Tuesday, 30 November 2010

Mengenal Chakra Dan Fungsinya

Mengenal Bermacam-Macam Chakra

Chakra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti roda (berputar). Chakra adalah suatu titik pembangkit energi Metafisika Spiritual dan energi Metafizik 4 Unsur Alam Semesta yang ada pada organ tubuh. Chakra yang ada di tubuh manusia berbentuk seperti roda berputar dan seperti bunga teratai yang berkembang. Ada tujuh chakra utama yang ada di tubuh manusia, yaitu:

   1. Chakra Mooladhara (chakra Kundalini atau chakra Dasar)
   2. Chakra Svadhistana (chakra Sex atau chakra Alat Kelamin)
   3. Chakra Manipura (chakra Pusar )
   4. Chakra Anahata (chakra Jantung)
   5. Chakra Visudhi (chakra Tenggorokan)
   6. Chakra Ajna (chakra Mata Ketiga atau chakra Spiritual pada Jasad)
   7. Chakra Sahasrara (chakra Mahkota atau Pintu Gerbang Energi Spiritual)

Fungsi dan Sifat Tujuh Chakra Utama

Chakra Mooladhara (Chakra Kundalini /Chakra Dasar)

Chakra Mooladhara (Kundalini) terdapat pada dasar tulang sulbi. Chakra ini merupakan inti dari inti awal pem-bangkitan chakra lainnya. Kebangkitan chakra Mooladhara (Kundalini) merupakan kebangkitan yang sangat dahsyat karena dapat membangkitkan chakra-chakra lainnya pada seluruh chakra Jasad, ketujuh chakra lainnya, jalur Sushumna, nadi Ida, dan nadi Pingala. Kerana mempunyai energi cadangan (spare energy) yang lebih tinggi dari chakra-chakra lainnya, chakra Mooladhara mempunyai keistimewaan, iaitu hanya chakra ini yang dapat menuju ke seluruh cakra yang berada pada chakra Jasad.

Energi Spiritual, energi 4 Unsur Alam Semesta, energi Shaktiphat, dan energi cadangan pada chakra ini sangat mak-simal dan sangat seimbang sehingga dapat berfungsi sebagai penyeimbang dan penyelaras seluruh energi pada tubuh manusia.

Chakra ini memiliki sifat penyeimbang dan pengatur segala yang ada pada tubuh manusia,  seperti:

    * Sebagai penyeimbang dan pengatur organ-organ utama pada tubuh, seperti lima organ Yin (jantung, paru-paru, limpa, ginjal, dan hati) dan lima organ Yang (usus besar, usus halus, usus 12 jari, usus buntu, dan lambung)
    * Sebagai pengatur energi pada jasad
    * Sebagai pengatur hormon pada tubuh
    * Sebagai pengatur sirkulasi darah, air, serat makanan, dan gizi pada tubuh.

Chakra Svadhistana (Chakra Alat Vital/Chakra Sex)

Chakra Svadhistana terletak pada alat vital manusia. Chakra ini memiliki keseimbangan energi Spiritual dan energi 4 Unsur Alam Semesta yang cukup seimbang dan selaras. Namun, ketidakseimbangan dapat terjadi jika chakra Svadhis-tana yang bangkit maksimal tidak diseimbangkan oleh chakra Visudhi sehingga hawa nafsu manusia tidak dapat terkendali.

Chakra Svadhistana berfungsi sebagai pengendali urin yang diedarkan dari ginjal dan menyeimbangkan kadar urin terhadap racun-racun seperti kreatinin dan urium. Selain itu, chakra ini juga menyeimbangkan hormon ovum dan sperma serta hormon insulin dan hormon adrenalin —yang jika tidak seimbang dapat menyebabkan kadar gula yang menurun dan kadar gula yang menaik atau mengendap (gula darah).

Chakra ini dapat terus berkembang dan aktif jika chakra ini dialiri energi Spiritual dan energi 4 Unsur Alam Semesta dan energi Shaktiphat dari Chakra Kundalini (Mooladhara).

Chakra Manipura (Chakra Pusar)

Chakra Manipura terletak pada pusar manusia. Chakra ini merupakan inti kekuatan daya tahan tubuh manusia yang terbesar.

