Wednesday, 23 February 2011

Luahan Matematik Prof Shaharir : Suatu Kemanisan Wujud

Shaharir Mohamad Zain: Ateis Juga Satu Nilai 

Mei 5, 2006

Posted by ummahonline in  
Wawancara.
trackback

Oleh: Aqil Fithri
Ini merupakan wawancara Ummahonline.com bersama dengan Prof. Dr. Shaharir Mohamad Zain yang kini merupakan penyelidik khas di UPM. Sebelum di UPM, beliau pernah berkhidmat sebagai professor di UKM dalam bidang formulasi mekanik kuantum.
Dalam wawancara yang diadakan pada 15 Februari 2006 ini, ia banyak menyentuh mengenai hubungan antara fizik kuantum dengan metafizik, atau lebih tepat lagi berkisar tentang falsafah kuantum.
Bagaimana fizik kuantum ini dapat dikatakan mengasaskan fizik moden?
Oh, ia sebelum kuantum ini, teorinya berasaskan kepada teori dalam elektromagnet, iaitu yang berkenaan dengan gelombang-gelombang, dan teori yang berkenaan dengan zarah yang dibuat oleh Newton. Tapi, kedua-duanya telah mengukuhkan intuisi bahawa tenaga itu memang selanjar. Kalau tengok rumusnya, tenaga kinetik ditambah dengan tenaga keupayaan. Kalau kita tengok fungsi tenaga itu, ia memang fungsi selanjar. Jadi, tidak terlintas pada sesiapun, di mana-mana pun, yang mengatakan tenaga itu boleh tidak selanjar. Itu satu paradigma yang besar. Istilah kuantum maksudnya itu (bukan selajar). Kuantum itu daripada kuanta (bahasa Jerman) yang bermaksud bertongkol-tongkol, lebih tepat lagi yang datang bertongkol-tongkol. Jadi, ini perkataan yang dipilih oleh Max Planck. Kalau kita mahu membuktikan hal ini, kenalah melakukan eksperimen dalam makmal. Ini mungkin satu daripada contoh, untuk ahli sains yang suka mengagungkan eksperimen, dan eksperimen itu boleh menerbitkan teori. Kebanyakan eksperimen itu berdasar daripada teori. Tapi, dalam kes ini, dibuat eksperimen dahulu yang cuba dicari tenaganya, dibakar benda, tenaga lawan suhu, itu dipanggil kajian jasad hitam (atau, jasad gelap) sampai 2k-4k darjah. Pada tahap itu, atom sudah teruja. Jadi ia dapati tenaga itu tidak boleh dijelaskan secara selanjar.
Jadi, anjakan paradigma inilah yang mengasaskan fizik moden ini?
Ya, itulah bila Planck kata, mulai sekarang bila kita kaji atom, maka ia tidak lagi mempunyai tenaga yag selanjar. Itu permulaan teori atomlah.
Neils Bohr pernah mengatakan, �kalau mereka tidak pernah terkejut dengan fizik kuantum ini, maknanya mereka tidak faham lagi tentang fizik kuantum ini�. Jadi, anda terkejutkah dengan fizik kuantum ini?
Nak kata terkejut, mungkin tidaklah lagi, sebab ia bukan perkara baru lagi ketika ini. Pada peringkat mula-mula dulu, mungkinlah terkejut, iaitu katalah orang pada tahun 1900-an. Seluruh komuniti sains dibayangkan tak ada benda yang tak selanjar. Kalau sebagai ahli matematik, mungkin tidak terkejut (ketawa). Kalau ahli fizik, memang terkejut. Sebab ahli fizik tidak pernah berhubung dengan benda yang tak selanjar sebelum itu.
Tadi ada disebut peranan intuisi. Jadi, sejauh mana intuisi memainkan peranan dalam pembangunan sains, fizik khususnya?
Hampir yang baru itu semua intuisi. Tidak logik, kalau tidak digunakan. Planck nak dapat tenaga dalam bentuk diskrit itupun intuisi. Kalau baca Henri Poincare, tak ada dalam matematik yang tak guna intuisi. Dalam fizik lagilah. Setakat yang saya tengok, setiap pemenang hadiah nobel, semua dia kata dia dapat idea dari intuisi, sebab benda itu besar. Kalau logik, benda itu sudah ada sistemnya. Jadi, tak dapat benda yang barulah. Jadi, teori epistemologi begitulah. Intuisilah yang menyebabkan kita dapat beza dengan yang baru itu.
Dalam kertas syarahan perdana anda, Simbiosis Sistem Nilai Dan Tabii Matematik, anda ada menyebut tentang soal dualiti zarah-gelombang, hinggakan ia dapat merevolusi paradigma komuniti sains. Bagaimana anda melihat persoalan zarah-gelombang ini? Adakah dalam bentuk elementer atau keseluruhan?
Ketika itu, belum ada teori mekanik kuantum lagi. Dualiti ini, bukan dari teori kuantum sebenarnya.
Dari Rene Descartes?
Bukan, Descartes itu dualiti lain. Descartes ini soal minda dan jirim. Tapi, yang ini ialah Compton, dan ketika hidupnya belum ada mekanik kuantum ketika itu. Compton cuba menerangkan fenomena yang dia tengok kadang-kadang nak terangkan zarah seperti Newton itu tidak dapat jalan. Jadi, dia pergilah kepada teori gelombang. Ini dipanggil sebagai teori kuantum lama. Cumanya macam mana nak jelaskan benda dengan menggunakan teori yang dah ada. Jadi fenomena itu berlaku, kadang-kadang bila guna konsep zarah menerusi teori Newton yang dah ada, boleh jelas benda itu. Tapi ada masa-masanya, tidak boleh. Jadi dia pergi kepada teori gelombang. Jadi, dia hipotesis zarah halus ini, dia berada dua sifat, kadang-kadang kita boleh jelaskan dalam bahasa zarah, kadang-kadang terpaksa gunakan gelombang. Bila datangnya mekanik kuantum, sebenarnya tak ada. Gelombang saja. Semua gelombang, cuma kita nak faham benda itu, kita pergi ambil zarah dahulu. Sebab kita tak mampu nak tinggal langsung. Sebenarnya, kita boleh tinggal langsung. Sebenarnya lagi, dalam mekanik kuantum itu tidak ada zarah lagi, semuanya gelombang.
Jadi, mekanik kuantum revolusinya bukan kerana dualiti itu, begitu?
Ya, kalau sebut mekanik kuantum, yang revolusinya bukan kerana dualitinya, tetapi tentang tenaga yang selanjar kepada tenaga diskrit tadi.
