama Ramadhan, akan luar biasa pengaruhnya pada pribadi kita. Sikap kikir menyingkir, sikap ketergantungan menghilang. Dengan memberi sedekah setahap demi setahap harga diri akan meningkat. Karena, sesungguhnya ketika kita memberi, seseorang akan memperoleh. Dengan demikian, dalam konsep memberi terkandung esensi cinta-kasih.

7. Membayar Zakat Fitrah

Zakat fitrah (zakatul fitri) disebut juga Shadaqarul Fitri, yaitu zakat atau sedekah yang dihubungkan dengan Idul Fitri. Pada saat itu, tiap-tiap orang Islam harus membayar zakat berupa bahan makanan yang jumlahnya telah ditentukan (2,5 kg), baik berupa gandum, juwawut, beras, atau apa saja yang menjadi bahan makanan pokok daerah setempat, dan dihitung menurut jumlah keluarga, termasuk orang tua, anak-anak, lelaki dan perempuan (HR Bukhari). Jumlah ini harus dikumpulkan oleh masyarakat Islam , lalu dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Aturan pembagian zakat fitrah itu sebagai berikut. Zakat itu harus diberikan kepada yang berhak sebelum shalat Ied, dan ini merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Sebagaimana diuraikan dalam hadis, zakat fitrah harus diorganisasikan seperti zakat mal, sebagai berikut:

" Mereka memberikan sedekah (fitrah) untuk dikumpulkan, dan tidak untuk dibagi-bagikan kepada para pengemis"(HR Bukhari).

Menurut hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW memberi tugas kepadanya untuk mengumpulkan zakat bulan Ramadhan (Hr Bukhari).

Adab Puasa: Memelihara Lidah dari Semua Kekejian dan Kejahatan

Orang yang puasa wajib meninggalkan akhlak yang buruk. Segala tingkah lakunya haruslah merupakan cerminan dari budi yang luhur. Ia wajib menjaga diri, jangan sampai melakukan ghibah (mempergunjingkan diri orang lain, gosip), atau melakukan hal-hal yang tiada berguna, sehingga Allah berkenan menerima puasanya.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.:

Apabila seorang dari kamu sekalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan berteriak. Bila dicela orang lain atau dimusuhi, maka katakanlah:" Aku ini sungguh sedang puasa ". Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya bau mulut orang yang seddang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kesturi. Dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan; Ketika berbuka, ia bersuka cita dengan datangnya saat berbuka, dan ketika bertemu dengan Tuhannya ia brsuka cita dengan pahala puasanya.

Dalam hadis lain disebutkan:

Rasulullah SAW bersabda:" Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dan perbuatan dusta dan bodoh, maka Allah tidak membutuhkan lapar dan dahaga mereka" (HR Bukhari dan Abu Dawud).

Mengenai hadis yang terakhir, Al'Allamah Asy-Syaukani berkata:"Menurut Ibnu Bathal, maksud hadis di atas bukan berarti orang itu disuruh meninggalkan puasa, tetapi merupakan peringatan agar jangan berkata bohong atau melakukan perbuatan yang memuat dusta. Sedangkan menurut Ibnu Arabi, maksud hadis ini ialah bahwa puasa seperti itu tidak berpahala. Dan berdasarkan hadis ini, Ibnu 'arabi mengatakan pula bahwa perbuatan-perbuatan buruk tersebut di atas dapat mengurangi pahala puasa.

Khutbah Rasulullah Menyambut Bulan Ramadhan

Wahai manusia! Sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia disisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam-jam paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan-Nya. Di bulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih, tidurmu adalah ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah.

Bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci agar Allah membimbingmu untuk melakukan syiyam dan membaca kitab-Nya. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan yang agung ini. Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu, kelaparan dan kehausan di hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fukara dan masakin. Muliakanlah orang-orang tuamu, sayangilah yang muda, sambunglah tali persudaraanmu, jaga lidahmu, tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandangnya, dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarkannya.

Kasihanilah anak-anak yatim, niscaya dikasihi manusia anak-anak yatimmu. Bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu shalatmu karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih;Dia menjawab mereka ketika mereka menyeru-Nya, menyambut mereka ketika mereka memanggil-Nya, dan mengabulkan mereka ketika mereka berdoa kepada-Nya.

Wahai manusia! Sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-pungmu berat karena beban (dosa)-mu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu.

Ketahuilah! Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesaran-Nya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang shalat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri dihadapan Rabb Al-'Alamin.

Wahai manusia! Barangsiapa diantaramu memberi buka kepada orang-orang Mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka disisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak dan ia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang lalu.

(Sahabat-sahabat bertanya:" Ya Rasulullah!Tidaklah kami semua mampu berbuat demikian." Rasulullah meneruskan:)

Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air.

Wahai manusia! Siapa yang membaguskan ahlaknya di bulan ini ia akan berhasil melewati sirath pada hari ketika kaki-kaki tergelincir.

Barang siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya (pegawai atau pembantu) di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaan-Nya di hari Kiamat. Barang siapa menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murka-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. Barangsiapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengan-nya.

Barangsiapa menyambungkan tali persudaraan (silaturahmi) di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya. Barangsiapa memutuskan kekeluargaan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmat-Nya pada hari ia berjumpa dengan-Nya.

Barangsiapa melakukan shalat sunat di bulan ini, Allah akan menuliskan , Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Barangsiapa melakukan shalat fardhu baginya adalah ganjaran seperti melakukan 70 shalat fardhu dibulan yang lain.

Barang siapa memperbanyak shalawat kepadaku di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan. Barangsiapa pada bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, ganjarannya sama seperti mengkhatam Al-Qur'an pada bulan-bulan yang lain.

Wahai manusia! sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak akan pernah menutupkannya bagimu. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Rabbmu untuk tidak akan pernah dibukakan bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka mintalah agar ia tak lagi pernah menguasaimu.

Amirul Mukminin k.w. berkata,:Aku berdiri dan berkata,"Ya Rasulullah! Apa amal yang paling utama dibulan ini?" Jawab Nabi:Ya abal Hasan! Amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah".

Keutamaan Puasa

Keutamaan Puasa

Dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda, menceritakan firman Tuhannya Yang Maha Tinggi:

"Setiap perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri, selain puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku, dan Aku sendiri yang memberi balasannya".

Rasulullah Saw. dalam meriwayatkan Hadis Qudsi menyatakan, bahwa Allah Swt. berfirman:

"Semua amal perbuatan Bani Adam menyangkut dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku, dan karena itu Akulah yang langsung membalasnya. Puasa itu ibarat perisai. Pada hari melaksanakan puasa, janganlah orang yang berpuasa mengucapkan kata-kata kotor, tidak sopan, dan tidak enak didengar, dan jangan pula ribut hingar bingar bertengkar. Jika di antara kalian memaki atau mengajak berkelahi, hendaknya mengatakan kepadanya:"Saya sedang berpuasa".

Selanjutnya Nabi Saw. bersabda:

"Demi Allah yang diri Muhammad di dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak kesturi". Dan bagi orang yang berpuasa tersedia dua kegembiraan, gembira ketika berbuka puasa karena bukanya, dan gembira ketika kelak menemui Rabb-Nya karena menerima pahala puasanya (HR Syaikhani, Nasa'i, dan Ibnu Hibban yang bersumber dari Abu Hurairah).

Para ulama berbeda pendapat mengenai firman Allah Ta'ala,"Puasa itu untuk-Ku, dan aku memberi balasan atasnya" - padahal semua amal adalah untuk-Nya juga dan Dialah yang membalasnya - dalam beberapa pendapat:

 • Pertama, bahwa dalam berpuasa tidak terjadi riya' atau pamer, seperti halnya yang terjadi pada selain puasa. Karena pamer itu terjadi terhadap sesama manusia, sedang puasa itu tak lain adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Yakni, bahwasanya semua perbuatan hanya bisa terjadi dengan gerakan-gerakan, kecuali puasa. Adapun puasa cukup hanya dengan niat yang tidak diketahui oleh orang lain.
 • Kedua, bahwa maksud firman-Nya" dan Aku memberi balasan atasnya" ialah, bahwa hanya Dia sendilah yang mengetahui ukuran pahala puasa dan penggandaan upahnya. Adapun ibadat-ibadat lainnya dapat diketahui oleh sebagian orang.
 • Ketiga, arti firman-Nya:"Puasa itu untuk-Ku, dan Aku memberi balasan atasnya" ialah bahwa puasa itu ibadat yang paling disukai oleh-Nya.
 • Keempat, penisbatan kepada diri-Nya adalah penisbatan yang berarti pemuliaan dan penggandaan, seperti kata-kata Baitullah (Rumah allah).
 • Kelima, bahwa sikap tidak memerlukan makanan dan syahwat-syahwat lainnya, adalah termasuk sifat-sifat Tuhan. Dan oleh karena orang yang berpuasa itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu sikap yang sesuai dengan sifat-sifat-Nya, maka puasa itu Dia nisbatkan kepada diri-Nya.
 • Keenam, bahwa artinya memang seperti itu, tetapi dengan kaitannya dengan para malaikat. Karena semua itu adalah sifat-sifat mereka.
 • Ketujuh, bahwa semua ibadat bisa digunakan untuk menebus penganiayaan terhadap sesama manusia , kecuali puasa.

Namun demikian, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan puasa pada firman-Nya:"Puasa itu untuk-Ku, dan Aku memberi balasan atas-Nya", ialah puasa orang yang puasanya itu bersih dari kedurhakaan-kedurhakaan, baik berupa perkataan maupun perbuatan (Miftahush-Shalat).