Chakra Manipura dapat mengoordinasi seluruh kegiatan dari sistem saluran pencernaan manusia . Oleh karena itu, chakra Manipura merupakan inti penggerak dari organ-organ pencernaan, seperti usus besar, usus kecil, usus halus, usus 12 jari, usus buntu, ginjal, dan lambung. Chakra ini merupakan penyeimbang energi murni yang telah diperoleh dari saluran pencernaan.

Chakra Manipura dapat terus berkembang dan aktif jika dialiri energi Spiritual dan energi 4 Unsur Alam Semesta dan energi Shaktiphat dari Chakra Kundalini (Mooladhara). Chakra ini memiliki keseimbangan yang baik antara energi Spiritual dan energi 4 Unsur Alam Semesta sehingga chakra ini bersifat sebagai penyeimbang energi pada saluran pencernaan. Dalam proses keseimbangan energi chakra, chakra Manipura dapat diseimbangkan dengan chakra Anahata.

Chakra Anahata (Chakra Jantung)

Chakra Anahata terdapat pada jantung manusia. Chakra ini merupakan penggerak dan penyeimbang detak jantung manusia, dan menggerakkan darah yang masuk dan keluar baik melalui bilik kanan dan bilik kiri maupun melalui serambi kanan dan kiri. Chakra Anahata juga mengendalikan pembuluh-pembuluh darah pada jantung dan pada seluruh tubuh.

Chakra Anahata dapat terus bangkit dan berkembang jika chakra ini dialiri energi Spiritual dan energi 4 Unsur Alam Semesta dan energi Shaktiphat dari Chakra Kundalini (Mooladhara).

Chakra Anahata memiliki keseimbangan dalam energi, terutama energi Spiritual dan energi 4 Unsur Alam Semesta. Chakra ini bersifat sebagai pembangkit dan penyeimbang sehingga dalam proses keseimbangan energi pada chakra, chakra Anahata dapat menyeimbangkan kekuatan daya tahan tubuh yang terbesar yang berasal dari chakra Manipura (Chakra Pusar).

Chakra Visudhi (Chakra Tenggorokan)

Chakra Visudhi terletak pada tenggorokan. Chakra ini dapat terus dibangkitkan dan berkembang jika chakra ini terus dialiri energi Metafisika Spiritual dan energi Metafisika 4 Unsur Alam Semesta dan energi Shaktiphat dari chakra Kundalini (Mooladhara).

Sifat chakra Visudhi adalah memiliki energi Spiritual yang cukup seimbang. Chakra ini juga sedikit lebih seimbang dibandingkan chakra Sahasrara dan chakra Ajna karena chakra Visudhi merupakan chakra penyeimbang dari segala hawa nafsu yang terdapat pada chakra Svadhistana pada jasad manusia. Chakra Visudhi memiliki energi 4 Unsur Alam Semesta yang cukup seimbang sehingga energi chakra Visudhi merupakan regulator (pengatur) keseimbangan segala hawa nafsu tubuh manusia. Dalam proses keseimbangan energi, energi chakra Visudhi dapat diseimbangkan dengan chakra Svadhistana.

Chakra Ajna (Chakra Mata Ketiga/Chakra Spiritual Jasad)

Chakra Ajna terletak di tengah-tengah antara alis mata kanan dan kiri. Chakra Ajna dapat terus dibangkitkan dan berkembang jika terus dialiri energi Metafisika Spiritual dan energi Metafisika 4 Unsur Alam Semesta (Unsur Bumi, Air, Angin, Matahari) dan energi Shaktiphat dari chakra Kundalini (Mooladhara).

Chakra Ajna ini memiliki energi Spiritual yang lebih tinggi dibandingkan enam chakra utama lainnya, dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan chakra Sahasrara. Chakra Ajna merupakan chakra Spiritual pada jasad manusia dan memiliki energi 4 Unsur Alam Semesta yang sedikit rendah sehingga energi chakra Ajna ini lebih dominan dalam pembangkitan spiritual. Dalam proses keseimbangan chakra, chakra ini dapat diseimbangkan dengan chakra Ajna baik depan dan belakang (otak depan & belakang bagian kiri & kanan).

