Thursday, 14 January 2010

Retro: Penaklukan Monggol

By Zaim Zaiman
http://bahterawawasan.blogspot.com

Kekuatan Bangsa Mongol


Kerajaaan Mongol didirikan oleh Genghis Khan dengan memakai gelaran "Khaqan",ertinya Raja dari segala Raja.Dia mempunyai tentera yang tetap tidak kurang daripada 600 000 orang. Dia menjelajahi dan menakluk ke negeri-negeri Islam dan masuk juga ke tanah Rusia bahkan sampai ke Polang dan Tiongkok pun diserangnya juga. Mana-mana negeri yang ditaklukkannya, Masjid-masjid, rumah-rumah yang indah, perpustakaan habis semuanya dibakar.

Genghis Khan lahir dekat tasik Baikal (pada masa sekarang Rusia), pada 1167. Nama asalnya adalah Temojin. Dia adalah putra puak Yesügei, kepala dan pemimpin Mongol, dan cucu yang besar dari Kabul Khan, pemimpin mongol yang kononnya diracuni oleh Puak Tartar.


Lakaran Genghis Khan

Kerajaan Khan pada masa kematiannya diperpanjang di seluruh Asia, dari Lautan Pasifik ke Laut Caspian. Pencerobohan ketenteraan yang sering ditandai dengan pembunuhan besar-besaran apabila mereka menang. Keturunannya memperluaskan kekuasaan empayar dan wilayahnya selama beberapa ratus tahun.

Setelah Genghis khan mati pada usia 73 tahun di bahaginyalah kerajaannya yang besar itu kepada 4 bahagian untuk puteranya yang berempat.

Kekuasaan sebelah Tartar Utara diserahkannya kepada puteranyayang sulung Juji Khan. Tetapi empat bulan setelah ayahnya meninggal dia pula yang meninggal. Dia digantikan oleh puteranya iaitu Batu Khan. Dialah yang menaklukkan Rusia ,Poland ,Bulgaria dan Maghyar ( Eropah Timur ) dan dia bermaksud hendak menaklukkan juga Konstantinopel pusat Kerajaan Byzantium pada masa itu tetapi belum pun sempat untuk menaklukinya beliau pun mati.

Kepada puteranya yang kedua iaitu Okutai Khan,Genghis Khan menyerahkan kekuasaan di Tartar Tengah dan Tiongkok Utara. Okutai inilah yang menyambut gelar bapanya yang besar iaitu "Khaqan". Dan beliau pulalah yang menurunkan Emperor Kublai Khan yang terkenal dalam sejarah Tiongkok. Sejak itu yang berhak memakai gelar 'Khaqan' di antara mereka yang jadi Emperor di Tiongkok.

Putera yang ketiga ialah Toli Khan. kepadanya diserahkan tanah Iran,Khorasan,Kabul ( ibu negeri Afghanistan sekarang ) .Ada pun Toli Khan ini lebih kuat semangat membangun dan memperkuat kerajaan dan kekuasaannya di negeri yang dikuasainya dan tidak begitu suka memperluaskan kerajaannya. Banyak sekali Puteranya dan di antara seorangnya itulah 'Hulagu Khan'.


Hulagu Khan

Hulagu Khan adalah anak Toli Khan anak kepada Genghis Khan ini mempunyai semangat Penaklukan seperti neneknya juga. Setelah teguh kekuasaannya di Tanah Iran,Khorasan dan Asia Tengah keseluruhannya, belumlah menjadi puas pada dirinya selagi negeri-negeri Islam di bawah kuasa Khalifah di Baghdad dan raja-raja Saljuk dan Raja Khawarizmi itu ditaklukkannya semua.

Perancangannya bermula dengan menyapu bersih pengikut Hasan Ibn Sabah iaitu satu perkumpulan rahsia yang paling berbahaya. Hulagu Khan seorang pemimpin perang yang pintar. Mereka memperdaya dahulu para alim ulama, imam-imam, tokoh-tokoh agama dengan diberi makan daging babi dan anjing. Makanan haram inilah menyebabkan doa-doa para ulama di belakang Khalifah al-Mu’tasim tidak dimakbulkan selama 40 hari 40 malam.

Setelah itu dilanjutkan pula maksudnya yang telah lama iaitu menghancur leburkan Kota Baghdad. Amat mudahlah baginya menaklukkan kota Baghdad yang bersejarah itu, yang mana lima setengah abad lamanya menjadi pusat kebudayaan Islam yang besar. Sebab kejatuhannya adalah kerana perpecahan yang ada sesama mereka. Wazir Besar Kerajaan Bani Abbas ketika itu adalah seorang panganut fahaman syiah, yang lebih suka negeri itu ditaklukkan oleh bangsa Mongol daripada terus-menerus di tangan Khalifah yang bermazhab Ahli-Sunnah dan hanya tinggal nama sahaja, sebab kekuasaan yang sebenarnya adalah di tangan Raja-raja Islam dari luar Baghdad yang kebanyakkan juga Ahli-Sunnah. Maka Hulagu Khan masuk ke dalam Kota Baghdad dengan tidak dihalangi sebab Baghdad dijadikan "Kota Terbuka", mula-mula ditawannyalah Khalifah Bani Abbas yang terakhir,AL-Mu'tasim bersama putera-puteranya yang berhak menggantikannya.