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

"Barang siapa berpuasa Ramadhan dengan iman dan ikhlas, maka diampunilah dosanya yang telah lalu"(Zahratur Riyadh). Selain itu Nabi Saw. pun bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh para Malaikat Pencatat yang mulia pada bulan Ramadhan supaya mencatat kebaikan-kebaikan dari umat Muhammad Saw., dan jangan mencatat kesalahan-kesalahan mereka serta menghapuskan dosa-dosa mereka yang lalu".

Puasa yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah semata-mata akan bernilai sepuluh kebajikan. Orang yang puasa di bulan Ramadhan dan diiringi dengan puasa enam hari di bulan Syawwal (ctt:setelah bulan Ramadhan) dinilai sama dengan puasa sepanjang tahun, yaitu tiga puluh hari kali sepuluh sama dengan tiga ratus, ditambah dengan enam kali sepuluh, sama dengan enam puluh. Bearti jumlah semuanya adalah 360 hari menurut kalender syamsiah (matahari). Hal demikian disebutkan dalam hadis Nabi Saw.:

"Satu kebajikan (dibalas) menjadi sepuluh kali lipat sedangkan kejahatan dibalas seimbang dengan dosanya atau Kuampuni sama sekali meskipun di amenghadap Aku dengan kesalahan-kesalahan hampir sebesar Bumi. Barangsiapa merencanakan hendak melaksanakan suatu kebaikan, tetapi belum dikerjakan, akan dicatat (oleh Malaikat) baginya suatu kebajikan.Dan barangsiapa merencanakan hendak melakukan satu kejahatan tapi belum dikerjakannya, tidaklah dicatatkan baginya sedikit pun (yang dianggap sebagai doa). Dan barangsiapa mendekatkan dirinya kepada-Ku sejengkal, Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan barangsiapa yang mendekatkan dirinya kepada-Ku sehasta, akau akan mendekat kepadanya sedepa (HR Thabrani yang bersumber dari Abu Dzar).

Diriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda:

"Umatku dikarunia lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun yang sebelum mereka.
  • Pertama, apabila malam pertama dari bulan Ramadhan tiba, maka Allah memandang mereka dengan belas kasih, dan barangsiapa yang dipandang Allah dengan belas kasih, maka Dia tidak akan mengazabnya sesudah itu buat selama-lamanya.
  • Kedua, Allah Ta'ala menyuruh para Malaikat memohonkan ampun untuk mereka.
  • Ketiga, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau kesturi.
  • Keempat, Allah Ta'ala berkata kepada surga,'Berbahagialah hamba-hamba-Ku yang beriman, mereka adalah kekasih-kekasih-Ku.
  • Dan kelima, Allah Ta'ala mengampuni mereka semua".

Sebagian ulama berpendapat bahwa puasa itu pada dasarnya ada tiga tingkatan: puasa orang biasa, puasa orang-orang istimewa, dan puasa orang-orang teristimewa.

Adapun puasa orang biasa ialah puasanya orang-orang yang mencegah perut dan farjinya dari memenuhi syahwat.

Adapun puasa orang-orang istimewa ialah puasanya orang-orang saleh, yaitu mencegah panca indranya dari melakukan dosa-dosa, hal mana tidak akan terlaksana kecuali dengan senantiasa melakukan lima perkara:

 • Pertama, menundukkan mata dari tiap-tiap yang pertama tercela menurut syara'.
 • Kedua, memelihara lidah dari menggunjing, berdusta, mengadu domba, dan bersumpah palsu. Karena, Anas telah meriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda, " Ada lima perkara yang menghancurkan puasa yakni emmbatalkan pahalanya: berdusta, menggunjing, mengadu-domba, bersumpah palsu, dan memandang (lain jenis) dengan syahwat".
 • Ketiga, mencegah telingan dari mendengarkan apa saja yang makruh.
 • Keempat, mencegah seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang makruh, dan mencegah perut dari makanan-makanan yang syubhat di waktu berbuka. Karena tidak ada artinya kalau berpuasa dari makanan halal , lalu berbuka dengan makanan haram. Perumpamaannya, seperti orang memabangun sebuah gedung dengan menghancurkan sebuah kota. Nabi Saw. bersabda,"Berapa banyak orang berpuasa, tidak memperoleh dari puasanya selain lapar dan haus".
 • Kelima, jangan memakan makanan halal terlalu banyak di waktu berbuka sampai memenuhi perutnya. Oleh sebab itu, sabda Nabi Saw.,"Tidak ada sebuah wadah yang lebih dibenci Allah daripada perut yang dipenuhi makanan halal".

Adapun puasa orang-orang teristimewa adalah puasanya hati dari keinginan-keinginan rendah dan pikiran-pikiran duniawi, dan mencegahnya sama sekali dari selain Allah. Apabila orang yang berpuasa seperti ini memikirkan sesuatu selain Allah, maka berarti dia berbuka dari puasanya. Dan puasa seperti ini adalah tingkatan para Nabi dan Shiddiqin. Karena, pelaksanaan dari tingkatan seperti ini adalah dengan menghadapkan diri sama sekali kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari selain-Nya.

Tuesday, 26 August 2008

Ramalan Politik Baru Malaysia..

Ini ramalan berdasarkan kajian peribadi..

Malaysia ke arah sistem 2 parti seperti yang diamalkan oleh :

Demokrat vs Republican (US)..
Parti Buruh vs Parti Konservatif (UK)
Taiwan
Korea
Jepun

...yakni kebanyakan negara maju mengamalkan sistem ini dalam pemerintahan demokrasi..

Syarat utama untuk melaksanakannya :

1.Setiap parti mewakili kesemua bangsa termasuk Sabah Sarawak..
2.Pemimpin mesti di kalangan orang Melayu
3. Hak istimewa orang Melayu dan Islam dalam perlembagaan dikekalkan

Kebaikan :

1. Hak-hak Melayu kekal dan keistimewaan tidak dieksploitasi
2. Hak kaum lain untuk mendapat kemudahan asas spt bantuan kemiskinan tidak dipinggirkan.
3. Semua rancangan jangka masa panjang negara, projek dan dasar negara akan dirujuk, dibahas dengan teliti agar lebih telus, kawalan kos lebih efektif dan penambahbaikan
4. Menyemai rasa tanggung-jawab pemimpin supaya politik berkepimpinan diamalkan dan bukan politik berkepentingan
4. Mengurangkan sentimen perkauman, prejudis, rasuah, salah-guna kuasa, pengurusan kewangan serta pemuliharaan sumber alam yang lebih baik
5. Malaysia akan mendapat pengiktirafan antarabangsa untuk memperolehi lebih keistimewaan dan bahagian dari segi bantuan ekonomi, pasaran global dan mengelak dari tekanan kuasa besar
6. Nilai-nilai Islam dan nilai-nilai bangsa lain dapat di implemen agar minda umat Melayu/Islam lebih rasional, ilmiah, spiritual tinggi, lebih fokus dan tidak taksub.
7. Rakyat merasa sayang dan bangga dengan negara sendiri seperti yg berlaku di negara-negara maju dan bermaruah seperti Jepun, Korea, Taiwan, US, UK, NZ, Australia, UAE dll.ar

Cabarannya besar..kebanyakan negara tersebut mengalami peperangan dan bencana sebelum berjaya bersatu hati..

Kita tak perlu melaluinya jika minda dan hati kita terbuka dan memandang jauh ke depan.

Indonesia, Vietnam dan beberapa negara lain sedang mengorak langkah ke arah yang sama dan telah mula mendapat hasilnya..

Semoga ianya menjadi kenyataan demi kelangsungan amalan Islamiah , bangsa Melayu dan Malaysia lebih mapan.

Sunday, 24 August 2008

Pengakuan bersumpah yg mungkin menjejaskan kestabilan politik negara..

Sejak akhir-akhir ini pengakuan bersumpah dan upacara bersumpah digunakan sebagai 'senjata' politik dalam pertarungan politik tanah air. Tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Politik 'bersumpah' ini mula dihangat dan dicadangkan oleh Mufti Perlis dan ditentang kuat oleh ramai ulama kerana menurut mereka bersumpah hanyalah pada "lian" iaitu 'tuduhan zina terhadap isteri' tanpa saksi yang mencukupi.

Cuba lihat betapa dahsyatnya pengakuan bersumpah yang terbaru. Semoga ianya tak benar dan nampaknya berbau fitnah. Ada kemungkinan seseorang telah dibayar untuk melakukannya. Moral of the story : Hentikanlah fitnah memfitnah dimana jua sama ada kecil atau besar kerana ianya menghancurkan imej individu iaitu tak jauh beza dari membunuh..

Inilah pengakuan bersumpah yg dahsyat itu..

http://eforum9.cari.com.my/viewthread.php?tid=372175&extra=page%3D1

Friday, 15 August 2008

Pelajar MRSM Mersing terkorban dalam nahas ngeri..