Chakra Sahasrara (Chakra Mahkota)

Chakra Sahasrara terletak pada ubun-ubun kepala. Chakra ini dapat terus berkembang jika dialiri energi Metafisika Spiritual, energi Metafisika 4 Unsur Alam Semesta (Unsur Bumi, Air, Angin, Matahari), dan energi Shaktiphat dari chakra Kundalini (Mooladhara). Kita dapat mengalirkan energi ini melalui jalannya chakra Kundalini melalui jalur Sushumna, nadi Ida dan nadi Pingala.

Sifat chakra Sahasrara ini adalah memiliki energi Spiritual yang lebih tinggi dibandingkan dengan lima chakra utama lainnya (selain chakra Ajna) dan memiliki energi 4 unsur yang sedikit rendah. Oleh karena itu, energi dari chakra Sahasrara ini bersifat dingin dan kaya dengan energi Spiritual. Chakra Sahasrara berguna sebagai pintu gerbang masuknya energi Spiritual yang telah diperoleh dari chakra Shing Chi Outer Body. Dalam proses keseimbangan chakra, energi chakra ini dapat diseimbangkan dengan chakra Kundalini (Mooladhara).

Fungsi dan Sifat Chakra Jasad

Chakra Jasad berada di seluruh tubuh manusia. Gambar chakra Jasad tidak ditampilkan karena sangat banyak (mencapai 366 cakra).

Secara singkat, chakra Jasad memiliki beberapa chakra penting, di antaranya:

    * Chakra Persendian Tubuh
    * Chakra Organ Tubuh
    * Chakra Minor (chakra yang berada pada telapak kaki dan tangan)
    * Chakra Laser  (chakra yang berada pada jari telapak kaki dan tangan)

Saya akan menjelaskan chakra-chakra itu satu per satu.

Chakra Persendian Tubuh

Chakra ini berada pada ke-366 persendian tubuh manusia. Chakra ini memiliki energi Metafisika 4 Unsur Alam Semesta yang cukup tinggi terutama unsur Buminya. Yang diutamakan pada unsur ini adalah kalsium dan zat kapurnya.

Chakra Persendian Tubuh berfungsi untuk memperkuat dan menahan daya tahan tubuh dan menambahkan kalsium dan zat kapur pada rangka serta persendian manusia. Sifat Chakra ini adalah penguat kerangka manusia.

Chakra Organ Tubuh

Chakra Organ Tubuh terdapat pada bagian-bagian organ tubuh terutama pada area tujuh chakra utama, seperti chakra Organ Tubuh Mata, Hidung, Telinga di area chakra Ajna.

Chakra Minor

Chakra Minor terletak di telapak kaki dan telapak tangan. Chakra ini berfungsi sebagai pembangkit energi Metafisika Spiritual dan  energi Metafisika 4 Unsur Alam Semesta dan sebagai tempat keluar masuknya energi tersebut pada saat kita mentransfer atau menghimpun energi Metafisika Spiritual dan  energi Metafisika 4 Unsur Alam Semesta.

Chakra Laser

Chakra Laser terletak pada ujung jari kaki dan jari tangan. Chakra ini berfungsi sebagai pembangkit energi Metafisika Spiritual dan energi Metafisika 4 Unsur Alam Semesta dan sebagai tempat keluar masuknya energi tersebut pada saat kita mentransfer atau menghimpun energi Metafisika Spiritual dan  energi Metafisika 4 Unsur Alam Semesta. Bedanya dengan chakra Minor, pengeluaran atau pemasukan energi melalui chakra ini lebih kecil, fokus, dan lebih halus.

Fungsi Chakra Jasad Secara Keseluruhan

Secara keseluruhan, chakra Jasad berfungsi sebagai:

    * Penyeimbang seluruh energi dari tujuh chakra utama, chakra Persendian Tubuh, chakra Organ Tubuh, chakra Minor, dan chakra Laser.
    * Pengendali seluruh gerak energi tujuh chakra utama, chakra Persendian Tubuh, chakra Organ Tubuh, chakra Minor dan chakra Laser.
    * Pengatur hormon-hormon pada tubuh manusia. Misal-nya, hormon adrenalin dan hormon insulin pada ginjal dan hati, hormon ovum dan sperma pada alat vital, hormon tiroksin pada kelenjar gondok dan hormon lainnya pada tubuh manusia.

Fungsi Chakra Shing Chi Inner Body

Chakra Shing Chi Inner Body merupakan chakra Ilahiah atau chakra Spiritual yang utama.