Setelah beberapa hari kemudian disuruh bunuh kesemuanya. Tiga hari kemudiannya dibebaskanlah tenteranya dan membunuh serta menyapu bersih segala Kota Baghdad laki-laki mahupun perempuan,tua muda,besar dan kecilnya. Sehingga bertimbun-timbunlah mayat. Barang-barang berharga dirampas, rumah-rumah dibakar,demikian juga masjid dan kitab-kitab yang berharga dihanyutkan ke dalam sungai Dajlah sehingga 'hitamlah' air sungai itu disebabkan tinta yang cair dari kertas karangan kitab. Hancur musnahlah dasar ilmu pengetahuan yang berjuta bilangannya itu. Paling akhir setelah hatinya puas maka dibunuhnya Wazir Besar Baghdad Al-Alqamy yang terkenal kerana pengkhianatannya itu.

Setelah kota Baghdad tinggal menjadi runtuhan puing dan abu, Hulagu pun keluar dari bekas runtuhan kota itu dan meneruskan penaklukkannya ke seluruh tanah Iraq yang lain. Kemudian diteruskannya pula ke Sham dan di dalam masa setahun saja habislah seluruh Iraq dan Sham di bawah kekuasaannya dan tidak kurang dari 14 juta orang yang mati selama penaklukkannya.

Dari Sham bangsa Mongol hendak meneruskan penaklukkan yang dahsyat itu ke negeri Mesir pula. Ketika itu Mesir di bawah kekuasaan kaum Mamalik ( Mameluk ) yang mewarisi Kerajaan keturunan Salahuddin ,pahlawan perang Salib yang terkenal itu. Raja Mesir ketika itu ialah Saifuddin Qataz. Dialah lagi yang tinggal seorang Raja Islam yang tidak patah semangat menghadapi bahaya Mongol dan Tartar itu. Maka datanglah tentera Mongol tetapi mereka beruntung kerana yang datang ketika memimpin tentera Mongol bukanlah Hulagu tetapi wakilnya. Di satu tempat yang bernama 'Ain Jalut' , sempadan negeri Sham dan Mesir dapatlah Mesir menyekat kemaraan balatenteranya yang bersemangat itu hingga tertahannya dan tidak dapat meluaskan kekuasaanya ke Mesir. Hampir saja lumpuh tentera Hulagu Khan di 'Ain Jalut' sehinggakan mereka mundur kembali ke pusat kekuasaannya di Azerbaijan. di sanalah Hulagu Khan mendirikan sebuah kota yang indah dan dibinanya atas hasil rampasan yang bertimbun dan melimpah ruah itu dan diberi nama Kota Maraghah. Di sanalah Raja gagah perkasa itu menghembus nafasnya yang terakhir.

Quran peninggalan di zaman kerajaan Hulagu Khan
Abaqa Khan

IAnya seperti juga nenek dan bapanya. Abaqa Khan yang menggantikan bapanya iaitu Hulagu Khan menjadi Raja dan belumlah memeluk Agama yang bertuhankan yang Maha Esa. Pada waktu itu pendita-pendita Kristian Romawi Timur ( Konstantinopel ) berusaha menyebarkan Agama Kristian ke negeri-negeri Iran,apatah lagi pada masa itu Perang Salib maseh belum berhenti dan angkatan demi angkatan yang datang.

Memang sudah dijangka pada ketika itu maksud kaum Kristian. Sekiranya kaum Mongol pada ketika itu masuk Kristian maka bertambahlah kekuatan mereka dalam menghancurkan Islam.

Abaqa cuba untuk mendekati Kristian dan membiarkan penyebaran agama itu di Iran, wilayah kekuasaannnya. Untuk merapatkan hubungan itu dipinangnya Puteri Maharaja Mukhail Pilologus, Maharaja Byzantium. Pinangannya dikabulkan ,kerana pihak Nasrani mengharap dia akan memeluk agama Kristian tetapi sampai wafatnya Raja Mongol itu tidaklah memeluk agama yang tetap. Sebab melihat kegiatan kaum Kristian mendekati raja itu, orang-orang besar dan ulama serta cerdik pandai dan pujangga-pujangga Islam di Iran berlumba pula mendekati Istana. Wazir besarnya ialah seorang sarjana dan Alim akan hal Islam bernama Sheikh Shamsuddin. Sehingga semakin lama ia semakin tertariklah hatinya kepada ilmu pengetahuan dan kebudayaan Kaum Muslimin. Di zamannya inilah hidup penyair Tasauf yang besar iaitu Maulana Jalaluddin Rumi, pengarang Mastnawi yang juga terkenal dengan sebutan Ash-shaer-Ur-Ruhi ( penyair Kerohanian ) , demikian juga Penyair Sheikh Sadly. Sadly pernah mengarang syair ratapan yang sangat mengharukan atas kejatuhan Islam sebab serangan Bangsa Mongol itu.