Jumaat.15 Ogos,2008.
Seorang pelajar MRSM Mersing bersama bapa dan adiknya terkorban dalam satu kemalangan ngeri antara sebuah kereta Viva dan sebuah bas ekspres. Pelajar tersebut adalah Norshahira bt Samin dalam perjalanan pulang sempena cuti sekolah dari MRSM Mersing ke kampungnya di Rompin. Menurut Papa (Azmin), kemalangan itu berlaku kira-kira jam 3.15 petang semalam berhampiran persimpangan Muadzam. Mayat ketiga-tiga mangsa hanya dapat dikeluarkan dari kereta yang remuk kira-kira jam 12 tengah malam. Mayat mereka seterusnya dihantar ke Hospital Muadzam untuk dibedah saiasat. Piahak maktab telah diberitahu dan sejurus selepas kejadian satu rombongan dari MRSM Mersing yang terdiri dari Pengetua, Papa Azmin, Pn Saliza, Cik Fatimah, En Amirullah ( sekuriti) telah bergegas ke sana dan telah dibenarkan melawat jenazah mangsa.
Pihak maktab ingin mengucapkan takziah atas peristiwa malang yang tak diduga ini dan berharap pihak keluarga magsa dapat menghadapinya dengan tabah. Semoga roh mereka ditempatkan di kalangan para solehin dan solehah. Amin

Sfera logam berusia 2.8 Billion tahun ..


Over the past several decades, South African miners have found hundreds of metallic spheres, at least one of which has three parallel grooves running around its equator.

The spheres are of two types--"one of solid bluish metal with white flecks, and another which is a hollow ball filled with a white spongy center" (Jimison 1982).

Roelf Marx, curator of the museum of Klerksdorp, South Africa, where some of the spheres are housed, said: "The spheres are a complete mystery. They look man-made, yet at the time in Earth's history when they came to rest in this rock no intelligent life existed. They're nothing like I have ever seen before" (Jimison 1982).

We wrote to Roelf Marx for further information about the spheres. He replied in a letter dated September 12, 1984: "There is nothing scientific published about the globes, but the facts are: They are found in pyrophyllite, which is mined near the little town of Ottosdal in the Western Transvaal. This pyrophyllite (Al2Si4O10(OH)2) is a quite soft secondary mineral with a count of only 3 on the Mohs' scale and was formed by sedimentation about 2.8 billion years ago. On the other hand the globes, which have a fibrous structure on the inside with a shell around it, are very hard and cannot be scratched, even by steel." The Mohs' scale of hardness is named after Friedrich Mohs, who chose ten minerals as references points for comparative hardness, with talc the softest and diamond the hardest ...Forbidden Archaeology

Mystery Spheres Stump California Space Institute?

Stones, which are found in rock scientists say are billions of years old- and which rotate on their axes, captured the attention of Mr. John Hund of Pietersburg fifteen years ago....

While playing with the stone on a very flat surface at a restaurant one day, Hund realized it was very well balanced. He took it to the California Space Institute at the University of California to have tests done to determine just how well balanced it was. "It turned out that the balance is so fine, it exceeded the limit of their measuring technology and these are the guys who make gyrocompasses for NASA.

The stone is balanced to within one-hundred thousandths of an inch from absolute perfection," explains Hund. Nobody knows what these stones are.

One NASA scientist reportedly told Hund that they do not have the technology to create anything as finely balanced as this. He said the only way that either nature or human technology could create something so finely balanced would be in zero gravity.

Tuesday, 12 August 2008

IFC : Usaha agresif Illuminati menghancurkan kuasa umat Islam di Malaysia pasca PRU-12

Forum 'Memeluk Islam' anjuran Majlis Peguam (Bar Council) adalah merupakan kesinambungan usaha terlaknat IFC yang telah berjaya dalam kes murtad Lina Joy. IFC sebenarnya adalah 'Projek Pluralism ' yang dianjurkan oleh Illuminati iaitu satu pertubuhan Yahudi sedunia. Illuminati ini adalah 'Shadow Government' yang menguasai negara kuasa besar US sejak lebih 200 tahun yang lampau.

Apa dia IFC, 'Projek Pluralism' dan Illuminati ini ?

Nama penuhnya adalah Interfaith Council (IFC). Sebelum ini dikenali sebagai Inter Religious Council (IRC). IFC didalangi beberapa pemimpin dari pertubuhan yang berlandaskan politik baik di dalam mahupun di luar negara manakala mereka berlandaskan pula ‘instruction’ dari pertubuhan atau agensi yang bukan berlandaskan politik (iaitu sebagai mastermind kepada dunia politik) di luar negara berpengkalan di USA, Israel, German, United Kingdom, Australia, France dan beberapa negara yang lain.

Interfaith Council, IFC, dulunya dikenali sebagai Inter Religious Council (IRC), mereka menuntut supaya dijadikannya sebagai badan berkanun yang mempunyai kuasa untuk mengubah ajaran agama (baca: agama Islam) jika didesak oleh agama lain. Ianya mirip sebuah mahkamah dan suruhanjaya hak asasi manusia yang melayan segala aduan dan keputusannya adalah muktamad.


14 Tuntutan IFC

1. Seseorang anak yang dilahirkan oleh ibu bapa orang Islam tidak seharusnya secara terus menjadi orang Islam.

2. Orang-orang bukan Islam yang telah memeluk agama Islam hendaklah diberikan kebebasan untuk kembali kepada agama asal mereka (murtad) dan tidak boleh dikenakan tindakan undang-undang.

3. Sebarang kes pertukaran agama orang Islam kepada bukan Islam tidak sepatutnya dikendalikan oleh Mahkamah Syariah tetapi dikendalikan oleh Mahkamah Sivil.

4. Tidak perlu dicatatkan di dalam kad pengenalan seseorang Muslim bahawa ia beragama Islam.

5. Orang bukan Islam tidak perlu dikehendaki menagnut agama Islam sekiranya ingin berkahwin dengan ornag Islam. Orang Islam hendaklah dibenarkan keluar daripada Islam (murtad) sekiranya ingin berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa boleh dikenakan apa-apa tindakan undang-undang.

6. Seseorang atau pasangan suami isteri yang menukar agamanya dengan memeluk agama Islam tidak patut diberikan hak jagaan anak.

7. Orang-orang bukan Islam yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seseorang yang memeluk Islam hendaklah diberi hak menuntut harta pusakanya selepas kematiannya.

8. Kerajaan hendaklah menyediakan dana yang mencukupi untuk membina dan menyelenggara rumah-rumah ibadah orang bukan Islam sebagimana kerajaan menyediakan dana yang serupa untuk masjid.

9. Orang-orang bukan Islam hendaklah dibenarkan dan tidak boleh dihalang daripada menggunakan perkataan-perkataan suci Islam dalam percakapan dan sebagainya.

10. Bible dalam bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia sepatutnya dibenarkan untuk diedarkan kepada umum secara terbuka.

11. Pelajaran agama bukan Islam untuk penganut agama itu hendaklah diajar disemua sekolah.

12. Program-program berunsur Islam dalam bahasa ibunda sesuatu kaum hendaklah ditiadakan. Program dakwah agama lain selain Islam pula hendaklah dibenarkan untuk disiarkan dalam bahas ibunda masing-masing.

13. Orang-orang Islam yang membayar zakat tidak sepatutnya dikecualikan daripada membayar cukai pendapatan dan wang hasil zakat sepatutnya digunakan juga untuk keperluan orang-orang bukan Islam.

14. Sepatutnya Islam tidak disebut sebagai pilihan pertama masyarakat Malaysia seperti dalam soal pakaian menutup aurat kepada pelajar sekolah.


Ulasan :

Jika dilihat sebahagian tuntutan ini sering dibangkitkan oleh DAP terutamanya selepas Pilihan Raya Umum ke-12 yang menyaksikan kemenangan besar Pakatan Rakyat (PR). PAS seolah-olah 'terperangkap' apabila DAP berselindung di bawah Kerajaan PR. PKR pula 'melayan' semua tuntutan DAP, Hindraf dan IFC demi sokongan untuk meraih kuasa pemerintahan. Ini satu permainan berani mereka dan amat bahaya bagi umat Islam di negara ini)

Projek Pluralism melemahkan kuasa pemerintahan melalui forum bebas

Selain dari teknik traditional dalam missionaries (dakwah) yang dilakukan oleh puak kristian, teknik yang terbaru ialah dengan menubuhkan pertubuhan-pertubuhan palsu yang kononnya bertujuan sebagai forum perbincangan, seminar serta pemahaman bahawa semua agama hidup harmoni di bawah satu bumbung. Tapi sebenarnya, ‘bumbung’ tersebut ialah fahaman Pluralism yang cuba untuk diterapkan. Ini dikatakan amat bertepatan dengan tujuan 'dajjal' (Shadow Government yang menguasai US) ialah untuk menubuhkan Satu Kerajaan Dunia, Satu Pemimpin Dunia dan juga Satu Agama Dunia. Pluralism ialah nama lain bagi Satu Agama Dunia. Nama saja berbeza, matlamat tetap sama. Islam tidak boleh disamakan dengan mana-mana agama (termasuk gabungan dalam Pluralism). Apabila menyebut tentang "Forum", sudah tentu akan ada sesi soal jawab di antara peserta dan tetamu jemputan pada penghujungnya. Di sinilah akan dibangkitkan pertanyaan dan persoalan sebagai contoh "Tidak perlu dicatatkan di dalam kad pengenalan seseorang Muslim bahawa ia beragama Islam." Persoalan ini kebanyakkannya akan disoal oleh wakil media termasuk akhbar dan majalah. Sudah tentu apabila pulang saja dari forum, mereka akan terbitkan sesi soal jawab tersebut berserta kandungan perbincangannya. Lebih bahaya lagi apabila mereka (terutama media dari luar negara) membuat perbandingan agama di antara negara kita dan negara lain yang bebas. Apabila status negara kita dipersoalkan di luar negara (konon atas hak asasi dan kebebasan manusia), mereka akan menggunakan pelbagai organisasi dalam dan luar negara untuk menekan negara kita sehingga negara kita tunduk kepada kehendak mereka (teknik yang sama digunakan untuk mengistiharkan ’sanction’ atau sekatan kepada sesebuah negara).