Chakra Shing Chi Inner Body berpusat di chakra Anahata (jantung). Chakra ini merupakan penyeimbang dari chakra Jasad dan tujuh chakra utama. Tanpa chakra Shing Chi Inner Body maka segala energi Metafisika Spiritual yang ada pada chakra Jasad dan tujuh chakra utama tidak akan bangkit, akibatnya manusia tersebut mati.

Mengapa chakra Shing Chi Inner body berpusat pada chakra Anahata (jantung)? Sesungguhnya chakra Shing Chi Inner Body berpusat pada tiga chakra utama dari tujuh chakra utama, yaitu chakra Kundalini (Mooladhara), chakra Anahata, dan chakra Sahasrara. Ketiga chakra utama ini merupakan jalur dari inti awal pembangkitan energi Metafisika Spiritual dan energi Metafisika 4 Unsur Alam Semesta. Jika chakra Kundalini tidak bangkit dan tidak menuju ke chakra Anahata ataupun chakra Sahasrara maka sebesar apa pun energinya chakra Shing Chi Inner Body tetap tidak akan bangkit. Jika chakra Anahata tidak dibangkitkan, manusia tidak akan mampu mengedarkan darah. Jika chakra Sahasraranya tidak bangkit, energi Spiritual apa pun tidak akan dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, ketiga chakra ini menjadi sangat penting.

Chakra Kundalini akan bangkit jika chakra tersebut telah menerima Shaktiphat, yaitu energi yang berawal dari chakra Shing Chi Inner Body. Sehebat apa pun manusia, jika chakra Shing Chi Inner Body-nya tidak bangkit ia tidak akan mem-punyai Shaktiphat yang lebih tinggi dari Shaktiphat yang dibutuhkan oleh chakra Kundalini. Oleh karena itu, seseorang yang tidak bangkit chakra Shing Chi Inner Body-nya secara maksimal, ia tidak akan dapat membangkitkan chakra Kundalini.

Bangkitnya tiga chakra utama ini (chakra Kundalini, chakra Anahata, dan chakra Sahasrara) sangat dibutuhkan untuk membangkitkan chakra Shing Chi Iner Body. Oleh karena itu, untuk mendapatkan shaktiphat yang melebihi yang dibutuhkan oleh chakra Kundalini, Anda harus mencari se-orang Master yang telah bangkit chakra Shing Chi Inner Body-nya secara maksimal dan telah memiliki shaktiphat yang melebihi batas yang dibutuhkan oleh chakra Kundalini.

Mengapa demikian? Sebagai contoh, Anda memiliki shaktiphat sebesar 5. Karena untuk membangkitkan chakra Kundalini dibutuhkan shaktiphat 20, maka Anda kekurangan shaktiphat 15. Akibatnya, Anda tidak mungkin dapat mem-bangkitkan chakra Kundalini dan hal ini pasti hanya akan merugikan diri Anda. Tetapi jika Anda menemukan seorang master yang hanya memiliki shaktiphat yang cukup sehingga hanya mampu memberikan Anda shaktiphat sebesar 15 —sehingga shaktiphat Anda menjadi 20— Anda tidak akan berhasil membangkitkan chakra Kundalini karena setidaknya Anda harus memiliki Shaktiphat lebih dari 20 sehingga hasil-nya maksimal. Oleh karena itu, setidaknya carilah master yang dapat memberikan Anda shaktiphat yang jauh melebihi batas ketentuan yang dibutuhkan chakra Kundalini (Mooladhara).

Jadi, fungsi chakra Shing Chi Inner Body dalam tujuh chakra utama dan chakra Jasad adalah untuk menyeimbang-kan energi-energinya dan membuat suatu Shaktiphat yang lebih tinggi agar Anda mengalami suatu proses peningkatan dalam proses keseimbangan energi. Dengan demikian, Anda tidak hanya dapat membangkitkan chakra Jasad atau ketujuh chakra utama saja, tetapi Anda pun bisa menjadi seorang yang menguasai segala hal dalam fungsi pembangkitan ini.