Sehinggalah kepada kematiannya Abaqa Khan masih belum menyatakan agama apa yang diautinya.

Nikodar Khan

Setelah Abaqa Khan mangkat, bermesyuaratlah orang-orang besar Kerajaan mencari akan gantinya di antara putera-putera yang banyak. Maka jatuhlah pilihan kepada Nikodar Khan , adik dari Abaqa Khan kerana di antara puteranya sendiri tidak ada yang layak menjadi raja.

Di waktu kecilnya Nikodar Khan ini telah diBaptiskan di dalam Gereja Orthodok dan memakai nama Nicolas. Tetaoi setelah dia naik takhta kerajaan dipertimbangkannyalah mana yang baik dan sesuai dengan jiwanya di antara kedua agama. Kristian atau Islam dan mana pula yang akan sesuai dengan politik pemerintahannya. Dilihatnya pula bahawa golongan rakyatnya yang terbesar adalah Umat Islam. Meskipun telah sedemikian teguh kekuasaannya namun dia melihat bahawa seluruh rakyat belum lagi puas dan maseh memandangnya sebagai "orang pendatang" dalam negeri Iran. Akhirnya jatuhlah pilihannya kepada Islam dan dirasmikannyalah bahawa dia seorang Muslim dan ditukarnya namanya menjadi "Ahmad Khan" dan dipakainya gelaran "Sultan".

Kecintaannya kepada agama yang dipeluknya itu amat dikenali dan bercampur pula dengan fanatik. Dikeluarkan aturan melarang penyiaran agama Nasrani dalam wilayah kekuasaannya bahkan pendita-pendita Nasrani disuruh berangkat meninggalkan Iran.

Sikap Sultan Ahmad Khan yang demikian itu tidaklah diterima dengan senang hati oleh amir-amir ( ketua ) bangsa Mongol sebab meskipun mereka memeluk Kristian dan ada pula yang telah memeluk agama Islam namun perhubunganmereka dengan kaum Kristian selama ini amat baik dan tekanan-tekanan yang ditimpakan kepada orang Kristian itu pada pandangan mereka memundurkan kerajaan. Tetapi oleh kerana di Iran tidak ada lagi Raja yang lebih besar daripadanya maka bersama-sama dengan pendita Kristian dan utusan Maharaja dari Rom mereka meminta keputusan Hakim mereka yang tertinggi menurut adat-istiadat bangsa Mongol iaitu "Khaqan" keturunan Okutai Khan putera kedua Genghis Khan yang memerintah Tiongkok. Maharaja Tiongkok katika itu ialah KUblai Khan. Pengaruh Agama Islam telah sangat mendalam pada diri Ahmad Khan ( Nikodar ) sebagai orang Islam dan dia tidak mahu lagi meminta hukum tertinggi kepada Maharaja Kublai Khan. Oleh sebab itu sebelum maksud orang-orang itu tercapai, mereka telah ditangkapnya. Di antaranya ialah saudara anak saudaranya yang bernama Aragon Khan. Saudaranya itu dibunuhnya. Tetapi Aragon Khan yang menang dan Ahmad Khan tertawan dan dibunuhnya.

Aragon Khan

Raja ini pun telah memeluk Agama Islam sebagai yang digantikannya tetapi tidak mengikut sepertimana Ahmd Khan. Mula-mulanya diangkatnya kembali Wazir Shamsuddin yang menjadi wazir di zaman Abaqa dahulu. Kemudian difitnahkan orang wazir itu, dikatakan bahawa dialah yang meracun bapa saudaranya Abaqa. Lantaran itu wazir itu dibunuhnya dan digantinya dengan wazir lain.Setelah wazir pengganti ini memegang pemerintahan, dilihatnya wazir ini hendak melanjutkan siasatan ke atas Ahmad Khan pula, maka dibunuhnya pula dan digantikannya dengan seorang Yahudi bernama Sad ud-Daulah. Sebagaimana kebiasaan orang yahudi, wazir ini amat pintar mengumpulkan wang dan manis pula mulutnya berkata-kata dan pandai menarik hati tetapi sangat berdendam kepada orang Islam. Orang Kristian dipujuknya dan ditolongnya mendirikan gereja-gereja sedang masjid-masjid orang Islam disuruhnya runtuh. Rakyat dihalangnya agar tidak sampai mendekati Istana dan berhubungan dengan Raja. Kemudian itu diteruskannya juga menyiasat dan dibuatnya hubungan dengan Paus Nicolas IV di Rom supaya segera memperbesarkan penyebaran Kristian di Tanah Iran.

Bukan main cemasnya kaum Muslimin di Iran ketika itu. Dan mereka telah bersedia hendak menghadapai sebarang kemungkinan tetapi kemudian datanglah pertolongan Tuhan yang tidak di duga. Raja Aragon Khan sendiri ditimpa sakit yang membawa kepada kematian. Maka setelah jelas kebenaran berita itu sebelum orang besar-besar Mongol memilih siapa akan gantinya, penduduk dengan cepat mengambil keputusan sendiri iaitu dengan segera mengepung rumah wazir besar Sad ud-Daulah lalu tiada maaf bagimu lagi dan beliau dibunuh.