Bukti Projek Pluralism di Malaysia


Pada 17 Mac 2003, bengkel mengenai keperluan kewujudannya telah diadakan di Malaysia. Kewujudannya gagal apabila persatuan dan NGO Islam serta beberapa pemimpin Islam menarik diri. Dan pada Januari 2005 pula, draf undang-undang penubuhan dikemukakan dalam persidangan penubuhan IFC yang dianjurkan oleh yayasan Kristian iaitu Konrad Adeneuer Foundation (KAF).

Konrad Adenauer Foundation (Konrad-Adenauer-Stiftung) (KAS) ialah sebuah yayasan kajian German yang bersekutu dengan Christian Democratic Union di negara tersebut. Ianya diasaskan pada 1956 dan pada awalnya dikenali sebagai "Pertubuhan untuk Kerja-kerja Pendidikan Demokrasi Kristian (Society for Christian Democratic Education Work)". Ianya ditukar nama kepada Konrad Adenauer Foundation pada 1964 dengan mengambil nama bekas Chancellor Konrad Adenauer.

Yayasan ini merupakan "politically affiliated research foundations" yang terbesar di German dengan bajet tahunan sebanyak €100 million (~RM450 juta), yang mana sebahagian besarnya diperolehi dari kerajaan German. Yayasan ini membiayai pula kajian tentang sesuatu policy dan bergerak sebagai think-tank.

Siapakah pemimpin yang "menyambut" kehendak IFC ini?....


Allah berfirman di dalam Al-Quran yang maksudnya :

Mereka (kaum Yahudi dan Nasrani) tidak sekali-kali akan membahayakan kamu, kecuali menyakiti (perasaan kamu dengan ejekan dan tuduhan yang tidak berasas). Dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan berpaling lari membelakangkan kamu (kalah dengan sehina-hinanya); sesudah itu mereka tidak akan mencapai kemenangan.

- Al Imran ayat 111

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya dia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim.
-
Al Maidah ayat 51

Pesawat canggih lebih 1500 tahun lalu..

"It was on June 15, 1952, that AIfred Ruz and his excavation crew looked upon a tomb that had been hidden away for over twelve centuries. It was from the inscriptions on Pacal's sarcophagus that we have learned about his life, reign, death, and beliefs about the afterlife (Schele & Mathews, 109-110)." To be sure conventional archaeology has what it thinks is a prosaic explanation for the strange markings on the sarcophagus lid; Pacal entering the underworld.

Too some others, this explanation is too conventional and does not explain the apparent machine from a culture supposedly without wheels or machinery. Some have suggested that this is a capsule, as in space capsule, with the orientation of the craft to be vertical rather than horizontal, as shown. Others believe it is some type of earthbound vehicle (perhaps built to negotiate the miles of tunnels found under the earth.

Yet, perhaps, we have an ancient man operating the dials of a machine, supported by a head rest, leaning forward, with evidence of some form of propulsion from the back.

"The sarcophagus showed a well shaved man wearing clothings much like a close-fitting space-suit. The man was half way lying on a wrapping seat which held his lower back and his thighs, his nape reclined on a head-rest. His hands seem to be moving levers and controls.

The obvious question is: is the man depicted, a Mayan? In fact, supposedly, the Maya did not know machines of any kind, and neither knew the wheel. Nevertheless, the side panels, the tubes and the other devices make one think of some high developed technology. That's why this tomb is called the tomb of the astronaut......" The Enterprise Mission

Ulasan :
Pacal Votan ini kelahirannya sama dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan 'prophecy' kepada suku kaum Maya yang terkenal dengan keajaiban tamaddun Inca (lebih 700 tahun sebelum Columbus menemui benua Amerika). Beberapa pengajaran beliau selari dengan Al-Quran dan begitu saintifik berbanding pengetahuan zaman tersebut.

Tapak kasut moden berusia puluhan juta tahun

This photo was taken in northern Washington state and was reportedly found with another partial imprint. It appears to be the shoeprint of a large individual (see man's shoe in lower left of photo for comparison)approximately 16 inches long from heel to toe.

The rock itself is judged by geologists in "evolutionary time" (as opposed to actual time) to be between 10 and 20 million years old. The point is, according to evolutionary theory, no one should have been around early enough to leave a shoe imprint in what is now solid rock. No one should have been around to draw one either.

There remains the possibilty of course that someone painstakingly chiseled out two convincing shoeprints in recent times and left them on a mountain.

Ulasan ringkas :

Tapak kasut purba ini (tapi mempunyai rekabentuk moden) ini ditemui di utara Washington dalam bentuk fosil batuan. Bentuk yang geometri (mustahil disebabkan oleh fenomena alam) berumur 10 hingga 20 juta tahun. Manusia disahkan belum wujud ketika itu ( Nabi Adam AS sekitar 80,000 hingga 120,000 tahun lalu). Kini para ilmuan yang mengkaji asal-usul kehidupan dunia (dari fakta sejarah, arkeologi, geologi, sains, kajian agama dll) hampir sepakat bahawa tapak kasut ini adalah kepunyaan ‘Ancient Astronaut (AA) yang telah beberapa kali menziarahi bumi dan menjadi arkitek utama kepada tamaddun Babylon dan Mesir. Siapakah AA ini ?..

Monday, 11 August 2008

Surat 'penyerahan' Pulau Batu Putih oleh kerajaan Johor kepada Singapura (-pura)

MENGAJAR SAINS DAN MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS

1. Saya mengaku bertanggungjawab berkenaan mengajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. Kerana itu ramai yang menuduh saya tidak bersemangat kebangsaan Melayu, tidak utamakan bahasa saya.

2. Izinkan saya membuat sedikit penjelasan sebelum saya dihukum.

3. Pendapat saya ialah mereka yang bersemangat kebangsaan Melayu tidak harus utamakan hanya penguasaan bahasa ibunda sahaja tetapi juga melihat bangsanya bediri sama tinggi, duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang maju di dunia. Hanya dengan fasih bertutur kata dalam bahasa sendiri dengan ilmu pengetahuan yang cetek tidak akan menjadi bangsa kita mulia dan mampu bersaing dengan jayanya dengan bangsa-bangsa maju dan dianggap setaraf dengan mereka.

4. Kita diberitahu Nabi bersabda "Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China". Apakah dapat orang Arab tuntut ilmu orang Cina tanpa mempelajari bahasa Cina, lisan dan tulisan, terlebih dahulu?

5. Kita juga tahu orang Arab telah menguasai ilmu Sains, Matematik dan falsafah yang diterokai oleh orang Yunani (Greek) dan menterjemahkan ilmu-ilmu ini ke dalam bahasa Arab sebelum kaji selidik dilakukan untuk memperluaskan ilmu-ilmu ini.

6. Semasa bangsa-bangsa yang beragama Islam iaitu Arab, Turki, Uzbek dan lain-lain berjaya bangunkan tamadun Islam yang gemilang, bangsa-bangsa Eropah berada "di zaman gelap", zaman mereka tidak berilmu dan percaya kepada kuasa-kuasa ghaib terhadap segala kejadian alam.

7. Pada abad ke-15 Masehi, orang Eropah yang berkurun-kurun kagum dengan tamadun orang Islam mula sedar akan ilmu pengetahuan dalam bidang sains, perubatan, matematik, astronomi yang dimiliki orang yang berbahasa Arab serta sumbangan ilmu-ilmu ini kepada tamadun gemilang Islam. Paderi-paderi Kristian Eropah belajar bahasa Arab untuk mendapat akses kepada ilmu-ilmu yang berada dalam kutub-khanah milik Arab dan orang Islam lain.

8. Mereka mempelajari semua ilmu-ilmu ini dalam bahasa Arab dan menterjemahkan kedalam bahasa Latin, dan kemudian kepada bahasa-bahasa Eropah. Kemudian mereka pula membuat kajian dan memperluaskan semua ilmu-ilmu ini. Maka terdirilah tamadun Eropah yang terus maju hingga ke zaman sekarang.

9. Yang jelas daripada sejarah ialah penguasaan ilmu yang ada pada bangsa lain bermula dengan penguasaan bahasa bangsa-bangsa ini.

10. Apakah kita tidak mungkin mengadakan segelintir daripada orang Melayu mempelajari bahasa ilmu di zaman ini, iaitu bahasa Inggeris supaya mereka dapat menterjemahkan ilmu-ilmu ini kepada bahasa Melayu. Dengan itu orang Melayu lain boleh kuasai ilmu-ilmu ini dalam bahasa Melayu, tanpa mempelajari bahasa Inggeris.

11. Malangnya keadaan sekarang tidak seperti abad ke-15 dan sebelumnya. Ilmu di zaman dahulu terhad, dan tidak bertambah dengan pesat.

12. Di zaman ini ilmu Sains dan Matematik yang amat penting untuk membangun dan memajukan masyarakat manusia, kembang dan bertambah dengan pesatnya. Tiap hari, tiap bulan dan tiap tahun ilmu baru yang diperbaharui sepanjang masa, diperkenalkan oleh para saintis dan pengkajiselidik kepada masyarakat dunia. Ilmu matematik terutama algorizmi dan perhitungan yang kompleks digunakan untuk mengetahui apa hasil jangka panjang daripada sesuatu teori dan untuk menentukan gerakan bintang di langit supaya kapal angkasa dapat menemui sasaran setelah berjalan berbulan-bulan.