SALAM

Master Ika Polim (tangerang: 08161654880)

Master Titin Widjaja (Tangerang: 08121904331)

Master Gargita (Bali: 08563727711)

Master Adi M. Fadhil (Pondok Gede: 08161847603)

No comments:

Labels

09' (2) 10th anniversary (1) 13 Mei (1) 2012 (1) 4 strategi kejayaan (1) adab (1) Adiputra (1) aduan pengguna (2) advanced learning (1) AFTL (2) agama (31) Akhir zaman (25) alat menambah tinggi (1) alumni (7) amal jariah (2) amalan 5 S' (1) amali sembelihan (1) amerika bangkrap (1) Anak Mersing (6) anak pintar (1) Ancaman Singapore (3) Ancient Astronauts (2) angkasawan negara (1) Anjakan Paradigma (3) ansara (2) anti-islam (3) Anugerah (2) apple (4) Aqiqah 2009 (1) Ar Rahnu (1) artis (1) asal-usul (9) Asas Tenaga dan Fokus (4) asrama (1) Atartuk (1) aura minda (2) ayam penyet (1) bahaya (1) balik kampung (6) bandar Mersing (9) banjir (5) banjir 2011 (1) banjir 2012 (2) banjir temerloh 2011 (2) batch 2010 (1) bencana (5) bengkel (1) ber (1) berbuka puasa (2) berita (16) berita bersara (3) berita Mersing (181) bersara (3) Bersih 2.0. politik (5) Bersih 3.0 (1) bina laman web (21) bio text (2) Bisi jual manok tuai (1) bisnes mersing (14) blog mybio A+ (1) blogger (2) boikot Dap (1) boikot Israel (2) Borang Kemasukan ke MRSM (4) brainstorming (1) buah pukul mersing (6) buat banner (8) buat web (2) budak hilang (1) Budaya Ilmu lemah (2) buddha (1) buggati (1) bukti cinta kpd nabi muhd (4) Buku (4) Buku Teks (1) butik mersing (1) BWP/ LDP/PRS/BPPSP 09' (5) Cafe Bengawan Solo (1) Cafe Buluh Wangi (2) cahaya (1) cakra (1) cameron highland (1) Cameron Highlands (17) cara berfikir (14) carnival (1) celik IT (23) cendol Talib (1) ceramah insuran (2) CERN (3) cerun masjid runtuh (1) cetusan minda (42) Chakra Healing (2) chicken chop (1) China (2) cikgu kahwin 2010 (4) cikgu kahwin 2012 (3) cikguiti.com. (1) cinta universal (1) Colour vibration teraphy (2) Cool Blog Mersing (1) Cornell system (1) cuti 2010 (6) cuti 2011 (36) cuti 2012 (21) cuti orang Mersing (35) cuti-cuti mersing (66) cvt (3) daging kalimah (1) dajjal (3) darul aitam (1) demo anti-ppsmi (2) Derma Gaza Kagum (1) derma maahad tahfiz mersing (3) DiGi WWWOW (1) dinar (5) doa pengasih (1) e-cover (1) ebook (4) ebook cover (2) ecover (1) education (1) EFT (2) Einstein (3) ekonomi (11) elit (1) emas (8) Endau (2) English camp (2) EQ (1) Esplanade Temerloh (4) ESQ (1) ex-BP82' (6) ex-homeroom (8) ex-student (17) ex-student kahwin (5) ex-teacher (10) Exam (3) exora (1) facebook (6) fatwa merokok (2) filem (1) filosofi (1) fitnah (2) fizik kuantum (1) formula ajaib (3) Forum (1) Foto guru 2009 (2) foto guru 2010 (1) foto raya 2010 (1) freemason (1) future mersing (3) future phenomewnon (1) gadget (6) gajet (3) gathering (2) gempa bumi (1) Golden Sisters Enterprise (1) Google Translate (2) Graduasi 2008 (1) graduasi 2010 (2) graduasi 2011 (1) Group Anak Mersing (1) gulai patin tempoyak (5) Gunug Qaf (1) Gunung Arong (1) guru baru (2) guru dan staf berpindah (2) guruku (3) H1N1 (2) H1N1 di MRSM Mersing (1) HAARP (1) Hadiah Nobel (1) Haffa Izzah (4) haji (1) halal (1) handphone (1) Hang Tuah (2) Hari Akademik (2) Hari Akademik 2009 (1) hari akhirat (1) hari anugerah (2) Hari Anugerah 09' (1) Hari Anugerah 2012 (1) hari bumi (2) hari bumi 2010 (1) Hari bumi 2012 (1) Hari Graduasi 2009 (1) Hari guru (4) Hari Guru 09' (1) Hari Guru 2012 (1) hari guru sejagat (1) Hari Inovasi 2011 (1) hari keluarga (3) hari keluarga 2008 (1) hari Keluarga 2009 (1) Hari Keluarga 2012 (1) Hari Koperasi 09' (1) hari Koperasi 2010 (1) hari kualiti 09 (1) hari malaysia (1) Hari Pendaftaran (1) Hari Pendaftaran 2009 (1) hari Q (1) hari raya 09 (2) Hari Raya 2012 (2) HEP (1) hi tech (34) hi-tech (34) hiburan (1) high alert (3) higher order thinking (76) higher self (59) Homeroom (9) Homestay (1) hospital mersing (1) Hotel Seri Malaysia (2) hujung dunia (2) hujung tahun (1) humour (11) humuor (1) hypnosis (1) IGCSE (1) ikan patin (14) ikan tilapia (2) ikhlas (1) iktibar (153) Ilmu vs Pemahaman vs Pegangan (1) ILP (6) imej (2) Indigo (1) Info (20) infrared (1) iPad (1) iran (1) islam (22) Israk dan mikraj (1) isteri (2) IT (6) Jadual Bas Mersing (1) Jadual YPM (1) Jakim (2) Jalan baru (4) Jambori Pengakap 2011 (4) jamuan 2011 (1) jamuan akhir tahun (2) Jamuan Anugerah Pengetua (5) Jamuan Anugerah Pengetua 2011 (2) Jamuan Anugerah Pengetua 2012 (1) Jamuan jabatan sains (2) jamuan raya (1) Jamuan SPM 2008 (1) JB catering (1) jejak kejayaan (6) jenaka (4) jenayah (1) jeti mersing (1) jodoh (1) Johor Darul Takzim (1) Jurufoto Kahwin Mersing (2) Jurufoto Perkahwinan (2) kad raya (2) KAGUM (2) karier (1) karnival (2) Karnival tg Leman (1) kawin awal (2) keajaiban (8) kebenaran (2) Kedai 1 Malaysia Mersing (1) kedai di Mersing (2) kedai makan Pak Usop (2) kehidupan (3) kejayaan 2011 (1) kejayaan pelajar (1) kejohanan olahraga 2010 (3) kek Mersing (5) Kekejaman Jepun (1) kelab (2) kelab futsal (1) Kelab Khidmat Masyarakat (1) keluarga (1) kem cuti kimia 2009 (2) kem juara spm (1) kem latihan (1) kemahiran belajar (2) kemalangan (1) kemarau (2) Kemasukan ke MRSM (4) kEMASUKAN KE MRSM 2013 (1) Kemasukan ke MRSM 2015 (1) kematian (6) kemelesetan ekonomi (3) kemiskinan (1) kempen pelancongan Mersing (1) kemudahan (1) keputusan SPM 2009 (2) keracunan makanan (1) kereta (4) kerja lapangan (1) kerjaya (2) keropok (1) Kesihatan (18) ketuanan Melayu (21) keturah (1) KFC baru Mersing (2) khazanah melayu (3) kiamat (7) Kisah cikgu (5) kisah malam pertama (1) Knight of Templer (1) koleksi soalan (1) komputer (2) Komuniti Mersing (1) kos hidup (1) kreatif (4) kuantum (3) kucing's articles (2) kuda mersing (1) kursus (5) Kursus Online database (1) lagenda (7) lagu (1) lailatul qadr (3) Laman Pendidik Mersing (1) laporan (2) laporan maktab (2) latihan dalam kumpulan 2011 (1) law of attraction (1) lawak (1) Lawatan Benchmarking MRSM Alor Gajah (1) Lebuh raya Sg Koyan-Ringlet (1) Legoland JB (1) lemak babi (2) LOA (1) logo (2) luarbiasa (1) Maahad Tahfiz Al Amin (1) madu (1) mahdi (1) main-main minda (5) majalah odyssey (1) Majlis Anugerah (2) Majlis Anugerah 2010 (1) Majlis perpisahan (5) Majlis Restu 09' (1) makan di JB (1) makan di mersing (42) makan di Temerloh (14) makan-makan (35) makananan western (3) makkah masa depan.berita mersing (2) maksiat (2) malam di Mersing (1) MARA KL (1) martial art (3) masa depan Mersing (4) masakan tempoyak (3) Masalah Guru (1) Mat Rempit Merompak (1) Mat Salai (2) mat samurai (1) matawang (2) mati (6) maulidurrasul 2011 (1) meditasi (2) melaka (7) melancong ke Mersing (8) melayu (14) Melayu Merdeka (1) Melayu..Bani Israel yg hilang? (8) Melayu..Bani Israel yg hilang?part3 (1) Melayu..Bani Israel yg hilang?part4 (2) menginap di Mersing (3) mentakab (1) merentas desa 2011 (1) mersing (2) Mersing Laguna (11) Mersing River Front (2) Mersing waterfront (2) mersing. Air Papan (1) Mersing's hotel (6) Mersix (1) Mesyuarat Agung Muafakat 2010 (1) Mesyuarat guru 2008 (1) mi (1) mi bandung (1) Mighty 2009 (1) MIGHTY 2012 (1) Mighty Minds Competition 09' (1) mimpi jumpa Rasulullah saw (1) minda (23) minda separa sedar (5) Minggu Aktiviti (5) Minggu Aktiviti sem2 (1) minyak (4) minyak naik (8) misteri (32) mitos (41) mnasir (1) monsun (6) moral (2) motivasi (9) movies (2) mrsm baru (3) MRSM Mersing (2) MRSM Ulul Albab (2) muhasabah (2) murtad (3) muslim in America (1) NahamPhoto (4) Nasi Kerabu (1) nasi lemak (1) Nasib Melayu (4) negara Islam (4) nostalgia (10) novel online (2) Novel Terbaru (1) obama (1) olimpiad KAS1 (1) online biz (5) p.ramlee (1) pacal votan (1) PAKAR (1) pakar patah (1) pakej pengantin (1) panduan beli kereta (2) Panduan HRMIS (2) Panduan HRMIS 2011 (1) panduan peraturan (4) pantai (2) Pantai Air Papan (1) pantai Mersing (5) Pantai Sri Lalang (1) Pantai Tg Genting (1) pantun (1) Pasar Jumaat Mersing (1) Pasar Karavan (1) pasar lelong (1) pasar malam Brinchang (1) pasar malam Mentakab (1) pasaraya TF Temerloh (4) PBSM (2) pejuang (3) pelaburan (2) pelaburan emas (4) peluang belajar (1) Pemasaran (1) pembedahan batin1 (2) Pemimpin amanah Allah (1) Pencen (1) Pendaftaran PRA (1) pendaftaran taekwondo (5) pendidikan (2) pengajaran (1) pengetua bersara (2) penggodam (1) pengguna (2) pengumuman (7) pengunjung (1) penjajahan minda (1) penjimat minyak (1) penterjemahan (1) penyakit jantung (2) peperiksaan pra percubaan SPM 2011 (4) perang salib (1) perbandingan harga (1) perguruan (1) peristiwa menarik (4) Perjuangan Komunis cuba dihidupkan semula..part 3 (1) Perjuangan Komunis ingin dihidupkan semula di Malaysia (3) perkahwinan guru (4) Perkhemahan (1) Perniagaan (2) perpustakaan (1) persilatan (1) pertahanan (1) Pertandingan (1) Pertandingan Kawad 09' (1) PESADA 2009 (1) Pesta Super 09.. (4) Pesta Layang-layang Air Papan (1) Pesta Type III (4) peta minda (1) petua (5) petua exam (1) petua kejayaan (1) petus (1) photoshop (16) piagam anugerah (1) Piala Dunia 2014 (1) Pilihan Raya BWP (1) Pilihan Raya Kecil (2) Pilihan Raya Umum ke-13 (2) pizza mersing (1) pluralisme (1) PMR 2010 (1) PMR 2011 (3) poligami (1) politik (15) popular (1) Pot Luck (1) PPD Mersing (1) PPSMI (3) produk kesihatan (1) produk laut (3) profile.sejarah (9) Program Bumi Hijau (2) program studi (2) pru 13 (2) pseudoscience (3) puasa (12) punca bala (2) punca tulang patah (1) Pusat Dagangan Mersing (10) pusat tuisyen Mersing (4) Pusat Tuisyen Usaha Waja Bestari (1) Pusat Tuisyen Zamrud (1) puting beliung Mersing (1) qilla's articles (18) R R Mersing (1) rahsia air (3) Rahsia Pintar (2) rahsia solat (5) rahsia umur panjang (6) ramadhan (6) ramadhan 2012 (1) ramalan (8) Rat Race n Rat Trap (1) Rawang Burger Bakar Mersing (1) rawatan alternatif (9) raya 2011 (1) raya open house 2009 (1) re-union ex-bp82' (3) rekod dunia (2) relativiti (1) remaja (1) resipi (1) resort tioman (1) restoran lot 85 (1) result 2010 (2) retro (2) reunion (4) reunion MRSM BP 86' (3) Roket Indonesia (1) rokok (1) roti john (1) ruang iklan percuma (3) Ruby's Kitchen (1) rugi (1) rumah (2) rumah tangga (2) rumahtangga (1) sabun Kasthuri (1) safebox (1) Sains Al Quran (3) Sains Islam (20) sajak (7) sajak hujung dunia (1) sajak Iqbal (5) salasilah (3) Sambutan 10 tahun MRSM Mersing (1) sate teluk iskandar (4) Saudi Yahudi ? (1) science fair 2009 (2) science fair 2010 (1) Science on Wheel 2011 (1) science text (2) sciencefair 2011 (1) secret recipe (1) sedih (1) SEFT (2) Sejarah (44) sejarah mersing (6) sejrah (2) selebriti (1) selesema babi (1) selsema babi (1) Seminar Biologi (3) Seminar Biologi 2012 (1) Seminar Biology (1) seminar biology 2011 (1) Seminar Biology dan Chemistry 2013 (1) seminar biology SPM 2009 (1) seminar Biology spm 2010 (1) Seminar Biology SPM 2011 (4) Seminar di Tg Pengelih (1) seminar pecutan kognitif sains (1) seminar PMR (1) Seminar YPM (1) seni peperiksaan (1) seri malaysia mersing (2) servis kereta (1) shopping raya (1) Singapura-pura (2) Sir Iqbal (3) Siri Bercakap Dengan Jin (2) SK Sri Mersing (1) skema pmr 2011 (1) skor bio A+ (3) SKT (1) SKT 2011 (1) Smart Learning (3) smartphone (3) spiritual (33) SPM (6) SPM 2010 (1) spm 2011 (6) SPM terbaik 2008 (1) Staf baru (2) staf kahwin 2010 (2) staf kawin 2011 (1) staf wedding (6) star mall mentakab (2) Starex (1) statistik (3) steve jobs (1) stevia (1) study biology (2) sukan 2012 (2) Sukan maktab (3) sumbangan hari graduasi (1) supermind (5) syair islam (4) syiar (1) syiar Islam (71) tablet pc (4) tabung Somalia (1) taekwondo mersing (15) taekwondo mersing grading (6) Takutkah hantu? (5) Takziah (12) Tanah Rata (1) tanda-tanda akhir zaman (4) Tanjung Genting (1) Tanjung Leman (1) Taska Cilik (1) tauladan (1) TBS (1) teknik belajar (3) telefon bimbit (2) teluk cempedak (1) tenaga hayat (3) teori (2) terapi Cinta (2) terapi mimpi (2) test drive (2) The Law of Attraction (1) Theory (1) Tim Pengetua ko-Q (1) tips internet (2) tips jaga kereta (1) tiramisu mersing (1) Titanic (1) Tracer Study (1) tragedi (1) Tragedi pemikiran Melayu (4) travelog haji (1) tsunami (1) Tuisyen YPM (1) Tun M (6) Tunas Saintis 09' (1) Tunas Saintis 2011 (1) ufo (2) Ujian Amali 2009 (1) ujian UKKM (1) ulamak (2) umat Islam (5) ungku aziz (2) universiti terbaik (3) UPSR 2011 (1) USS Singapore (1) Ustaz Lah (1) ustaz penipu (1) utusan online (1) Wadi Al-Amin (1) waliyullah (5) wanita (2) wanita Korea (1) Warung Bakso (1) Wi Max (1) Wilayah Iskandar (1) Worm Hole (1) yahudi (5) yakjuj makjuj (1) yearly planner 2010 (1) yearly planner 2012 (1) ZPE (2)

Pencegah Penyakit Terhandal

Pencegah Penyakit Terhandal
Klik utk order online

Komuniti Mersing

Info Kesihatan

Blog Pilihan