Kaikha Khan

Setelah itu dipilih oranglah akan gantinya Aragon Khan itu dan saudaranya yang bernama Kaikha Khan bekas wali di negeri Anatolia.
Meskipun siasatan hendak menghancurkan Islam telah berhenti dengan pengangkatan baginda ,namun kenaikannya pula tidak memberi harapan baru. Sebab Raja ini adalah seorang yang sangat pemalas dan tidak memperhatikan keadaan kerajaannya malah memperturutkan hawa nafsunya sahaja dengan meminum arak sepuas-puasnya. Sehinggakan dikirimnya pegawai-pegawai istana untuk menculik anak-anak gadis orang,hinggalah orang tidak merasai aman dan belanja Istana menjadi besar. Akhirnya Raja itu mendapat akal buat mengumpul harta benda yang ada di tangan penduduk dengan ditukarnya wang emas dengan wang kertas, iaitu menurut peraturan yang telah berlaku terlebih dahulu di Tiongkok.. Wang kertas itu diberi ukiran yang indah dan di sebelahnya dituliskan dengan huruf Arab-Parsia dari huruf "Kanji-Tiongkok" kalimat puji-pujian kepada Maharaja Tiongkok ( Khaqan ) dan di sebelahnya lagi dihiasi dengan dua kalimat Shahadat "La ilahaillal-Lah Muhammadur Rasulul-Lah" , lalu dipaksakan kepada orang ramai memakainya.

Lantaran itu maka Iranlah kerajaan yang mula-mula memakai wang kertas sesudah Tiongkok dan beratus tahub selepas itu barulah digunakan di Eropah.

Kezaliman Sultan tidaklah sederita rakyat sehingga di satu masa bangkit seorang Amir lain memberontak dan segera mendapat sokongan rakyat yang kuat. Amir itu adalah Baidu Khan cucu kepada Hulagu Khan .Maksudnya berhasil merebut kerajaan dan Kaikha Khan dapat ditwan dan dibunuh. tetapi Baidu Khan hanya beberapa bulan saja memerintah diberontaki pula oleh Ghazan Khan putera Aragon.


Ghazan Khan

Raja ini telah memeluk Agama Islam bersama-sama dengan 100 000 orang tenteranya tetapi beliau berpendirian agama lain dan mengikut cara pemerintahan lain pula. Sebab beberapa negeri Islam sendiri telah diserangnya dan dia banyak memberikan pertolongan kepada orang Kristian.

Dan di akhir-akhir hayatnya dia kembali menjadi seorang Islam yang fanatik sekali. Dibatalkannya hubungan "adat-istiadat" yang mengakui pertuanan Maharaja Tiongkok dan disuruhnya perbaiki bentuk wang dinar kerajaan yang di sana dilukiskan gambar beliau. Beliau berpendapat bahawa melukiskan gambar raja pada wang dinar adalah haram dan perbuatan orang kafir. Dengan pembatalan hubungan dengan Maharaja Tiongkok itu, bangsa Tartar menyerang negeri Iran tetapi dengan kebijaksanaan wazirnya yang bernama Nuruz Khan maka dapatlah serangan itu ditangkis. Dalam pada itu ada juga kecewe di hati beliau apabila di dengarnya bahawa penyerangan tenteranya di negeri Sham tidak berhasil sehingga membawa kepada wafatnya beliau.

Khuda Bandah Khan

Ghazan Khan termahsyur sebagai Raja Monggol Islam di Iran yang agak ganjil tabiatnya. Dia seorang yang taat sekali memegang agama dan mengajak tenteranya memeluk Islam yang berjumlah 100 000 orang banyaknya. Tetapi orang Kristian ditolongnya dan beberapa negara Islam diperanginya. Baginda membela mazhab syiah dengan baik sekali. Dirasmikan dasar mazhab syiah itu dalam kerajaan dan baginda menyuruh memuji nama Imam Syiah yang 12 orang . Gerakan perluasan tidak banyak terjadi di zaman Khudha Khan.

Abu Sa'id

Setelah Khudha Khan wafat dinaikkan orang menjadi raja puteranya yang masih belum dewasa bernama Abu Sa'id. Ketika beliau menaiki takhta kerajaan usianya baru 12 tahun. Sebab itu kerajaan dikendalikan oleh wazir besarnya iaitu Chupan. Pengaruh wazir ini bertambah besar setelah dia kahwin dengan saudara perempuan Sultan. Putera wazir itu bernama Timur Tash memberontak di negeri Sham sehingga wazir terpaksa memerangi puteranya sendiri. Oleh kerana kekuatan tidak seimbang ,si anak ini terpaksa mengaku kalah dan menyerah kepada bapanya sendiri. Putera ini di bawa mengadap Raja dan Sultan Abu Sa'id memberinya ampun.