13. Dimasa yang sama banyak ilmu baru diperkenalkan yang berasas kepada kuasa elektrik, gerakan atom, sains halus atau nano science, asas-asas fisiologi kehidupan tumbuh-tumbuhan dan makhluk Allah dan berbagai-bagai lagi.

14. Hakikatnya ialah jumlah ilmu baru dan kepantasan perkembangannya tidak dapat dikejar oleh penterjemah Melayu yang sedikit yang ada. Harus diingat untuk menterjemah tiap ilmu khusus dalam bidang Sains memerlukan bukan sahaja kefasihan dalam bahasa Melayu dan Inggeris, tetapi juga kepakaran dalam ilmu berkenaan. Kita tidak punyai dengan mencukupi orang yang berkebolehan seperti ini. Jika ada beberapa kerat orang seperti ini mereka tidak mungkin sanggup bekerja sebagai penterjemah seumur hidup mereka.

15. Sebaliknya jika kita belajar Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris kita akan dapat akses secara langsung sendiri semua ilmu yang diterokai dan dibukukan dalam bahasa Inggeris tanpa menunggu pengalih bahasa kita. Tiap-tiap tajuk yang terkini dan yang lama terbuka untuk kita menguasainya. Dengan itu kita tidak akan ketinggalan daripada segi ilmu pengetahuan berbanding dengan bangsa yang maju.

16. Sesungguhnya agama kita menuntut supaya kita kuasai ilmu-ilmu ini. Sebagai orang Islam kita perlu bersedia untuk mempertahankan umat Islam. Di zaman dahulu kuda perang, pemanah, pedang dan tombak memadai untuk pertahanan.

17. Di zaman ini kita perlu kereta perisai, meriam dan roket, pesawat pejuang dan pengebom, kapal perang dan kapal selam. Kita tak mungkin cipta dan bina semua ini tanpa ilmu sains dan matematik. Kita boleh beli daripada orang lain tetapi ini bermakna kita letak diri kita di bawah cengkaman mereka.

18. Jika kita ingin amal ajaran Al-Quran berkenaan dengan keperluan pertahanan bagi umat Islam maka penguasaan ilmu sains dan matematik perlu menjadi sebahagian daripada fardhu kifayah bagi kita. Ia bukan ilmu sekular seperti diperkata sesetengah orang. Ia adalah sesuatu yang diwajib keatas diri kita.

19. Jika kita abaikan ilmu ini semata-mata kerana kita lebih utamakan bahasa kita, dan dengan itu kita jadi bangsa yang kolot dan lemah, dan dihina oleh orang, kita tidak boleh dakwa yang kita adalah pejuang bangsa dan agama. Orang yang rela bangsanya dihina tidak faham akan makna nasionalisme yang sebenar atau tanggungjawab orang Islam terhadap agama mereka.

20. Bagi saya pejuang bangsa yang betul-betul bersemangat perlu bermatlamat untuk menjadikan bangsanya bermaruah, dihormati oleh semua bangsa lain dan berkebolehan bersaing dalam apa juga bidang dengan kemungkinan berjaya.

21. Pemimpin dan pejuang yang hanya ingin disukai ramai dan kerana itu sanggup membiar bangsanya menjadi kolot dan hina, bukanlah pemimpin yang sayang bangsanya. Mereka hanyalah oportunis yang sanggup gadai bangsa sendiri asalkan mereka dapat kekalkan kedudukan mereka. Mereka ini bukan nasionalis dalam erti kata sebenar.

22. Bahasa jiwa bangsa. Tetapi ilmu menentukan keselamatan dan maruah bangsa.

Sunday, 10 August 2008Ini adalah sebuah buku yang boleh membantu meningkatkan keupayaan 'Mind,Body & spirit" yang menjadi 'best seller' di seluruh dunia. Buku ini ada dijual di toko-toko buku terkenal seperti MPH..

Thursday, 7 August 2008

Negara lain sibuk buat stesen angkasa tapi lain pulak di negara kita..

Inilah tahap pemikiran rakyat kita. Dunia melihat kita ni sibuk hal-hal remeh temeh dan tak lama lagi kita dikategori sama macam somalia, nicaragua ataupun republik Congo.


Petikan berita memualkan..

Berikut adalah Kertas Pertuduhan terhadap Anwar:

Bahawa kamu, pada 26 Jun 2008 antara jam 3.01 petang dan 4.30 petang di alamat Unit 11-5-1, Desa Damansara Condominium, No 99 Jalan Setiakasih, Bukit Damansara, dalam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah dengan sengaja melakukan persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabii dengan Mohd Saiful Bukhari bin Azlan dengan memasukkan zakar kamu ke dalam duburnya; dan oleh yang demikian kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 377B Kanun Keseksaan.

Sekiranya disabitkan menurut Seksyen 377B Kanun Keseksaan, kamu hendaklah dihukum dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun, dan bolehlah juga dikenakan sebata..

Lepas ni nak tgok Olimpik Beijing..dah boring dengan berita-berita cam ni

Wednesday, 6 August 2008

Sibuk..Sibuk..Sibuk..oleh Dr Shukri Abdullah


SEMUA ORANG SIBUK ( sila baca ulasan di bawah)

Semua orang sibuk. Saya, penulis buku ini pun sibuk. Dulu sewaktu saya bertugas sebagai Profesor Madya, Timbalan Dekan, Penggawa (ketua kolej kediaman pelajar) serta Pengerusi pelbagai jawatankuasa akademik di Universiti Sains Malaysia cukup terasa kehimpitan masa. Sukar untuk saya luangkan masa untuk keluarga. Ada sajalah tugas yang perlu diselesaikan, projek yang perlu dibereskan dan mesyuarat yang perlu dipengerusikan. Itu tidak termasuk tugas-tugas pengajaran, penyelidikan serta perjumpaan dan diskusi dengan pelajar kuliah saya.

Saya fikir apabila saya meninggalkan USM dan bekerja sepenuhnya masa sebagai penceramah profesional di mana saya bebas mengagihkan masa untuk kerja dan keluarga, maka saya kurang sibuk.

Rupanya saya silap. Kesibukan sebenarnya bukan bergantung kepada jenis kerja atau pangkat seseorang, walaupun kedua-dua faktor tersebut turut mempengaruhinya. Ia banyak bergantung kepada kebijaksanaan (atau sebaliknya) seseorang merundingkan prioriti-prioritinya dalam aktiviti harian. Persoalan ini akan dibicarakan dengan lebih lanjut lagi di bab 13 buku nanti.

Bagi anda yang merasakan bahawa kesibukan anda sukar untuk leraikan dan ditangani dengan berkesan dalam situasi kerja sekarang, justeru hampir putus asa untuk berbuat apa-apa, sila renung dan fikirkan senario di bawah.

IBUBAPA TIDAK BOLEH DIGANTI

 • Apakah anda fikir syarikat atau organisasi tempat kerja anda sangat memerlukan anda ?
 • Apakah anda fikir kalau anda mati syarikat atau organisasi itu akan lumpuh ?
 • Apakah anda fikir anda seorang saja yang tahu buat kerja itu atau tahu tentang projek itu ?
 • Apakah anda fikir buat masa ini tidak ada sesiapa yang boleh mengambil alih tugas anda ?

Oh … sebab itulah anda pulang lewat setiap hari. Kemudian bawa balik fail dan bekerja pula di hujung minggu. Oh, ya … sebab itulah anda menangguhkan rancangan untuk cuti bersama keluarga ke resort peranginan tersebut. Ya, ya, ya … sebab itu jugalah anda sentiasa mengumpul dan memindahkan cuti anda ke tahun berikutnya. Kini saya faham anda adalah orang penting dalam syarikat atau organisasi anda. Tanpa anda organisasi atau syarikat anda …..

Anda membuat kesilapan besar. Cukup besar ! Tahu tak ? Anda mementingkan diri sendiri. Ya, betul !

Apabila anda bekerja kuat, anda akan dinaikkan pangkat; dapat insentif kerja; dipilih sebagai pekerja cemerlang; semua orang akan merasa bangga dengan anda; masa depan anda di syarikat atau organisasi itu terjamin cerah.

Oh tidak, tidak ! Apa, kami tidak mengerti ?

Apa ? Anda berkata kami tidak mengerti dan anda telah disalahtafsir ? Anda buat semua itu untuk keluarga anda. Anda bekerja kuat demi anak anda ? Oh … anda mahu menyimpan dan menabung wang untuk menghantar anak anda ke sekolah yang terbaik ? Ya, ya, ya anda juga berkata yang penting bukan diri anda tetapi keluarga anda ?

Anda salah sebenarnya ! Anda tidak tahu apa yang berlaku dalam keluarga anda sendiri !

Setiap kali anda bawa balik fail untuk bekerja pada hujung minggu, isteri anda sedih sebab dia sudah berjanji dengan anak anda bahawa anda akan membawa mereka bersiar-siar di tepi pantai seperti mana yang anda selalu war-warkan kepada mereka.

Setiap kali anda menangguh rancangan untuk bercuti bersama keluarga ke pulau tertentu isteri anda menangis keseorangan sebab dia tahu anak-anak anda akan kecewa lagi.

Kamu tahu tak, setiap kali guru besar sekolah anda bertanya kenapa si ayahnya tidak hadir pada hari penyampaian hadiah sekolah anak anda, isteri anda terpaksa berbohong kerana mahu menjaga nama baik anda !