Masuk dalam aspek metafizik, adakah soal zarah-gelombang ini turut berkait-rapat dengan soal kesedaran dan realiti juga?
Itu tafsiran, bukan?
Ya, umpamanya Morris Berman ada mengungkap soal dualiti ini yang mana ia menjadikan pengamat (ahli sains) sebagai �turut serta� dalam fenomena tabii yang sedang dicerap tersebut. Jadi, bukankah di sini melibatkan kesedaran pengamat itu?
Ya, ia mungkin dipengaruhi oleh dua teori yang berbezalah. Tapi kalau kita nak pakai satu teori mekanik kuantum, kita kena cuba guna pakai formulasi Schr�dinger, semuanya gelombang 100%.
Kalau kita pakai formulasi matriks Heisenberg?
Kalau Heisenberg, kita tidak pergi kepada fungsi eigen. Kita pergi kepada pengoperasi. Tapi, pengoperasi di sini bukan gelombang (ketawa). Bezanya Schrodinger dengan Heisenberg ini ialah, Heisenberg ia fokus kepada pengoperasi. Masa dia itu tidak ada teori pengoperasi, sebab Hilbert belum buat lagi. Jadi, dia dipanggil matriks. Sebab itu, dipanggil mekanik matriks (ketawa).
Benda yang nak dikaji itu dia lupakan?
Dah dimodelkan sebagai satu matriks, yang tak terhingga besarnya matriks.
Jadi, segalanya dalam matriks?
Ya, semuanya dalam matriks. Harapannyalah dalam teori itu. Jadi, isunya nak dapat matrik itulah (ketawa). Jadi dia dapatlah yan mudah-mudah, dan didapati betul.
Ya, melalui matriks ini, Heisenberg dapat buktikan tingkat-tingkat tenaga dalam mekanik kuantum itu, bukan?
Ya, dia dapat. Heisenberg dapat buktikan bahawa tenaga itu memang diskrit. Nilai eigen itulah.
Tapi, bagaimana pula dengan penyataan prinsip ketakpastian Heisenberg, bahawa kita tidak dapat menentukan dua nilai secara serentak, iaitu momentum dan kedudukan elektron?
Tidak, itu sebenarnya ekoran daripada teori matriks tadi. Maknanya, kalau kita cari normal, hasil darab A (momentum) dan B (kedudukan), jadi normal A dan normal B ini, ia terbatas. Ia lebih besar dari satu angka. Jadi kalau kita sukat A itu tepat, maka B itu jadi tak tepat. Itu ekoran daripada normal hasil darab pengoperasi untuk dua perkara itulah (momentum dan kedudukan). Kaedah inilah yang dikenali juga sebagai matriks konjugat. Tenaga dengan masa, misalnya. Kita cari matrik untuk tenaga, kita cari matriks untuk masa, dan kita darabkan, kemudian kita cari normalnya. Dari sini, kita buat anggaran normalnya itu, jadi ia dapat ditunjukkan ia lebih besar dari pemalarlah.
Mengapa kita gagal untuk menyukat secara serentak itu?
Itu yang jadi soal falsafahnya itu. Sebenarnya itu kerana matematik normal, bukannya kerana atom dll. Sekaranglah kita faham begitu, tetapi masa Heisenberg teori normal belum ada. Macam cara matriks Heisenberg pun, kita susah nak faham. Jadi, itu jadi salah satu sebab formulasi Heisenberg diabaikan.
Jadi, mekanik kuantum bukan kerana masalah tabii benda itu, tapi kerana matematik semata-mata?
Kita nak buat benda itu, kerana nak faham benda itu. Kita modelkan dalam bentuk matrik, kita buat, kemudian kita pergi balik kepada tabii benda itu. Kita tafsir kepada benda yang kita minat. Jadi, itu yang jadi macam-macam tafsiran itu, walhal matematiknya sama. Jadi, prinsip ketakpastian Heisenberg ini, tafsirannya berpuluh, dan semuanya tak dapat menyakinkan, yang mana satu yang betul.
Sebab itu dinamakan Prinsip Ketakpastian?
Ya, (ketawa)! Sebab tafsirannya itu bergantung kepada falsafah mekanik kuantum itu. Mahu pakai mazhab mana? Sekarang sudah ada hampir dua puluh mazhab, jadi ada dua puluh tafsiran.
Anda sebenarnya lebih senang dengan mazhab (atau: tafsiran) yang mana satu?
Kalau dari segi matematik, pengoperasi lebih seronoklah.
Dalam matematik, kaedah Dirac itu bagaimana pula? Bukankah ia juga lebih mudah?
Dirac dia menyatukan antara formulasi Schr�dinger dengan Heisenberg inilah. Sebab kalau ikut Heisenberg, tiada siapa yang mengajar ikut Heisenberg lagi (ketawa). Tapi, yang paling dekat dengan Heisenberg ialah Dirac. Sebab, tujuan Dirac buat itupun, dia nak jelaskan formulasi Heisenberg sebenarnya. Dan, Heisenberg pun ada sekali di waktu itu. Mereka berkawan baik.
Einstein dan de Broglie diketahui, sekiranya kita menemui �pembolehubah yang tersembunyi� (hidden variable), maka terbuktilah alam ini tentuisme (determinism). Anda bersetuju dengan apa yang diutarakan oleh mereka ini?
Ya, itu masih belum dapat. Sebenarnya Bohm itu yang paling berkerja ke arah itu, iaitu untuk mendapatkah pembolehubah yang tersembunyi itu. Tapi, itu pun belum berjaya juga.
Apa halangan yang menyebabkan Bohm masih gagal dalam gagasan holisme kuantumnya itu?
Manifestasi kegagalan Bohm kerana dia tidak berjaya menjelaskan fenomena yang ada. Jadi, semua formulasi mekanik kuantum sekarang belum dapat menyelesaikan semua paradoks yang ditumbulkan semenjak 1920-an. Maknanya, sesuatu formulasi hanya boleh selesai paradoks yang ini, tapi tidak boleh menyelesai paradoks yang lain pula. Jadi, ia masih tidak cukup.
Ya, sama juga umpamanya dengan tafsiran Banyak Alam yang dianjurkan oleh Hugh Everett III dan beberapa tokoh lain bersamanya. Tafsiran ini dapat menyelesaikan isu keruntuhan fungsi gelombang, tapi isu lain, tafsiran ini gagal, bukan?