Maka tersedialah hubungan baik di antara Raja dan Wazirnya selagi raja tidak membuat kesalahan yang besar. Diketahuinya bahawa wazirnya mempunyai seorang puteri yang cantik jelita lalu di pinangnya. Padahal Puteri itu telah bertunang dengan seorang Amir yang juga menjadi pahlawan Mongol dan juga telah lama memeluk Islam iaitu Amir Husin. Sultan Abu Sa'id tidak mengerti akan keberatan wazirnya dan dia mendesak juga supaya puteri diserahkan kepadanya dan wazir besar terasa terhina dan merasa pantang baginya memungkiri janjinya dengan amir Husin. Sebab itu dia pun memberontak pula dibantu oleh Amir Husin.

Kemudian terjadilah kembali perang di antara Raja dan Wazirnya dan kekuatan tidak pula seimbang,wazir tidak pula mahu menyerah sehingga akhirnya tewaslah wazir di dalam perang tetapi hatinya puas kerana teguh memegang janjinya. Ada pun Amir Husin setelah dilihatnya bakal pak mentuanya telah mati dia pun datang menyerah diri dan dibawanya tunangannya itu dan diserahkan kepada Sultan Abu Sa'id lalu berhentilah perang. Setelah puteri itu menjadi isteri Sultan ,Sultan sangatlah menjaga hati isteri yang di sayanginya itu dan segala permintaannya dikabulkan, hinggalah seluruh keluarga bapanya tidaklah dimusnahkan kerana pandainya pujuk rayu sang isteri kepada Sultan.

Tetapi tidaklah lama Sultan bersenang diam bersama isterinya setelah pemberontakan wazir itu. Kerana selepas itu beberapa bulan kemudian terjadi pula pemberontakan di Shirwan. Baginda sendiri yang pergi ke sana memimpin tenteranya. Tetapi sayang ,di tengah perjalanan baginda jatuh sakit yang membawa kepada ajalnya. Maka jenazah baginda diangkat oranglah dari tengah jalan menuju peperangan itu kembali ke Sultannniyah pusat Kerajaan Mongol-Parsi di waktu itu. Dikuburkan di perkuburan nenek moyangnya Raja-raja Mongol-Islam. Dengan mangkatnya beliau tidaklah ada penggantinya lagi sehingga terputuslah kerajaan keturunan Hulagu Khan itu yang dari nenek moyangnya menjadi musuh Islam nombor satu maka sampailah kepada cucu Hulagu Khan yang bernama Nikodar telah memeluk agama Islam dan menjadi pembela Islam yang taat dan membina sejarah yang gilang gemilang dan di sambung pula oleh Ghazan Khan.

Sebelum Ibnu Batutah berangkat menjadi utusan Sultan Delhi ke Tiongkok dan singgah sebentar di Samudera Pasai sempatlah ibnu Batutah berjumpa dengan Sultan Abu Sa'id.Sultan Mongol Islam yang akhir itu iaitu di akhir abad ke13M.

Dan dengan mangkatnya Sultan Abu Sa'id,kembalilah negeri Iran terpecah belah,masing-masing Amir hendak berdiri sendiri sehinggalah datang seorang pahlawan Mongol-Islam yang lain yang mana namanya akan tersebut pula di mana-mana sebagai Raja Besar yang gagah perkasa dan kejam bengis iaitu 'Timurlane' dan penulis Eropah juga menulisnya sebagai 'Tamerlane'.

No comments:

Labels

09' (2) 10th anniversary (1) 13 Mei (1) 2012 (1) 4 strategi kejayaan (1) adab (1) Adiputra (1) aduan pengguna (2) advanced learning (1) AFTL (2) agama (31) Akhir zaman (25) alat menambah tinggi (1) alumni (7) amal jariah (2) amalan 5 S' (1) amali sembelihan (1) amerika bangkrap (1) Anak Mersing (6) anak pintar (1) Ancaman Singapore (3) Ancient Astronauts (2) angkasawan negara (1) Anjakan Paradigma (3) ansara (2) anti-islam (3) Anugerah (2) apple (4) Aqiqah 2009 (1) Ar Rahnu (1) artis (1) asal-usul (9) Asas Tenaga dan Fokus (4) asrama (1) Atartuk (1) aura minda (2) ayam penyet (1) bahaya (1) balik kampung (6) bandar Mersing (9) banjir (5) banjir 2011 (1) banjir 2012 (2) banjir temerloh 2011 (2) batch 2010 (1) bencana (5) bengkel (1) ber (1) berbuka puasa (2) berita (16) berita bersara (3) berita Mersing (181) bersara (3) Bersih 2.0. politik (5) Bersih 3.0 (1) bina laman web (21) bio text (2) Bisi jual manok tuai (1) bisnes mersing (14) blog mybio A+ (1) blogger (2) boikot Dap (1) boikot Israel (2) Borang Kemasukan ke MRSM (4) brainstorming (1) buah pukul mersing (6) buat banner (8) buat web (2) budak hilang (1) Budaya Ilmu lemah (2) buddha (1) buggati (1) bukti cinta kpd nabi muhd (4) Buku (4) Buku Teks (1) butik mersing (1) BWP/ LDP/PRS/BPPSP 09' (5) Cafe Bengawan Solo (1) Cafe Buluh Wangi (2) cahaya (1) cakra (1) cameron highland (1) Cameron Highlands (17) cara berfikir (14) carnival (1) celik IT (23) cendol Talib (1) ceramah insuran (2) CERN (3) cerun masjid runtuh (1) cetusan minda (42) Chakra Healing (2) chicken chop (1) China (2) cikgu kahwin 2010 (4) cikgu kahwin 2012 (3) cikguiti.com. (1) cinta universal (1) Colour vibration teraphy (2) Cool Blog Mersing (1) Cornell system (1) cuti 2010 (6) cuti 2011 (36) cuti 2012 (21) cuti orang Mersing (35) cuti-cuti mersing (66) cvt (3) daging kalimah (1) dajjal (3) darul aitam (1) demo anti-ppsmi (2) Derma Gaza Kagum (1) derma maahad tahfiz mersing (3) DiGi WWWOW (1) dinar (5) doa pengasih (1) e-cover (1) ebook (4) ebook cover (2) ecover (1) education (1) EFT (2) Einstein (3) ekonomi (11) elit (1) emas (8) Endau (2) English camp (2) EQ (1) Esplanade Temerloh (4) ESQ (1) ex-BP82' (6) ex-homeroom (8) ex-student (17) ex-student kahwin (5) ex-teacher (10) Exam (3) exora (1) facebook (6) fatwa merokok (2) filem (1) filosofi (1) fitnah (2) fizik kuantum (1) formula ajaib (3) Forum (1) Foto guru 2009 (2) foto guru 2010 (1) foto raya 2010 (1) freemason (1) future mersing (3) future phenomewnon (1) gadget (6) gajet (3) gathering (2) gempa bumi (1) Golden Sisters Enterprise (1) Google Translate (2) Graduasi 2008 (1) graduasi 2010 (2) graduasi 2011 (1) Group Anak Mersing (1) gulai patin tempoyak (5) Gunug Qaf (1) Gunung Arong (1) guru baru (2) guru dan staf berpindah (2) guruku (3) H1N1 (2) H1N1 di MRSM Mersing (1) HAARP (1) Hadiah Nobel (1) Haffa Izzah (4) haji (1) halal (1) handphone (1) Hang Tuah (2) Hari Akademik (2) Hari Akademik 2009 (1) hari akhirat (1) hari anugerah (2) Hari Anugerah 09' (1) Hari Anugerah 2012 (1) hari bumi (2) hari bumi 2010 (1) Hari bumi 2012 (1) Hari Graduasi 2009 (1) Hari guru (4) Hari Guru 09' (1) Hari Guru 2012 (1) hari guru sejagat (1) Hari Inovasi 2011 (1) hari keluarga (3) hari keluarga 2008 (1) hari Keluarga 2009 (1) Hari Keluarga 2012 (1) Hari Koperasi 09' (1) hari Koperasi 2010 (1) hari kualiti 09 (1) hari malaysia (1) Hari Pendaftaran (1) Hari Pendaftaran 2009 (1) hari Q (1) hari raya 09 (2) Hari Raya 2012 (2) HEP (1) hi tech (34) hi-tech (34) hiburan (1) high alert (3) higher order thinking (76) higher self (59) Homeroom (9) Homestay (1) hospital mersing (1) Hotel Seri Malaysia (2) hujung dunia (2) hujung tahun (1) humour (11) humuor (1) hypnosis (1) IGCSE (1) ikan patin (14) ikan tilapia (2) ikhlas (1) iktibar (153) Ilmu vs Pemahaman vs Pegangan (1) ILP (6) imej (2) Indigo (1) Info (20) infrared (1) iPad (1) iran (1) islam (22) Israk dan mikraj (1) isteri (2) IT (6) Jadual Bas Mersing (1) Jadual YPM (1) Jakim (2) Jalan baru (4) Jambori Pengakap 2011 (4) jamuan 2011 (1) jamuan akhir tahun (2) Jamuan Anugerah Pengetua (5) Jamuan Anugerah Pengetua 2011 (2) Jamuan Anugerah Pengetua 2012 (1) Jamuan jabatan sains (2) jamuan raya (1) Jamuan SPM 2008 (1) JB catering (1) jejak kejayaan (6) jenaka (4) jenayah (1) jeti mersing (1) jodoh (1) Johor Darul Takzim (1) Jurufoto Kahwin Mersing (2) Jurufoto Perkahwinan (2) kad raya (2) KAGUM (2) karier (1) karnival (2) Karnival tg Leman (1) kawin awal (2) keajaiban (8) kebenaran (2) Kedai 1 Malaysia Mersing (1) kedai di Mersing (2) kedai makan Pak Usop (2) kehidupan (3) kejayaan 2011 (1) kejayaan pelajar (1) kejohanan olahraga 2010 (3) kek Mersing (5) Kekejaman Jepun (1) kelab (2) kelab futsal (1) Kelab Khidmat Masyarakat (1) keluarga (1) kem cuti kimia 2009 (2) kem juara spm (1) kem latihan (1) kemahiran belajar (2) kemalangan (1) kemarau (2) Kemasukan ke MRSM (4) kEMASUKAN KE MRSM 2013 (1) Kemasukan ke MRSM 2015 (1) kematian (6) kemelesetan ekonomi (3) kemiskinan (1) kempen pelancongan Mersing (1) kemudahan (1) keputusan SPM 2009 (2) keracunan makanan (1) kereta (4) kerja lapangan (1) kerjaya (2) keropok (1) Kesihatan (18) ketuanan Melayu (21) keturah (1) KFC baru Mersing (2) khazanah melayu (3) kiamat (7) Kisah cikgu (5) kisah malam pertama (1) Knight of Templer (1) koleksi soalan (1) komputer (2) Komuniti Mersing (1) kos hidup (1) kreatif (4) kuantum (3) kucing's articles (2) kuda mersing (1) kursus (5) Kursus Online database (1) lagenda (7) lagu (1) lailatul qadr (3) Laman Pendidik Mersing (1) laporan (2) laporan maktab (2) latihan dalam kumpulan 2011 (1) law of attraction (1) lawak (1) Lawatan Benchmarking MRSM Alor Gajah (1) Lebuh raya Sg Koyan-Ringlet (1) Legoland JB (1) lemak babi (2) LOA (1) logo (2) luarbiasa (1) Maahad Tahfiz Al Amin (1) madu (1) mahdi (1) main-main minda (5) majalah odyssey (1) Majlis Anugerah (2) Majlis Anugerah 2010 (1) Majlis perpisahan (5) Majlis Restu 09' (1) makan di JB (1) makan di mersing (42) makan di Temerloh (14) makan-makan (35) makananan western (3) makkah masa depan.berita mersing (2) maksiat (2) malam di Mersing (1) MARA KL (1) martial art (3) masa depan Mersing (4) masakan tempoyak (3) Masalah Guru (1) Mat Rempit Merompak (1) Mat Salai (2) mat samurai (1) matawang (2) mati (6) maulidurrasul 2011 (1) meditasi (2) melaka (7) melancong ke Mersing (8) melayu (14) Melayu Merdeka (1) Melayu..Bani Israel yg hilang? (8) Melayu..Bani Israel yg hilang?part3 (1) Melayu..Bani Israel yg hilang?part4 (2) menginap di Mersing (3) mentakab (1) merentas desa 2011 (1) mersing (2) Mersing Laguna (11) Mersing River Front (2) Mersing waterfront (2) mersing. Air Papan (1) Mersing's hotel (6) Mersix (1) Mesyuarat Agung Muafakat 2010 (1) Mesyuarat guru 2008 (1) mi (1) mi bandung (1) Mighty 2009 (1) MIGHTY 2012 (1) Mighty Minds Competition 09' (1) mimpi jumpa Rasulullah saw (1) minda (23) minda separa sedar (5) Minggu Aktiviti (5) Minggu Aktiviti sem2 (1) minyak (4) minyak naik (8) misteri (32) mitos (41) mnasir (1) monsun (6) moral (2) motivasi (9) movies (2) mrsm baru (3) MRSM Mersing (2) MRSM Ulul Albab (2) muhasabah (2) murtad (3) muslim in America (1) NahamPhoto (4) Nasi Kerabu (1) nasi lemak (1) Nasib Melayu (4) negara Islam (4) nostalgia (10) novel online (2) Novel Terbaru (1) obama (1) olimpiad KAS1 (1) online biz (5) p.ramlee (1) pacal votan (1) PAKAR (1) pakar patah (1) pakej pengantin (1) panduan beli kereta (2) Panduan HRMIS (2) Panduan HRMIS 2011 (1) panduan peraturan (4) pantai (2) Pantai Air Papan (1) pantai Mersing (5) Pantai Sri Lalang (1) Pantai Tg Genting (1) pantun (1) Pasar Jumaat Mersing (1) Pasar Karavan (1) pasar lelong (1) pasar malam Brinchang (1) pasar malam Mentakab (1) pasaraya TF Temerloh (4) PBSM (2) pejuang (3) pelaburan (2) pelaburan emas (4) peluang belajar (1) Pemasaran (1) pembedahan batin1 (2) Pemimpin amanah Allah (1) Pencen (1) Pendaftaran PRA (1) pendaftaran taekwondo (5) pendidikan (2) pengajaran (1) pengetua bersara (2) penggodam (1) pengguna (2) pengumuman (7) pengunjung (1) penjajahan minda (1) penjimat minyak (1) penterjemahan (1) penyakit jantung (2) peperiksaan pra percubaan SPM 2011 (4) perang salib (1) perbandingan harga (1) perguruan (1) peristiwa menarik (4) Perjuangan Komunis