Malah isteri anda cukup rasa bersalah kerana dia selalu juga berbohong kepada anak-anaknya sendiri semata-mata mahu memelihara hubungan baik anda dengan anak-anak anda. Kamu tahu tak, setiap kali mereka memarahi bapa mereka (sebenarnya mereka dah mulai mengutuk anda) isteri anda terpaksa mempertahankan anda bermati-matian.

Biar saya beritahu anda. Isteri anda pun sudah tidak tahan lagi dengan karenah anda tu. Dia sudah tidak berkuasa lagi untuk terus mempertahankan anda di hadapan anak-anak anda. Malah dia sudah mengesyaki bahawa anak-anak anda mula berfikir bahawa ibu mereka pun sama sebab lebih sayang pada ayah mereka, bukan pada mereka. Mereka pun hampir putus harapan kepada ibu mereka. Apakah kamu sedar semua ini ?

Kamu hanya tahu memberi pelbagai alasan, menangguhkan cuti tahunan, membawa balik kerja pejabat ke rumah, menelefon sewaktu bersantai di rumah dan bercakap dengan panjang lebar kepada boss kamu mengenai kerja-kerja pejabat. Sudahlah tu, sanggup pula kamu tolong buat kerja bagi pihak rakan sepejabat kamu yang bercuti. Kamu bermurah hati benar menggantikan kerja mereka. Kenapa sekali sekala kamu juga tidak suruh mereka mengganti kerja kamu ?

Oh, lupa. Kami lupa. Maaf ya, sememangnya kami terlupa. Kerja kamu tu, siapa pun tak boleh ganti. Kalau kamu tidak buat kerja tu siapa pun tak boleh buat. Malah bos kamu pun berharap kepada kamu. Seluruh warga syarikat bergantung harap kepada kamu. Hebat betul kamu ! Syabas. Tahniah.

Oops … dengar sini. Kerana tidak cukup rehat, otak serabut memikirkan kerja yang bertimbun-timbun belum sempat dibereskan, tidak pernah mengambil masa untuk beriadah atau bersukan, maka kesihatan kamu semakin merosot. Tidak lama kemudian kamu meninggal dunia.

Tetapi tahukah kamu punca sebenar kematian kamu berdasarkan rumusan panel doktor pakar syarikat ? Kencing manis ? Sakit buah pinggang ? Barah ? Tidak !. Ya lah kamu ada sedikit sebanyak tunas-tunas penyakit itu, tetapi kematian kamu bukan disebabkan itu. Bagaimana mahu terang kepada kamu ya ?.

Oh ya, di negeri Jepun mereka istilahkan punca kematian kamu sebagai “karoshi”, yakni mati kerana terlalu kuat bekerja. Lazimnya ia terkena kepada orang yang bekerja 10 ke 12 jam sehari 6 atau 7 hari seminggu bekerja. Sebab utama ialah serangan jantung dan tekanan kerja.

Tahniah kerana kamu sememangnya kagum dengan orang Jepun. Oh, ya kalau tidak silap kamu bekerja kuat selepas pulang dari berkursus di Kyoto Jepun lima tahun lalu. Kamu mahu semua pekerja bekerja di syarikat kita bekerja macam orang Jepun. Maaf hanya beberapa orang sahaja yang bersetuju dengan kamu. Agak-agaknya apa yang akan terjadi ya kalau kami semua kakitangan syarikat kita bekerja kuat macam orang Jepun seperti mana yang kamu sarankan itu ya ?

Ya, sehari dua selepas kamu meninggal dunia, orang akan kenang jasa kamu. Mereka akan memuji-muji kerajinan kamu bekerja. Kamu akan dijadikan sebagai “pekerja mithali” dan “sumber inspirasi” pekerja lain. Orang akan menjemput anak-anak dan isteri kamu dan buat satu majlis bagi mengenang jasa kamu kepada syarikat. Anak isteri kamu akan dapat wang ganjaran dan wang kesihan belas dari kakitangan syarikat. Barangkali kamu akan mendapat hadiah istimewa (maaf, isteri kamu akan diberi hadiah istimewa bagi pihak kamu).

Maka ramailah rakan-rakan kamu, isteri rakan-rakan kamu akan mengucapkan takziah kepada isteri kamu. Sesetengahnya akan memeluk isteri kamu sambil menitiskan air mata dan berbisik kepada telinga isteri kamu meminta agar ia bersabar. Mereka juga akan memberikan pesanan yang sama kepada anak-anak kamu.

Mereka akan membohongi anak kamu dengan mengatakan “Uncle … atau Auntie … kenal dengan bapa kamu tu, dia selalu menyebut nama kamu … maaf nama kamu siapa ?” Anak sulung kamu menjawab “Shauki, Anis dan Aiman” dan sambung orang itu “Ya, betullah tu … dia selalu cerita kepada kami betapa hebatnya anak-anaknya, dia sungguh bangga dengan kamu. Jadi belajarlah rajin-rajin ya”.

Ya, bagus sungguh kakitangan syarikat tempat kamu bekerja. Mereka cukup prihatin kepada kamu. Mereka cukup mengenang jasa kamu. Mereka juga sedih kerana tidak ada siapa lagi yang boleh menggantikan kerja mereka agar mereka boleh pergi bercuti bersama keluarga.

Dengar sini ya. Sekarang dengar betul-betul. Sebenarnya pada hari kamu meninggal dunia, hari berikutnya juga tempat kamu diganti orang. Maaf, bukan hari berikutnya, tetapi pagi tu kamu mati, sebelah petang sudah ada orang mengambil alih tempat kerja kamu. Syarikat sampai hari ini berjalan lancar. Semua projek di bawah jagaan kamu dulu kini tidak pula bermasalah. Cuma saya diberitahu pegawai yang menggantikan tempat kamu berjaya mendapatkan dua orang lagi staf lain untuk berkongsi kerja yang kamu lakukan seorang diri dulu. Sekarang mereka sudah tidak bercakap mengenai kamu lagi. Ya, ada la sekali sekala.

TETAPI saya difahamkan isteri dan anak-anak kamu masih sedih dengan kematian kamu. Amat sukar bagi mereka menerima realiti ketiadaan kamu. Di syarikat ada orang yang boleh menggantikan kamu dengan mudah. Di rumah tiada siapa boleh berbuat demikian. Ya, mana boleh orang menggantikan kamu. Kalau pun isteri kamu berkahwin lagi (saya difahamkan ada beberapa orang yang sedang menimbang perkara itu !) ia tidak sama dengan kamu. Ia tidak boleh menggantikan kamu. Seteruk macam manapun kamu, anak-anak kamu tidak akan mendapat balik ayah kandung mereka.

Pada keluarga kamu, kehilangan kamu amat dirasai sampai ke hari ini. Di syarikat, tempat kamu telah diganti, tetapi kepada keluarga kamu, tidak ada pengganti untuk dirimu.. Ya … kamu buat silap sebenarnya. Kenapa kamu terlalu utamakan syarikat dan mengabaikan keluarga. Ingat anak-anak kamu perlukan kamu sewaktu kamu hidup bukan perlukan wang insuran setelah kamu mati. Isteri kamu dahagakan kasih sayang suaminya. Ya mungkin dia akan berkahwin lain, namun tidak boleh ambil tempat kamu.

Lain kali (maaf tidak ada lain kali) beri masa untuk anak, luangkan masa untuk keluarga, beri masa untuk diri sendiri dan beri masa untuk Allah. Kesibukan kerja tidak ada nokhtahnya.


Sumber :http://drshukri.wordpress.com/2008/07/22/sibuk-sibuk-sibuk/#more-38

Ulasan : Saya dah baca buku ni..Separuh dari buku ini ditujukan kpd ibu bapa yang saya kira 'terperangkap' antara 'kecemerlangan kerjaya' dan 'akses masa untuk anak-anak dan keluarga'. Ramai yang tidak mahu berkompromi antara kedua-duanya kerana berpendapat bekerja siang/malam/hujung minggu adalah untuk diri dan anak-anak juga. Negara Barat lebih awal menerima 'kesibukan' ini dan telah menerima 'padah' dari segi sosial. Namun mereka telah memperbaikinya sejak 20 tahun lepas. Sekarang masyarakat mereka lebih banyak akses kepada keluarga, pendidikan anak-anak & diri dan lain-lain. Sebenarnya cara berfikir berbeza. Mereka lebih terlebih dahulu utamakan 'kualiti' kolej/universiti dari segi melahirkan 'insan' yang mampu mengubah negara tetapi kita lebih mementingkan jumlah 'A'. Itulah sebabnya banyak kolej/universiti di Barat dan juga semakin banyak dari China tersenarai dalam ranking terbaik dunia. Penilaian antara kita berbeza. Sayyidina Ali kwj pernah berkata : "Bahagikan hidup seharianmu kepada tiga bahagian iaitu untuk Negaramu, KeluargaMu dan Dirimu dengan Allah " . Saya rasa inilah maksud Surah Al-Asr (Manage time for you, your family and your nation) . Kek pembahagian masa ini jika diganggu pasti kita semua mendapat akibatnya. Wallahua'am.

Motivasi Dr. Shukri


Salam bahagia semua....

Sempena hampirnya musim-musim exam nih, saya nak kongsi laman Dr. Shukri ni. Moga-moga dapat sedikit manfaat. Selamat maju jaya semua.