Ya, kan paradoks ini banyak. Yang paling susah sekali ialah paradoks sukatan. Sebab itu, sesuatu tafsiran tidak diabaikan. Mesti dipakai. Macam tadilah, kalau tadi kita sentuh tentang dualisme, kini sudah multi-dualisme. Kadang-kadang kita lari daripada tafsiran banyak alam itu kerana tak dapat sesuatu, maka kita pergi ke tafsiran yang lain.
Jadi, pastinya tiada tafsiran yang mutlak, bukan?
Ya, tidak ada yang berlaku untuk semua kes. Itu kelemahannya. Cumanya sekarang, mengapa tafsiran Banyak Alam timbul balik sebab dia sesuai untuk menjelaskan apa yang sedang dibuat dalam teknologi maklumat kini, iaitu pengiraan kuantum. Jadi, kalau nak jelas apa yang berlaku kepada pengiraan kuantum ini, walaupun pengiraan kuantum ini masih belum berjaya sebab ia teori juga, tetapi teori itu lebih senang dijelaskan menerusi tafsiran Banyak Alam. Tapi bagi orang yang tak senang dengan tafsiran banyak alam ini, dia akan cari tafsiran lain untuk jelaskan tentang hal ini.
Adakah kerana satu daripada kelebihan tafsiran Banyak Alam sebab ia sarat dengan metafizik, begitu?
Tidak semestinya. Tafsiran Bohm pun metafizik juga. Malah yang paling tinggi metafiziknya ialah Tafsiran Bohm, bukannya tafsiran Banyak Alam. Itu yang akhirnya diambil oleh Roger Penrose, bukannya tafsrian banyak alam itu.
Tapi, mengapa mazhab Copenhagen pula yang lebih hagemoni dalam pendidikan mekanik kuantum ini?
Sebab itu yang paling mudah. Setakat yang permulaan, tafsiran Copenhagen sudah cukup untuk memahami mekanik kuantum itu. Yang lain itu lebih susah. Tapi mungkin akan berubahlah dalam buku teks yang akan datang ini. Mungkin ia akan banyak pergi kepada tafsiran Bohm. Itupun kalau kumpulan Penrose ini begitu berjayalah. Itu jangkaan awal saja.
Mungkin satu faktor lagi, kerana pendukung-pendukung mazhab Copenhagen, bicaranya tidak sehebat Bohr, bukan?
Bukan. Sebab falsafah-falsafah lain muncul kerana tafsiran Copenhagen tidak memuaskan (ketawa). Semua tafsiran-tafsiran baru yang muncul ini kerana tidak puas hati dengan Copenhagen. Tapi didapati Copenhagen begitu bagus, serta masih mampu bertahan bila lawan hampir dua puluh tafsiran yang lain. Itu kita kena akui kehebatan tafsiran Copenhagenlah (ketawa), walaupun ada kelemahannya. Lagi satu, sebab semua buku teks pakai tafsiran Copenhagen. Kalau buku teks dah berubah, sekejap saja tafsiran ini tidak popular.
Bagaimana pula anda melihat paradoks kucing Schr�dinger? Bukankah ia mengukuhkan tafsiran Banyak Alam?
Itu kan jadi satu sebab kegagalan mazhab Copenhagen. Kita tahu bukan, isu ini ditimbulkan oleh Schr�dinger yang berada dalam kumpulan Einstein. Segala macam paradoks ini sebenarnya ditimbulkan oleh kumpulan yang tak puas hati dengan kumpulan Bohr ini (ketawa). Sebab itu, satu daripada cara sains berkembang, iaitu mereka mencari satu contoh sangkal. Sesiapa yang dapat cari satu contoh sangkal, itu sudah jadi penemuan yang besar. Inilah yang kita panggil kaedah pemalsuan seperti yang dikemukakan oleh Karl Popper.
Bercakap tentang kaedah pemalsuan ini, apa yang anda fikir menjadi kelemahannya dalam mengambarkan bangunan ilmu ini?
Sebab, bukan semua ahli sains berkerja dengan cara itu. Hanya sekolompok ahli sains saja yang berkeja sedemikian, terutamanya ahli statistik. Orang yang ahli sains menggunakan statistik, memang ramai yang gunakan kaedah Popper ini. Tapi kalau dia kumpulan lain, dia tidak guna kaedah itu. Jadi, ramai kelompok ahli sains yang kita panggil iktisas ini, iaitu yang berkerja secara khusus dalam bidang sains. Sebab Popper bukan ahli sains iktisas, dia ahli falsafah. Malah, Popper sendiri pun tidak dapat satu-satu teorem pun (ketawa). Dia cuma menjelaskan gaya hidup ahli sains. Bagaimana ahli sains mendapat ilmu? Dia bijak mencungkil, sehingga barangkali 60% (komuniti sains) setuju dengannya. Manakala yang 40% lagi tidak setuju. Kalau ahli sains tidak pakai kaedah statistik, majoriti orang tidak pakai kaedah ini. Maknanya, ahli sains yang tidak pakai statistik, dia dapat ilmu dengan cara lain. Bukan dengan cara pemalsuan. Sebab itu, bidang epistemologi sudah jadi bidang yang tersendiri pula, iaitu bagaimana ilmu ini manusia dapat? Kalau Popper tidak betul, bagaimana caranya (ketawa)?
Anda bagaimana, turut mengguna kaedah Popper dalam mendapatkan ilmu?
Saya sendiri tidak guna kaedah Popper. Semua penyelidikan saya tidak guna kaedah Popper ini. Tapi saya akur, kawan-kawan saya ada.
Tetapi, kalaulah sesuatu persoalan ini sarat dengan metafizik, sesuaikah untuk kita guna kaedah Popper ini?
Pada saya metafizik ini di peringkat lainlah. Metafizik ini di peringkat, pada sayalah, saya dapat rasa di peringkat intuisi itu. Pada pengalaman saya, tidak 100% berkerja dalam alam metafizik. Ada masa dalam fizik, ada masa lain pula, dia keluar dan masuk ke dalam metafizik pula. Jadi, kalau kaedah-kaedah seperti ini, maknanya bukan metafiziklah. Bukan bermakna dia tidak kisah pada metafizik, cumanya dia keluar sekejap. Dia jadi alat, macam juga kaedah aruhan (induksi) dan deduksi, dia keluar daripada metafizik.
Sebagai ahli sains tulen, adakah anda mengiktiraf kewujudan alam metafizik itu?
Orang yang ahli sains ada ugama, dia memang tidak boleh lari. Metafizik memang ada. Kalau ahli sains yang tidak ada ugama, ada juga metafiziknya, tapi mungkin berdasarkan pada perasaannya, nafsunya, atau nalurinya. Tetapi, ahli-ahli sains seperti ini tidak mengakulah. Kalau dia ateis, dia tidak mengaku. Kalau dia bukan ateis, dia masih mengaku. Sebab metafizik itu benda yang lebih asas. Kalau tanya ahli falsafah, saya rasa semuanya berkerja dengan meta.