cuba dihidupkan semula..part 3 (1) Perjuangan Komunis ingin dihidupkan semula di Malaysia (3) perkahwinan guru (4) Perkhemahan (1) Perniagaan (2) perpustakaan (1) persilatan (1) pertahanan (1) Pertandingan (1) Pertandingan Kawad 09' (1) PESADA 2009 (1) Pesta Super 09.. (4) Pesta Layang-layang Air Papan (1) Pesta Type III (4) peta minda (1) petua (5) petua exam (1) petua kejayaan (1) petus (1) photoshop (16) piagam anugerah (1) Piala Dunia 2014 (1) Pilihan Raya BWP (1) Pilihan Raya Kecil (2) Pilihan Raya Umum ke-13 (2) pizza mersing (1) pluralisme (1) PMR 2010 (1) PMR 2011 (3) poligami (1) politik (15) popular (1) Pot Luck (1) PPD Mersing (1) PPSMI (3) produk kesihatan (1) produk laut (3) profile.sejarah (9) Program Bumi Hijau (2) program studi (2) pru 13 (2) pseudoscience (3) puasa (12) punca bala (2) punca tulang patah (1) Pusat Dagangan Mersing (10) pusat tuisyen Mersing (4) Pusat Tuisyen Usaha Waja Bestari (1) Pusat Tuisyen Zamrud (1) puting beliung Mersing (1) qilla's articles (18) R R Mersing (1) rahsia air (3) Rahsia Pintar (2) rahsia solat (5) rahsia umur panjang (6) ramadhan (6) ramadhan 2012 (1) ramalan (8) Rat Race n Rat Trap (1) Rawang Burger Bakar Mersing (1) rawatan alternatif (9) raya 2011 (1) raya open house 2009 (1) re-union ex-bp82' (3) rekod dunia (2) relativiti (1) remaja (1) resipi (1) resort tioman (1) restoran lot 85 (1) result 2010 (2) retro (2) reunion (4) reunion MRSM BP 86' (3) Roket Indonesia (1) rokok (1) roti john (1) ruang iklan percuma (3) Ruby's Kitchen (1) rugi (1) rumah (2) rumah tangga (2) rumahtangga (1) sabun Kasthuri (1) safebox (1) Sains Al Quran (3) Sains Islam (20) sajak (7) sajak hujung dunia (1) sajak Iqbal (5) salasilah (3) Sambutan 10 tahun MRSM Mersing (1) sate teluk iskandar (4) Saudi Yahudi ? (1) science fair 2009 (2) science fair 2010 (1) Science on Wheel 2011 (1) science text (2) sciencefair 2011 (1) secret recipe (1) sedih (1) SEFT (2) Sejarah (44) sejarah mersing (6) sejrah (2) selebriti (1) selesema babi (1) selsema babi (1) Seminar Biologi (3) Seminar Biologi 2012 (1) Seminar Biology (1) seminar biology 2011 (1) Seminar Biology dan Chemistry 2013 (1) seminar biology SPM 2009 (1) seminar Biology spm 2010 (1) Seminar Biology SPM 2011 (4) Seminar di Tg Pengelih (1) seminar pecutan kognitif sains (1) seminar PMR (1) Seminar YPM (1) seni peperiksaan (1) seri malaysia mersing (2) servis kereta (1) shopping raya (1) Singapura-pura (2) Sir Iqbal (3) Siri Bercakap Dengan Jin (2) SK Sri Mersing (1) skema pmr 2011 (1) skor bio A+ (3) SKT (1) SKT 2011 (1) Smart Learning (3) smartphone (3) spiritual (33) SPM (6) SPM 2010 (1) spm 2011 (6) SPM terbaik 2008 (1) Staf baru (2) staf kahwin 2010 (2) staf kawin 2011 (1) staf wedding (6) star mall mentakab (2) Starex (1) statistik (3) steve jobs (1) stevia (1) study biology (2) sukan 2012 (2) Sukan maktab (3) sumbangan hari graduasi (1) supermind (5) syair islam (4) syiar (1) syiar Islam (71) tablet pc (4) tabung Somalia (1) taekwondo mersing (15) taekwondo mersing grading (6) Takutkah hantu? (5) Takziah (12) Tanah Rata (1) tanda-tanda akhir zaman (4) Tanjung Genting (1) Tanjung Leman (1) Taska Cilik (1) tauladan (1) TBS (1) teknik belajar (3) telefon bimbit (2) teluk cempedak (1) tenaga hayat (3) teori (2) terapi Cinta (2) terapi mimpi (2) test drive (2) The Law of Attraction (1) Theory (1) Tim Pengetua ko-Q (1) tips internet (2) tips jaga kereta (1) tiramisu mersing (1) Titanic (1) Tracer Study (1) tragedi (1) Tragedi pemikiran Melayu (4) travelog haji (1) tsunami (1) Tuisyen YPM (1) Tun M (6) Tunas Saintis 09' (1) Tunas Saintis 2011 (1) ufo (2) Ujian Amali 2009 (1) ujian UKKM (1) ulamak (2) umat Islam (5) ungku aziz (2) universiti terbaik (3) UPSR 2011 (1) USS Singapore (1) Ustaz Lah (1) ustaz penipu (1) utusan online (1) Wadi Al-Amin (1) waliyullah (5) wanita (2) wanita Korea (1) Warung Bakso (1) Wi Max (1) Wilayah Iskandar (1) Worm Hole (1) yahudi (5) yakjuj makjuj (1) yearly planner 2010 (1) yearly planner 2012 (1) ZPE (2)

Pencegah Penyakit Terhandal

Pencegah Penyakit Terhandal
Klik utk order online

Komuniti Mersing

Info Kesihatan

Blog Pilihan