Tuesday, 5 August 2008

Latihan kebal HISTERIA


Histeria dari sudut sains hanyalah ketidakseimbangan yg berlaku dalam otak. kecelaruan otak kanan dan kiri. Mungkin apabila diberi bauan yg busuk maka bau itu bergerak dgn pantas kekawasan yg mengalami tekanan rendah. (yg pura2 tu mungkin lebih mujarab kot) Sama juga dengan fungsi aromatherapi-bauan yg wangi. Hidung berperanan sebagai antena yg akan menghantar impuls2 dgn pantas ke otak utk menghasilkan melatonin yg berfungsi utk meningkatkan tahap imunisasi/perlindungan psikik tubuh dari gangguan tenaga luar.

latihan supaya kebal histeria

Histeria berlaku dalam wilayah Alpha dan Theta maka latih minda anda, fizikal dan rohani berada pada gelombang Beta.
1.Duduk dengan santai dan nyaman, anda boleh bersila atau di atas kerusi.
2.Ucapkan dalam hati untuk mengarah semua (mind,body dan sprit ) makanisma dalam diri anda bekerja serentak,
Berdoa pada Allah agar diri sentiasa dikurniakan kesihatan yg baik.
3.Tangan kanan andamenggengam. Sambil menumbuk lembut paha anda. Dalam masa yang samatangan kiri anda dibuka sambil menggosok paha anda. Lakukan latihan iniberterusan, maknanya tangan kanan menumbuk paha dan
tangan kiri menggosok paha.

4.Kemudianbergantian tangan kiri menumbuk paha, tangan kanan menggosok paha.Lakukan dengan kecepatan yang tinggi selama 30 minit dan salingbergantian.
5.Semuagerakan ini dilakukan bersamaan dalam hati anda mengucapkan subhanllahsebanyak mungkin. Kalimah yang mulia ini mempunyai pencerminan kesucianhati anda.

Kesemua gerakan diatas akan membantu otak supaya lebih fokus dan mencapai keseimbangan.