Maksudnya, sebelum fizik, metafiziknya dahulu? Seimbas seperti terbalik, bukan?
Ya, tapi semua pelajar fizik didedahkan fiziknya dahulu, kemudian baru meta. Tapi kadang-kadang tak dapat meta (ketawa). Sebab meta itu dalam fikiran orang-orang yang mula-mula membuat (merumuskan).
Ini juga ada kaitan dengan apa yang pernah disentuh oleh anda tentang sains yang tidak bebas nilai, bukan?
Ya, kalau sains itu sarat nilai, maka, pada sayalah, nilai itu metafizik. Kalau dia kata sains itu bebas nilai, maka dia banyak alam metafiziknya. Dia tidak pegang pada satu (ketawa). Itu tafsiran sayalah (ketawa, lagi). Dia kata mana boleh sains itu neutral? Ya, mungkin betul, sebab dia tidak kisah. Dia tidak pegang pada sesuatu. Dia merayap menurut nafsunya.
Begitu juga apa yang disebut oleh Sayyed Hossein Nasr, perpindahan dari teis kepada ateis. Dan, ateis menurut Nasr lagi itu juga adalah satu nilai juga?
Ya, ateis ini satu nilai. Nilai yang tidak ada Tuhan. Tuhan yang teis itu, kan? Dia pegang kepada Tuhan yang lain, yang di sebut sebagai ateis itu.
Berbalik kepada perbincangan kita tentang dampak falsafah kuantum ini, adakah anda percaya alam ini tentuisme (yang kuat dipercayai oleh Laplace, Einstein dll) atau sebaliknya?
Sudah tentu di dapati bukan tentuisme.
Mengapa?
Mungkin saya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan saya. Misalnya, kalau ahli matematik tulen, dia rasa tentuisme. Tapi kalau ahli matematik ini baca tentang falsafah matematik, saya rasa dia takkan kata tentuisme juga dalam matematik ini. Sebab ada teorem besar, yang disebut sebagai bukti Godel. Godel ini dianggap yang menghancurkan tentusime ini. Walaupun ia dianggap, sesetengah pihak berpendapat, Godel ini percaya pada benda yang tentu. Tapi dia mungkin sendiri berubah, sebab dia dapat buktikan bahawa tidak ada satu sistem aksiom yang lengkap. Maknanya, kalau matematik sahaja, ia tidak boleh tentukan semua benda.
Bukankah anda juga pernah berpandangan bahawa matematik itu juga tidak mantik, bukan?
Ya, banyak juga matematik itu yang bertentangan dengan mantik. Biasanya yang bertentangan dengan intuisi itu, ia juga bertentangan dengan mantik.
Contohnya?
Macam kita ambil yang kecil-kecil sahaja. Katakan nombor, iaitu √2. Kalau teorem Pitagoras, panjang garisan hipotenus itu, yang semenjak kita di sekolah lagi cikgu mengatakan ia boleh diselesaikan dengan teorem Pitagoras. Hakikat, ini sebenarnya bertentangan dengan intuisi. Intuisi kata tidak ada nombor itu.
Nombor pada garisan hipotenus itu?
Ya, nombor seperti yang di beri oleh teorem Pitagoras itulah. Sebenarnya, bila kita sukat dengan menggunakan alat macam mana sekalipun, kita akan dapat nombor pecahan. Kalau sini satu, situ satu, kita akan dapat pecahan, bukannya √2. Itu yang sebenarnya.
Maksudnya, memang tiada nombor perpuluhan?
Ha, itu anda telah dipengaruhi oleh matematik yang diajar di sekolah (ketawa).
Tapi, apa bezanya pecahan, dengan selepas kita selesaikan pecahan itu?
Kalau nombor pecahan, makna dia bukan nombor punca kuasa dua, dua. Sebab √2 ini, bukan nombor pecahan. Itupun yang menyebabkan, mengikut lagendanya, Pitagoras itu bunuh diri (ketawa). Dia terlampau sedih (ketawa, lagi). Begitu bertentangan dengan intuisinya. Tapi nak bukti teorem itu salah, tidak boleh juga.
Intuisi mengatakan panjang hipotenus itu mesti pecahan?
Ya. Sebab, pengalaman sukatan menerbitkan angka itu. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerbitkan nombor seperti teorem Pitagoras itu. Jadi, siapa kata ada? Maka, ini salah satu contoh tidak mantiknya matematik. Buktinya, mantik, tetapi hasilnya itu tidak munasabah (ketawa).
Tentang faham turunisme (reductionism), bolehkah kita nak mengambarkan alam ini menurut asas binaan alam ini?
Itu bergantung kepada falsafahlah, pegangan hidup seseorang. Kalau seseorang itu berpegang kepada falsafah yang disebut atomisme ini, memang dia akan faham macam itu. Dan dia akan percaya bahawa, yang turunisme ini memang kaedah yang terbaik.
Itu kalau percaya pada atomisme-lah?
Ya, tapi kalau percaya pada atom sahaja, tak ada masalah.
Tapi, bukankah juga atom itu kita tidak boleh sifatkannya sebagai benda. Sebab atom itu sendiri bukannya mengambarkan seluruhnya benda itu?
Tak, itukan objek teorinya, yang boleh dilihat atau disukat, walaupun jangan pakai mekanik kuantum sekalipun, itu sebagai suatu teori, samalah juga dengan teori lain-lain dalam fizik macam daya dan sebagainya. Itu istilah teori. Benda itu ada atau tidak, tak relevan. Kita bukan nak tunjuk dia ada ke tidak. Kita nak tengok, kalau istilah ini kita pakai, apa jadi dengan fenomena itu. Ini pendekatan pragmatislah dipanggil. Kebanyakan istilah teori ini, bertujuan untuk melihat secara pragmatis sesuatu benda itu boleh di fahami atau tidak. Kalau tidak boleh, kita tukar. Macam dalam teori daya ini, kalau dalam teori Einstein, ia diabaikan. Tak ada masalah.
Jadi, mekanik kuantum ini tidak menghancurkan faham materialisme, begitu?