Sumber : Forum internet

Labels

09' (2) 10th anniversary (1) 13 Mei (1) 2012 (1) 4 strategi kejayaan (1) adab (1) Adiputra (1) aduan pengguna (2) advanced learning (1) AFTL (2) agama (31) Akhir zaman (25) alat menambah tinggi (1) alumni (7) amal jariah (2) amalan 5 S' (1) amali sembelihan (1) amerika bangkrap (1) Anak Mersing (6) anak pintar (1) Ancaman Singapore (3) Ancient Astronauts (2) angkasawan negara (1) Anjakan Paradigma (3) ansara (2) anti-islam (3) Anugerah (2) apple (4) Aqiqah 2009 (1) Ar Rahnu (1) artis (1) asal-usul (9) Asas Tenaga dan Fokus (4) asrama (1) Atartuk (1) aura minda (2) ayam penyet (1) bahaya (1) balik kampung (6) bandar Mersing (9) banjir (5) banjir 2011 (1) banjir 2012 (2) banjir temerloh 2011 (2) batch 2010 (1) bencana (5) bengkel (1) ber (1) berbuka puasa (2) berita (16) berita bersara (3) berita Mersing (181) bersara (3) Bersih 2.0. politik (5) Bersih 3.0 (1) bina laman web (21) bio text (2) Bisi jual manok tuai (1) bisnes mersing (14) blog mybio A+ (1) blogger (2) boikot Dap (1) boikot Israel (2) Borang Kemasukan ke MRSM (4) brainstorming (1) buah pukul mersing (6) buat banner (8) buat web (2) budak hilang (1) Budaya Ilmu lemah (2) buddha (1) buggati (1) bukti cinta kpd nabi muhd (4) Buku (4) Buku Teks (1) butik mersing (1) BWP/ LDP/PRS/BPPSP 09' (5) Cafe Bengawan Solo (1) Cafe Buluh Wangi (2) cahaya (1) cakra (1) cameron highland (1) Cameron Highlands (17) cara berfikir (14) carnival (1) celik IT (23) cendol Talib (1) ceramah insuran (2) CERN (3) cerun masjid runtuh (1) cetusan minda (42) Chakra Healing (2) chicken chop (1) China (2) cikgu kahwin 2010 (4) cikgu kahwin 2012 (3) cikguiti.com. (1) cinta universal (1) Colour vibration teraphy (2) Cool Blog Mersing (1) Cornell system (1) cuti 2010 (6) cuti 2011 (36) cuti 2012 (21) cuti orang Mersing (35) cuti-cuti mersing (66) cvt (3) daging kalimah (1) dajjal (3) darul aitam (1) demo anti-ppsmi (2) Derma Gaza Kagum (1) derma maahad tahfiz mersing (3) DiGi WWWOW (1) dinar (5) doa pengasih (1) e-cover (1) ebook (4) ebook cover (2) ecover (1) education (1) EFT (2) Einstein (3) ekonomi (11) elit (1) emas (8) Endau (2) English camp (2) EQ (1) Esplanade Temerloh (4) ESQ (1) ex-BP82' (6) ex-homeroom (8) ex-student (17) ex-student kahwin (5) ex-teacher (10) Exam (3) exora (1) facebook (6) fatwa merokok (2) filem (1) filosofi (1) fitnah (2) fizik kuantum (1) formula ajaib (3) Forum (1) Foto guru 2009 (2) foto guru 2010 (1) foto raya 2010 (1) freemason (1) future mersing (3) future phenomewnon (1) gadget (6) gajet (3) gathering (2) gempa bumi (1) Golden Sisters Enterprise (1) Google Translate (2) Graduasi 2008 (1) graduasi 2010 (2) graduasi 2011 (1) Group Anak Mersing (1) gulai patin tempoyak (5) Gunug Qaf (1) Gunung Arong (1) guru baru (2) guru dan staf berpindah (2) guruku (3) H1N1 (2) H1N1 di MRSM Mersing (1) HAARP (1) Hadiah Nobel (1) Haffa Izzah (4) haji (1) halal (1) handphone (1) Hang Tuah (2) Hari Akademik (2) Hari Akademik 2009 (1) hari akhirat (1) hari anugerah (2) Hari Anugerah 09' (1) Hari Anugerah 2012 (1) hari bumi (2) hari bumi 2010 (1) Hari bumi 2012 (1) Hari Graduasi 2009 (1) Hari guru (4) Hari Guru 09' (1) Hari Guru 2012 (1) hari guru sejagat (1) Hari Inovasi 2011 (1) hari keluarga (3) hari keluarga 2008 (1) hari Keluarga 2009 (1) Hari Keluarga 2012 (1) Hari Koperasi 09' (1) hari Koperasi 2010 (1) hari kualiti 09 (1) hari malaysia (1) Hari Pendaftaran (1) Hari Pendaftaran 2009 (1) hari Q (1) hari raya 09 (2) Hari Raya 2012 (2) HEP (1) hi tech (34) hi-tech (34) hiburan (1) high alert (3) higher order thinking (76) higher self (59) Homeroom (9) Homestay (1) hospital mersing (1) Hotel Seri Malaysia (2) hujung dunia (2) hujung tahun (1) humour (11) humuor (1) hypnosis (1) IGCSE (1) ikan patin (14) ikan tilapia (2) ikhlas (1) iktibar (153) Ilmu vs Pemahaman vs Pegangan (1) ILP (6) imej (2) Indigo (1) Info (20) infrared (1) iPad (1) iran (1) islam (22) Israk dan mikraj (1) isteri (2) IT (6) Jadual Bas Mersing (1) Jadual YPM (1) Jakim (2) Jalan baru (4) Jambori Pengakap 2011 (4) jamuan 2011 (1) jamuan akhir tahun (2) Jamuan Anugerah Pengetua (5) Jamuan Anugerah Pengetua 2011 (2) Jamuan Anugerah Pengetua 2012 (1) Jamuan jabatan sains (2) jamuan raya (1) Jamuan SPM 2008 (1) JB catering (1) jejak kejayaan (6) jenaka (4) jenayah (1) jeti mersing (1) jodoh (1) Johor Darul Takzim (1) Jurufoto Kahwin Mersing (2) Jurufoto Perkahwinan (2) kad raya (2) KAGUM (2) karier (1) karnival (2) Karnival tg Leman (1) kawin awal (2) keajaiban (8) kebenaran (2) Kedai 1 Malaysia Mersing (1) kedai di Mersing (2) kedai makan Pak Usop (2) kehidupan (3) kejayaan 2011 (1) kejayaan pelajar (1) kejohanan olahraga 2010 (3) kek Mersing (5) Kekejaman Jepun (1) kelab (2) kelab futsal (1) Kelab Khidmat Masyarakat (1) keluarga (1) kem cuti kimia 2009 (2) kem juara spm (1) kem latihan (1) kemahiran belajar (2) kemalangan (1) kemarau (2) Kemasukan ke MRSM (4) kEMASUKAN KE MRSM 2013 (1) Kemasukan ke MRSM 2015 (1) kematian (6) kemelesetan ekonomi (3) kemiskinan (1) kempen pelancongan Mersing (1) kemudahan (1) keputusan SPM 2009 (2) keracunan makanan (1) kereta (4) kerja lapangan (1) kerjaya (2) keropok (1) Kesihatan (18) ketuanan Melayu (21) keturah (1) KFC baru Mersing (2) khazanah melayu (3) kiamat (7) Kisah cikgu (5) kisah malam pertama (1) Knight of Templer (1) koleksi soalan (1) komputer (2) Komuniti Mersing (1) kos hidup (1) kreatif (4) kuantum (3) kucing's articles (2) kuda mersing (1) kursus (5) Kursus Online database (1) lagenda (7) lagu (1) lailatul qadr (3) Laman Pendidik Mersing (1) laporan (2) laporan maktab (2) latihan dalam kumpulan 2011 (1) law of attraction (1) lawak (1) Lawatan Benchmarking MRSM Alor Gajah (1) Lebuh raya Sg Koyan-Ringlet (1) Legoland JB (1) lemak babi (2) LOA (1) logo (2) luarbiasa (1) Maahad Tahfiz Al Amin (1) madu (1) mahdi (1) main-main minda (5) majalah odyssey (1) Majlis Anugerah (2) Majlis Anugerah 2010 (1) Majlis perpisahan (5) Majlis Restu 09' (1) makan di JB (1) makan di mersing (42) makan di Temerloh (14) makan-makan (35) makananan western (3) makkah masa depan.berita mersing (2) maksiat (2) malam di Mersing (1) MARA KL (1) martial art (3) masa depan Mersing (4) masakan tempoyak (3) Masalah Guru (1) Mat Rempit Merompak (1) Mat Salai (2) mat samurai (1) matawang (2) mati (6) maulidurrasul 2011 (1) meditasi (2) melaka (7) melancong ke Mersing (8) melayu (14) Melayu Merdeka (1) Melayu..Bani Israel yg hilang? (8) Melayu..Bani Israel yg hilang?part3 (1) Melayu..Bani Israel yg hilang?part4 (2) menginap di Mersing (3) mentakab (1) merentas desa 2011 (1) mersing (2) Mersing Laguna (11) Mersing River Front (2) Mersing waterfront (2) mersing. Air Papan (1) Mersing's hotel (6) Mersix (1) Mesyuarat Agung Muafakat 2010 (1) Mesyuarat guru 2008 (1) mi (1) mi bandung (1) Mighty 2009 (1) MIGHTY 2012 (1) Mighty Minds Competition 09' (1) mimpi jumpa Rasulullah saw (1) minda (23) minda separa sedar (5) Minggu Aktiviti (5) Minggu Aktiviti sem2 (1) minyak (4) minyak naik (8) misteri (32) mitos (41) mnasir (1) monsun (6) moral (2) motivasi (9) movies (2) mrsm baru (3) MRSM Mersing (2) MRSM Ulul Albab (2) muhasabah (2) murtad (3) muslim in America (1) NahamPhoto (4) Nasi Kerabu (1) nasi lemak (1) Nasib Melayu (4) negara Islam (4) nostalgia (10) novel online (2) Novel Terbaru (1) obama (1) olimpiad KAS1 (1) online biz (5) p.ramlee (1) pacal votan (1) PAKAR (1) pakar patah (1) pakej pengantin (1) panduan beli kereta (2) Panduan HRMIS (2) Panduan HRMIS 2011 (1) panduan peraturan (4) pantai (2) Pantai Air Papan (1) pantai Mersing (5) Pantai Sri Lalang (1) Pantai Tg Genting (1) pantun (1) Pasar Jumaat Mersing (1) Pasar Karavan (1) pasar lelong (1) pasar malam Brinchang (1) pasar malam Mentakab (1) pasaraya TF Temerloh (4) PBSM (2) pejuang (3) pelaburan (2) pelaburan emas (4) peluang belajar (1) Pemasaran (1) pembedahan batin1 (2) Pemimpin amanah Allah (1) Pencen (1) Pendaftaran PRA (1) pendaftaran taekwondo (5) pendidikan (2) pengajaran (1) pengetua bersara (2) penggodam (1) pengguna (2) pengumuman (7) pengunjung (1) penjajahan minda (1) penjimat minyak (1) penterjemahan (1) penyakit jantung (2) peperiksaan pra percubaan SPM 2011 (4) perang salib (1) perbandingan harga (1) perguruan (1) peristiwa menarik (4) Perjuangan Komunis cuba dihidupkan semula..part 3 (1) Perjuangan Komunis ingin dihidupkan semula di Malaysia (3) perkahwinan guru (4) Perkhemahan (1) Perniagaan (2) perpustakaan (1) persilatan (1) pertahanan (1) Pertandingan (1) Pertandingan Kawad 09' (1) PESADA 2009 (1) Pesta Super 09.. (4) Pesta Layang-layang Air Papan (1) Pesta Type III (4) peta minda (1) petua (5) petua exam (1) petua kejayaan (1) petus (1) photoshop (16) piagam anugerah (1) Piala Dunia 2014 (1) Pilihan Raya BWP (1) Pilihan Raya Kecil (2) Pilihan Raya Umum ke-13 (2) pizza mersing (1) pluralisme (1) PMR 2010 (1) PMR 2011 (3) poligami (1) politik (15) popular (1) Pot Luck (1) PPD Mersing (1) PPSMI (3) produk kesihatan (1) produk laut (3) profile.sejarah (9) Program Bumi Hijau (2) program studi (2) pru 13 (2) pseudoscience (3) puasa (12) punca bala (2) punca tulang patah (1) Pusat Dagangan Mersing (10) pusat tuisyen Mersing (4) Pusat Tuisyen Usaha Waja Bestari (1) Pusat Tuisyen Zamrud (1) puting beliung Mersing (1) qilla's articles (18) R R Mersing (1) rahsia air (3) Rahsia Pintar (2) rahsia solat (5) rahsia umur panjang (6) ramadhan (6) ramadhan 2012 (1) ramalan (8) Rat Race n Rat Trap (1) Rawang Burger Bakar Mersing (1) rawatan alternatif (9) raya 2011 (1) raya open house 2009 (1) re-union ex-bp82' (3) rekod dunia (2) relativiti (1) remaja (1) resipi (1) resort tioman (1) restoran lot 85 (1) result 2010 (2) retro (2) reunion (4) reunion MRSM BP 86' (3) Roket Indonesia (1) rokok (1) roti john (1) ruang iklan percuma (3) Ruby's Kitchen (1) rugi (1) rumah (2) rumah tangga (2) rumahtangga (1) sabun Kasthuri (1) safebox (1) Sains Al Quran (3) Sains Islam (20) sajak (7) sajak hujung dunia (1) sajak Iqbal (5) salasilah (3) Sambutan 10 tahun MRSM Mersing (1) sate teluk iskandar (4) Saudi Yahudi ? (1) science fair 2009 (2) science fair 2010 (1) Science on Wheel 2011 (1) science text (2) sciencefair 2011 (1) secret recipe (1) sedih (1) SEFT (2) Sejarah (44) sejarah mersing (6) sejrah (2) selebriti (1) selesema babi (1) selsema babi (1) Seminar Biologi (3) Seminar Biologi 2012 (1) Seminar Biology (1) seminar biology 2011 (1) Seminar Biology dan Chemistry 2013 (1) seminar biology SPM 2009 (1) seminar Biology spm 2010 (1) Seminar Biology SPM 2011 (4) Seminar di Tg Pengelih (1) seminar pecutan kognitif sains (1) seminar PMR (1) Seminar YPM (1) seni peperiksaan (1) seri malaysia mersing (2) servis kereta (1) shopping raya (1) Singapura-pura (2) Sir Iqbal (3) Siri Bercakap Dengan Jin (2) SK Sri Mersing (1) skema pmr 2011 (1) skor bio A+ (3) SKT (1) SKT 2011 (1) Smart Learning (3) smartphone (3) spiritual (33) SPM (6) SPM 2010 (1) spm 2011 (6) SPM terbaik 2008 (1) Staf baru (2) staf kahwin 2010 (2) staf kawin 2011 (1) staf wedding (6) star mall mentakab (2) Starex (1) statistik (3) steve jobs (1) stevia (1) study biology (2) sukan 2012 (2) Sukan maktab (3) sumbangan hari graduasi (1) supermind (5) syair islam (4) syiar (1) syiar Islam (71) tablet pc (4) tabung Somalia (1) taekwondo mersing (15) taekwondo mersing grading (6) Takutkah hantu? (5) Takziah (12) Tanah Rata (1) tanda-tanda akhir zaman (4) Tanjung Genting (1) Tanjung Leman (1) Taska Cilik (1) tauladan (1) TBS (1) teknik belajar (3) telefon bimbit (2) teluk cempedak (1) tenaga hayat (3) teori (2) terapi Cinta (2) terapi mimpi (2) test drive (2) The Law of Attraction (1) Theory (1) Tim Pengetua ko-Q (1) tips internet (2) tips jaga kereta (1) tiramisu mersing (1) Titanic (1) Tracer Study (1) tragedi (1) Tragedi pemikiran Melayu (4) travelog haji (1) tsunami (1) Tuisyen YPM (1) Tun M (6) Tunas Saintis 09' (1) Tunas Saintis 2011 (1) ufo (2) Ujian Amali 2009 (1) ujian UKKM (1) ulamak (2) umat Islam (5) ungku aziz (2) universiti terbaik (3) UPSR 2011 (1) USS Singapore (1) Ustaz Lah (1) ustaz penipu (1) utusan online (1) Wadi Al-Amin (1) waliyullah (5) wanita (2) wanita Korea (1) Warung Bakso (1) Wi Max (1) Wilayah Iskandar (1) Worm Hole (1) yahudi (5) yakjuj makjuj (1) yearly planner 2010 (1) yearly planner 2012 (1) ZPE (2)

Pencegah Penyakit Terhandal

Pencegah Penyakit Terhandal
Klik utk order online

Komuniti Mersing

Info Kesihatan

Blog Pilihan