Bergantung kepada falsafah mekanik kuantumlah. Ada falsafah mekanik kuantum yang tidak meletakkan bahan itu sebagai benda yang asas. Maknanya, falsafah itu bukan materialis. Misalnya falsafah yang menekankan kepada kesedaran, atau istilah yang saya panggil kebelakaan, mengambil kira secara keseluruhan. Itu tidak boleh dikatakan materialisme. Itu bukan materialis. Orang yang berpegang kepada kebelakaan itu bukan materialis. Materialis ini, macam atom, semua benda ini atom, tidak ada benda yang ghaib, atau tidak ada metafizik.
Dari perspektif agama (Islam), boleh kita gugat tak pandangan materialis ini?
Dari segi agama dan sains?
Ya?
Dari segi agama dalam sains, banyak yang bertentangan dengan pendirian agama. Malah, bukan dari pendirian materialis sahaja, dari segi macam-macam implikasi pada teori. Misalnya, kalau kita ambil sebarang teori yang tidak membawa peranan Tuhan, itu bertentangan. Bukan kerana materialisnya. Misalnya teori yang terkenal, teori Newton, walaupun teori Newton, kita ambillah daya itu ada, daya itu boleh jadi ada unsur-unsur metafizik. Tapi, cara kita mengajar, dia tak ada metafizik itu, jadi itu bertentangan dengan agama. Macam mana boleh di katakan daya dapat di rasai oleh bulan dan matahari, yang jauhnya 93 juta km. Itu tidak ditekankan dalam buku teks. Soalan itu, macamana dua objek ini dapat rasa kehadiran objek bersebelahan itu. Katalah bulan dengan bumi. Bumi tahu bulan itu ada hampir 1/2 juta km. Tapi kalau ikut teori Newton ini, bumi tahu bulan ada, bukannya tunggu semnit dua, tapi lebih singkat dari sekelip mata. Bumi boleh rasa adanya bulan, kalau ikut teori Newton yang tentang daya itu. Bukankah bulan boleh merasai kewujudan bumi menerusi konsep daya.
Itukan merujuk kepada tarikan graviti?
Ya, itu yang kita kata graviti, dan rasaan itu, tidak ada tempoh tu.
Maksudnya?
Tempoh maknanya di sini, macam bumi kena ada satu saat baru dia tahu wujudnya bulan (ketawa), ia tak ada masa, walhal kedua-dua objek ini berkadaran dengan jarak (ketawa).
Maksudnya, ia serentak di kesan kewujudannya?
Ia serentak, tapi hampir � juta km jaraknya. Apa benda itu, kalau kita nak mengaku bahawa teori itu betul. Jadi kita kena ajarlah metafizik itu (ketawa). Kalau kita nak menegak teori itu, kan? Maknanya, Tuhan itu sentiasa ada.
Jadi, itu bukti kewujudan Tuhan, pada anda?
Boleh digunakan. Sebenarnya benda-benda metafizik memang macam itulah. Benda yang tidak boleh dijelaskan dengan fizik.
Jadi, di antara fizik dengan metafizik ini, kaedah macam mana untuk kita akui kedua-dua dimensi ini?
Kaedahnya seperti tadilah. Maknanya kita kena ada kaitan dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan, ada kaitan dengan Tuhan. Jangan cuba disorokkan. Yang sedang kita cari, Tuhan itu ada dalam sains, tak payah kita pergi jauh-jauh. Hal ini tak payah kita tafsir-tafsir. Macam mekanik kuantumlah, dulu orang tidak mahu metafizik, tetapi dia datang sendiri, maknanya sains Barat pun tidak boleh tolak adanya metafizik kalau dia pegang pada teori Bohm. Kalau formulasi Bohm ini, dia daripada awal lagi ia direka untuk melayan soal metafizik ini. Ia sudah tertonjol. Cuma itu satu daripada alternatiflah.
Bagaimana dengan cubaan dari orang-orang barat sendiri, misalnya Fritjof Capra, untuk mensejajarkan mekanik kuantum dengan mistisme timur (baca: Tao)?
Ya, tapi Fritjof Capra sendiri bukan ahli fizik. Dia memanglah pelajar dan penulis tentang fizik, tetapi adakah ia ahli fizik yang iktisas itu, yang melakukan penyelidikan. Macam ulama� kitalah, ambil dalam Al-Qur�an dan tafsir dengan fenomena sains. Dia pula ambil dalam mekanik kuantum kemudian tafsir dengan Tao.
Jadi, inilah seperti yang disebut oleh Ziauddin Sardar sebagai kaedah Bucailisme?
Ya, seperti kaedah Bucaille itulah.
Tapi, bagaimana contoh yang kita bincang tadi tentang keserentakan bulan dan bumi sebagai sejajar dengan kewujudan Tuhan?
Itu Bucaillisme juga. Saya bagi contoh itu, kalau kita nak membawa metafizik. Sebenarnya Newton membawa metafizik itu, tetapi ia diabaikan dalam buku-buku teks.
Ya, lagipun dia juga dekat dengan agama?
Ya, dia juga seorang penganut Katolik yang kuat. Jadi Newton cuba bawa metafizik itu, sebab Newton musykil bagaimana dua objek yang jauh � juta km dapat dirasakan tanpa memenuhi teorinya.
Kalau kita tinjau dalam pandangan instrumentalis tentang mekanik kuantum ini, bagaimana?
Intrumentalis adalah satu daripada falsafah yang umum, mungkin terlampau umum. Umpamanya, dalam falsafah sains, dia ada instrumentalisme, realisme, idealisme, itu yang dinamakan yang umum. Manakala mekanik kuantum, yang khusus dibina kerana matematiknya yang ada dalam mekanik kuantum. Maknanya, dua tiga falsafah itu mungkin instrumentalisme, dua-tiga lagi realisme, dll. Dulu, falsafah fizik ini, adalah falsafah Einstein.
Einstein?
Ya, ketika itu masalah falsafah yang muncul disebabkan oleh teori kenisbian. Macam soal relativisme, realisme, idealisme dll muncul akibat teori kenisbiaan. Sebab, sebelum itu mekanik kuantum belum ada lagi. Bila mekanik kuantum datang, ia mendominasi segala isu falsafah dalam fizik (ketawa). Cumanya, tidak dapat dielekkan ia masih berlawan dengan teori kenisbiianlah, sebab teori kenisbiaan juga besar. Dan, falsafah kenisbiaan nampaknya bertentangan dengan falsafah dalam mekanik kuantum, sampai sekarang pun masih bertentangan.
Tapi, bukankah Abdus Salam berjaya untuk menyatukan daya nuklear lemah dengan daya elektromagnet?
Itu hanya menyatukan daya, tidak ada kena mengena dengan falsafah.
Sekalipun sejajar dengan hasrat Einstein?
Hasrat Einstein memanglah nak menyatukan kesemua daya-daya ini (graviti, elektromanget, daya lemah dan daya kuat), tapi falsafahnya lainlah. Abdus Salam ini cuma buat kerja bagaimana nak meyatukan sahaja, mencari mekaniknya (ketawa). Dia tidak membina falsafah apapun.
Jadi, falsafah Einstein itu untuk membuktikan tentuisme, bukan?
Ya, dan juga untuk menolak metafizik.
Maknanya Einstein ini menolak metafizik? Bukankah Einstein dikatakan kuat juga agama?
Itu orang cakap. Sebab dia salah tafsir. Dia tak ada agama.
Dia panties?
Pantiesme pun ya, teisme pun ya. Sesetengahnya kata Einstein agnostik juga. Tapi, pokoknya dia tidak pegang pada agamalah. Kalau agama samawi ini, dia bukan Yahudi, dia bukan Kristian, dan apatah lagi dia bukan Islam (ketawa). Baginya, agamanya ialah teorinya.
Anda mempercayai begitu?
Bukan, ini Einstein sendiri yang kata.
Berbalik pada persoalan tadi, apa sebab anda katakan teori kenisbiaan tidak ada metafizik?
Sebab hujah-hujah Einstein dalam mekanik kuantum, satu daripadanya ialah isu seperti Newton tadi. Macamana sesuatu objek yang duduk jauh, boleh tahu kewujudan. Einstein kata, ia mesti memakan masa sepantas cahaya.
Maknanya ada tempoh juga?
Ya, itu teori Einstein mesti ada tempoh. Sebab aksiom dia, tidak ada benda yang lebih pantas daripada halaju cahaya. Itu satu lagi kesilapan penulis-penulis popular. Dia kata teori Einstein ini semuanya berkenaan dnegan relatif, tidak ada kebenaran mutlaknya. Itu kesilapan. Pada Einstein, yang mutlaknya, halaju cahaya. Yang lain itu relatif. Jadi, tidak betul teori Einstein ini dapat menguatkan relativisme.
Ya, sebab ia masih bersandar pada cahaya?
Ya, dia bersandar pada cahaya sebagai mutlak.
Makna, kena tidak ada sandaran apa-apa pun?
Ya, itu baru 100% relativisme. Sebab itu masalah penulis popular, seperti Harun Yahya, dia tidak berapa tahu benda itu, manakala audiennya pun bukan ahli fizik, orang awam sahaja. Jadi, silap sikit tidak mengapa.

No comments:

Labels

09' (2) 10th anniversary (1) 13 Mei (1) 2012 (1) 4 strategi kejayaan (1) adab (1) Adiputra (1) aduan pengguna (2) advanced learning (1) AFTL (2) agama (31) Akhir zaman (25) alat menambah tinggi (1) alumni (7) amal jariah (2) amalan 5 S' (1) amali sembelihan (1) amerika bangkrap (1) Anak Mersing (6) anak pintar (1) Ancaman Singapore (3) Ancient Astronauts (2) angkasawan negara (1) Anjakan Paradigma (3) ansara (2) anti-islam (3) Anugerah (2) apple (4) Aqiqah 2009 (1) Ar Rahnu (1) artis (1) asal-usul (9) Asas Tenaga dan Fokus (4) asrama (1) Atartuk (1) aura minda (2) ayam penyet (1) bahaya (1) balik kampung (6) bandar Mersing (9) banjir (5) banjir 2011 (1) banjir 2012 (2) banjir temerloh 2011 (2) batch 2010 (1) bencana (5) bengkel (1) ber (1) berbuka puasa (2) berita (16) berita bersara (3) berita Mersing (181) bersara (3) Bersih 2.0. politik (5) Bersih 3.0 (1) bina laman web (21) bio text (2) Bisi jual manok tuai (1) bisnes mersing (14) blog mybio A+ (1) blogger (2) boikot Dap (1) boikot Israel (2) Borang Kemasukan ke MRSM (4) brainstorming (1) buah pukul mersing (6) buat banner (8) buat web (2) budak hilang (1) Budaya Ilmu lemah (2) buddha (1) buggati (1) bukti cinta kpd nabi muhd (4) Buku (4) Buku Teks (1) butik mersing (1) BWP/ LDP/PRS/BPPSP 09' (5) Cafe Bengawan Solo (1) Cafe Buluh Wangi (2) cahaya (1) cakra (1) cameron highland (1) Cameron Highlands (17) cara berfikir (14) carnival (1) celik IT (23) cendol Talib (1) ceramah insuran (2) CERN (3) cerun masjid runtuh (1) cetusan minda (42) Chakra Healing (2) chicken chop (1) China (2) cikgu kahwin 2010 (4) cikgu kahwin 2012 (3) cikguiti.com. (1) cinta universal (1) Colour vibration teraphy (2) Cool Blog Mersing (1) Cornell system (1) cuti 2010 (6) cuti 2011 (36) cuti 2012 (21) cuti orang Mersing (35) cuti-cuti mersing (66) cvt (3) daging kalimah (1) dajjal (3) darul aitam (1) demo anti-ppsmi (2) Derma Gaza Kagum (1) derma maahad tahfiz mersing (3) DiGi WWWOW (1) dinar (5) doa pengasih (1) e-cover (1) ebook (4) ebook cover (2) ecover (1) education (1) EFT (2) Einstein (3) ekonomi (11) elit (1) emas (8) Endau (2) English camp (2) EQ (1) Esplanade Temerloh (4) ESQ (1) ex-BP82' (6) ex-homeroom (8) ex-student (17) ex-student kahwin (5) ex-teacher (10) Exam (3) exora (1) facebook (6) fatwa merokok (2) filem (1) filosofi (1) fitnah (2) fizik kuantum (1) formula ajaib (3) Forum (1) Foto guru 2009 (2) foto guru 2010 (1) foto raya 2010 (1) freemason (1) future mersing (3) future phenomewnon (1) gadget (6) gajet (3) gathering (2) gempa bumi (1) Golden Sisters Enterprise (1) Google Translate (2) Graduasi 2008 (1) graduasi 2010 (2) graduasi 2011 (1) Group Anak Mersing (1) gulai patin tempoyak (5) Gunug Qaf (1) Gunung Arong (1) guru baru (2) guru dan staf berpindah (2) guruku (3) H1N1 (2) H1N1 di MRSM Mersing (1) HAARP (1) Hadiah Nobel (1) Haffa Izzah (4) haji (1) halal (1) handphone (1) Hang Tuah (2) Hari Akademik (2) Hari Akademik 2009 (1) hari akhirat (1) hari anugerah (2) Hari Anugerah 09' (1) Hari Anugerah 2012 (1) hari bumi (2) hari bumi 2010 (1) Hari bumi 2012 (1) Hari Graduasi 2009 (1) Hari guru (4) Hari Guru 09' (1) Hari Guru 2012 (1) hari guru sejagat (1) Hari Inovasi 2011 (1) hari keluarga (3) hari keluarga 2008 (1) hari Keluarga 2009 (1) Hari Keluarga 2012 (1) Hari Koperasi 09' (1) hari Koperasi 2010 (1) hari kualiti 09 (1) hari malaysia (1) Hari Pendaftaran (1) Hari Pendaftaran 2009 (1) hari Q (1) hari raya 09 (2) Hari Raya 2012 (2) HEP (1) hi tech (34) hi-tech (34) hiburan (1) high alert (3) higher order thinking (76) higher self (59) Homeroom (9) Homestay (1) hospital mersing (1) Hotel Seri Malaysia (2) hujung dunia (2) hujung tahun (1) humour (11) humuor (1) hypnosis (1) IGCSE (1) ikan patin (14) ikan tilapia (2) ikhlas (1) iktibar (153) Ilmu vs Pemahaman vs Pegangan (1) ILP (6) imej (2) Indigo (1) Info (20) infrared (1) iPad (1) iran (1) islam (22) Israk dan mikraj (1) isteri (2) IT (6) Jadual Bas Mersing (1) Jadual YPM (1) Jakim (2) Jalan baru (4) Jambori Pengakap 2011 (4) jamuan 2011 (1) jamuan akhir tahun (2) Jamuan Anugerah Pengetua (5) Jamuan Anugerah Pengetua 2011 (2) Jamuan Anugerah Pengetua 2012 (1) Jamuan jabatan sains (2) jamuan raya (1) Jamuan SPM 2008 (1) JB catering (1) jejak kejayaan (6) jenaka (4) jenayah (1) jeti mersing (1) jodoh (1) Johor Darul Takzim (1) Jurufoto Kahwin Mersing (2) Jurufoto Perkahwinan (2) kad raya (2) KAGUM (2) karier (1) karnival (2) Karnival tg Leman (1) kawin awal (2) keajaiban (8) kebenaran (2) Kedai 1 Malaysia Mersing (1) kedai di Mersing (2) kedai makan Pak Usop (2) kehidupan (3) kejayaan 2011 (1) kejayaan pelajar (1) kejohanan olahraga 2010 (3) kek Mersing (5) Kekejaman Jepun (1) kelab (2) kelab futsal (1) Kelab Khidmat Masyarakat (1) keluarga (1) kem cuti kimia 2009 (2) kem juara spm (1) kem latihan (1) kemahiran belajar (2) kemalangan (1) kemarau (2) Kemasukan ke MRSM (4) kEMASUKAN KE MRSM 2013 (1) Kemasukan ke MRSM 2015 (1) kematian (6) kemelesetan ekonomi (3) kemiskinan (1) kempen pelancongan Mersing (1) kemudahan (1) keputusan SPM 2009 (2) keracunan makanan (1) kereta (4) kerja lapangan (1) kerjaya (2) keropok (1) Kesihatan (18) ketuanan Melayu (21) keturah (1) KFC baru Mersing (2) khazanah melayu (3) kiamat (7) Kisah cikgu (5) kisah malam pertama (1) Knight of Templer (1) koleksi soalan (1) komputer (2) Komuniti Mersing (1) kos hidup (1) kreatif (4) kuantum (3) kucing's articles (2) kuda mersing (1) kursus (5) Kursus Online database (1) lagenda (7) lagu (1) lailatul qadr (3) Laman Pendidik Mersing (1) laporan (2) laporan maktab (2) latihan dalam kumpulan 2011 (1) law of attraction (1) lawak (1) Lawatan Benchmarking MRSM Alor Gajah (1) Lebuh raya Sg Koyan-Ringlet (1) Legoland JB (1) lemak babi (2) LOA (1) logo (2) luarbiasa (1) Maahad Tahfiz Al Amin (1) madu (1) mahdi (1) main-main minda (5) majalah odyssey (1) Majlis Anugerah (2) Majlis Anugerah 2010 (1) Majlis perpisahan (5) Majlis Restu 09' (1) makan di JB (1) makan di mersing (42) makan di Temerloh (14) makan-makan (35) makananan western (3) makkah masa depan.berita mersing (2) maksiat (2) malam di Mersing (1) MARA KL (1) martial art (3) masa depan Mersing (4) masakan tempoyak (3) Masalah Guru (1) Mat Rempit Merompak (1) Mat Salai (2) mat samurai (1) matawang (2) mati (6) maulidurrasul 2011 (1) meditasi (2) melaka (7) melancong ke Mersing (8) melayu (14) Melayu Merdeka (1) Melayu..Bani Israel yg hilang? (8) Melayu..Bani Israel yg hilang?part3 (1) Melayu..Bani Israel yg hilang?part4 (2) menginap di Mersing (3) mentakab (1) merentas desa 2011 (1) mersing (2) Mersing Laguna (11) Mersing River Front (2) Mersing waterfront (2) mersing. Air Papan (1) Mersing's hotel (6) Mersix (1) Mesyuarat Agung Muafakat 2010 (1) Mesyuarat guru 2008 (1) mi (1) mi bandung (1) Mighty 2009 (1) MIGHTY 2012 (1) Mighty Minds Competition 09' (1) mimpi jumpa Rasulullah saw (1) minda (23) minda separa sedar (5) Minggu Aktiviti (5) Minggu Aktiviti sem2 (1) minyak (4) minyak naik (8) misteri (32) mitos (41) mnasir (1) monsun (6) moral (2) motivasi (9) movies (2) mrsm baru (3) MRSM Mersing (2) MRSM Ulul Albab (2) muhasabah (2) murtad (3) muslim in America (1) NahamPhoto (4) Nasi Kerabu (1) nasi lemak (1) Nasib Melayu (4) negara Islam (4) nostalgia (10) novel online (2) Novel Terbaru (1) obama (1) olimpiad KAS1 (1) online biz (5) p.ramlee (1) pacal votan (1) PAKAR (1) pakar patah (1) pakej pengantin (1) panduan beli kereta (2) Panduan HRMIS (2) Panduan HRMIS 2011 (1) panduan peraturan (4) pantai (2) Pantai Air Papan (1) pantai Mersing (5) Pantai Sri Lalang (1) Pantai Tg Genting (1) pantun (1) Pasar Jumaat Mersing (1) Pasar Karavan (1) pasar lelong (1) pasar malam Brinchang (1) pasar malam Mentakab (1) pasaraya TF Temerloh (4) PBSM (2) pejuang (3) pelaburan (2) pelaburan emas (4) peluang belajar (1) Pemasaran (1) pembedahan batin1 (2) Pemimpin amanah Allah (1) Pencen (1) Pendaftaran PRA (1) pendaftaran taekwondo (5) pendidikan (2) pengajaran (1) pengetua bersara (2) penggodam (1) pengguna (2) pengumuman (7) pengunjung (1) penjajahan minda (1) penjimat minyak (1) penterjemahan (1) penyakit jantung (2) peperiksaan pra percubaan SPM 2011 (4) perang salib (1) perbandingan harga (1) perguruan (1) peristiwa menarik (4) Perjuangan Komunis cuba dihidupkan semula..part 3 (1) Perjuangan Komunis ingin dihidupkan semula di Malaysia (3) perkahwinan guru (4) Perkhemahan (1) Perniagaan (2) perpustakaan (1) persilatan (1) pertahanan (1) Pertandingan (1) Pertandingan Kawad 09' (1) PESADA 2009 (1) Pesta Super 09.. (4) Pesta Layang-layang Air Papan (1) Pesta Type III (4) peta minda (1) petua (5) petua exam (1) petua kejayaan (1) petus (1) photoshop (16) piagam anugerah (1) Piala Dunia 2014 (1) Pilihan Raya BWP (1) Pilihan Raya Kecil (2) Pilihan Raya Umum ke-13 (2) pizza mersing (1) pluralisme (1) PMR 2010 (1) PMR 2011 (3) poligami (1) politik (15) popular (1) Pot Luck (1) PPD Mersing (1) PPSMI (3) produk kesihatan (1) produk laut (3) profile.sejarah (9) Program Bumi Hijau (2) program studi (2) pru 13 (2) pseudoscience (3) puasa (12) punca bala (2) punca tulang patah (1) Pusat Dagangan Mersing (10) pusat tuisyen Mersing (4) Pusat Tuisyen Usaha Waja Bestari (1) Pusat Tuisyen Zamrud (1) puting beliung Mersing (1) qilla's articles (18) R R Mersing (1) rahsia air (3) Rahsia Pintar (2) rahsia solat (5) rahsia umur panjang (6) ramadhan (6) ramadhan 2012 (1) ramalan (8) Rat Race n Rat Trap (1) Rawang Burger Bakar Mersing (1) rawatan alternatif (9) raya 2011 (1) raya open house 2009 (1) re-union ex-bp82' (3) rekod dunia (2) relativiti (1) remaja (1) resipi (1) resort tioman (1) restoran lot 85 (1) result 2010 (2) retro (2) reunion (4) reunion MRSM BP 86' (3) Roket Indonesia (1) rokok (1) roti john (1) ruang iklan percuma (3) Ruby's Kitchen (1) rugi (1) rumah (2) rumah tangga (2) rumahtangga (1) sabun Kasthuri (1) safebox (1) Sains Al Quran (3) Sains Islam (20) sajak (7) sajak hujung dunia (1) sajak Iqbal (5) salasilah (3) Sambutan 10 tahun MRSM Mersing (1) sate teluk iskandar (4) Saudi Yahudi ? (1) science fair 2009 (2) science fair 2010 (1) Science on Wheel 2011 (1) science text (2) sciencefair 2011 (1) secret recipe (1) sedih (1) SEFT (2) Sejarah (44) sejarah mersing (6) sejrah (2) selebriti (1) selesema babi (1) selsema babi (1) Seminar Biologi (3) Seminar Biologi 2012 (1) Seminar Biology (1) seminar biology 2011 (1) Seminar Biology dan Chemistry 2013 (1) seminar biology SPM 2009 (1) seminar Biology spm 2010 (1) Seminar Biology SPM 2011 (4) Seminar di Tg Pengelih (1) seminar pecutan kognitif sains (1) seminar PMR (1) Seminar YPM (1) seni peperiksaan (1) seri malaysia mersing (2) servis kereta (1) shopping raya (1) Singapura-pura (2) Sir Iqbal (3) Siri Bercakap Dengan Jin (2) SK Sri Mersing (1) skema pmr 2011 (1) skor bio A+ (3) SKT (1) SKT 2011 (1) Smart Learning (3) smartphone (3) spiritual (33) SPM (6) SPM 2010 (1) spm 2011 (6) SPM terbaik 2008 (1) Staf baru (2) staf kahwin 2010 (2) staf kawin 2011 (1) staf wedding (6) star mall mentakab (2) Starex (1) statistik (3) steve jobs (1) stevia (1) study biology (2) sukan 2012 (2) Sukan maktab (3) sumbangan hari graduasi (1) supermind (5) syair islam (4) syiar (1) syiar Islam (71) tablet pc (4) tabung Somalia (1) taekwondo mersing (15) taekwondo mersing grading (6) Takutkah hantu? (5) Takziah (12) Tanah Rata (1) tanda-tanda akhir zaman (4) Tanjung Genting (1) Tanjung Leman (1) Taska Cilik (1) tauladan (1) TBS (1) teknik belajar (3) telefon bimbit (2) teluk cempedak (1) tenaga hayat (3) teori (2) terapi Cinta (2) terapi mimpi (2) test drive (2) The Law of Attraction (1) Theory (1) Tim Pengetua ko-Q (1) tips internet (2) tips jaga kereta (1) tiramisu mersing (1) Titanic (1) Tracer Study (1) tragedi (1) Tragedi pemikiran Melayu (4) travelog haji (1) tsunami (1) Tuisyen YPM (1) Tun M (6) Tunas Saintis 09' (1) Tunas Saintis 2011 (1) ufo (2) Ujian Amali 2009 (1) ujian UKKM (1) ulamak (2) umat Islam (5) ungku aziz (2) universiti terbaik (3) UPSR 2011 (1) USS Singapore (1) Ustaz Lah (1) ustaz penipu (1) utusan online (1) Wadi Al-Amin (1) waliyullah (5) wanita (2) wanita Korea (1) Warung Bakso (1) Wi Max (1) Wilayah Iskandar (1) Worm Hole (1) yahudi (5) yakjuj makjuj (1) yearly planner 2010 (1) yearly planner 2012 (1) ZPE (2)

Pencegah Penyakit Terhandal

Pencegah Penyakit Terhandal
Klik utk order online

Komuniti Mersing

Info Kesihatan

Blog Pilihan