Friday, 5 August 2011

Cara-cara Pengambilan Pembantu Rumah Asing (PRA)

Permohonan Pembantu Rumah Asing (PRA)

Negara sumber yang dibenarkan ialah:
- Indonesia
- Thailand
- Kemboja
- Filipina
- Sri Lanka
- India
- Vietnam
- Laos

Prosidur Kemasukan Pembantu Rumah Asing
 1. PRA yang telah mendapat surat kelulusan Visa Dengan Rujukan perlu mendapat visa di Pejabat Perwakilan Malaysia di negara asal PRA berkenaan sebelum masuk ke Malaysia.
 2. Setelah mendapat visa, PRA boleh masuk ke Malaysia melalui mana-mana pintu masuk yang dibenarkan. Pegawai Imigresen di pintu-pintu masuk yang dibenarkan akan memberi Pas Khas untuk tempoh 30 hari supaya majikan melaporkan kehadiran PRA berkenaan di pejabat Imigresen yang meluluskan VDR sama ada Pejabat Imigresen Negeri atau Ibu Pejabat Imigresen Malaysia.
 3. Majikan atau agensi pekerjaan dikehendaki menunggu dan menjemput PRA berkenaan di pintu masuk berkenaan.
 4. Majikan atau agensi pekerjaan dikehendaki membawa PRA menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik-klinik yang berdaftar dengan FOMEMA Sdn. Bhd. dalam kadar segera (dalam tempoh sebulan). Pekerja yang gagal pemeriksaan kesihatan ini hendaklah dihantar pulang ke negara asal mereka segera.

Syarat-Syarat Kelayakan Pembantu Rumah Asing (PRA)
1. Bakal PRA mestilah:
 • Perempuan
 • Berusia tidak kurang daripada 21 tahun dan tidak melebihi 45 tahun
 • Disahkan sihat oleh pusat-pusat perubatan yang dilantik.
 • Berada di negara asal
 • Masuk/datang ke Malaysia menggunakan Visa Dengan Rujukan (VDR) yang diambil di pejabat perwakilan Malaysia di negara berkenaan.
2. PRA yang gagal pemeriksaan kesihatan:
 • Tidak dibenarkan bekerja
 • Majikan perlu mengurus penghantaran pulang segera dengan mendapatkan Memo Periksa Keluar dari Jabatan Imigresen Malaysia.
Syarat-Syarat Kelayakan Majikan

- Permohonan pengambilan secara:
 1. Majikan sendiri
 2. Melalui agensi pekerjaan yang berdaftar dengan Jabatan Imigresen Malaysia di pejabat Imigresen Negeri mengikut alamat majikan.
- Pastikan Borang Permohonan beserta dokumen yang diperlukan adalah lengkap.
- Majikan terdiri daripada suami atau isteri dan mempunyai:
 • Anak berumur bawah 15 tahun ATAU
 • Ibu bapa yang sakit/uzur.
- Majikan mestilah bekerja dan hanya satu (1) PRA yang layak dipohon untuk satu keluarga.
- Kelayakan gaji majikan untuk mengambil PRA mengikut negara sumber:
Bil Negara Sumber Jumlah Pendapatan majikan(Bersih) Bayaran Sita (Personal Bond)
1 Indonesia RM 3,000.00 RM 250.00
2 Filipina RM 5,000.00 RM 750.00
3 Sri Lanka RM 5,000.00 RM 750.00
4 Thailand RM 3,000.00 RM 250.00
5 Kemboja RM 3,000.00 RM 250.00
6 India RM 5,000.00 RM 750.00
7 Laos RM 3,000.00 RM 1,500.00
8 Vietnam RM 3,000.00 RM 1,500.00

- Majikan yang telah diisytiharkan muflis tidak layak memohon.
- Permohonan PRA kedua, majikan mestilah:
 • Mempunyai alasan yang kukuh dan
 • Mempunyai pendapatan mengikut syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia.
- Majikan beragama Islam dibenarkan menggaji PRA beragama Islam sahaja.
- Sebaik sahaja PRA tiba di negara ini, majikan hendaklah:
 • Membuat pemeriksaan kesihatan bagi PRA di klinik panel yang dilantik oleh Fomema Sdn. Bhd. dan
 • Mendapatkan pelekat PL(KS) di Jabatan Imigresen Malaysia Negeri yang meluluskannya dalam masa 1 satu bulan dari tarikh tiba.
Syarat Tambahan

 1. Pastikan PRA ditugaskan untuk membuat kerja-kerja rumah sahaja (tidak termasuk cuci kereta).
 2. Menyediakan kemudahan bilik/tempat tinggal yang sesuai kepada PRA lengkap dengan kemudahan asas, makanan yang berkhasiat, rehat secukupnya termasuk waktu tidur.
 3. Majikan bukan Islam yang menggaji PRA yang beragama Islam mestilah menghormati sensitiviti agama PRA dengan membenarkan:
  1. Melakukan ibadah seperti sembahyang 5 waktu
  2. Puasa bulan Ramadhan dan
  3. Tidak disuruh melakukan kerja-kerja rumah yang bertentangan dengan agama Islam.
 4. Memastikan PRA tidak berkahwin di negara ini semasa memegang PL(KS).
 5. Maklum bahawa PRA tidak dibenarkan membuat Permohonan Permit Masuk semasa memegang PL(KS).
 6. Memastikan PRA tidak bertukar pekerjaan/sektor atau bertukar majikan tanpa kebenaran dari Jabatan Imigresen Malaysia.
 7. Lanjutan tempoh PL(KS) hendaklah dikemukakan kepada mana-mana Pejabat Imigresen tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat PL(KS) setelah lulus pemeriksaan kesihatan.
 8. Untuk tujuan lanjutan PL(KS) atau Memo Periksa Keluar, majikan bertanggungjawab:
  • Menyimpan rekod pembayaran gaji PRA dan menunjukkan kepada pihak Jabatan apabila diminta.
  • Gaji PRA hendaklah dijelaskan selewat-lewatnya pada minggu terakhir setiap bulan.
 9. Rawatan perubatan PRA semasa dalam tempoh PL(KS) adalah di bawah tanggungjawab majikan.
 10. Majikan bertanggungjawab melaporkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia sekiranya PRA: 
  • Meninggal dunia
  • Hilang
  • Melarikan diri dari tempat sepatutnya dia bekerja.
 11. Majikan atau agensi pekerjaan tidak dibenarkan memukul atau apa-apa perbuatan yang mendatangkan kecederaan kepada PRA.
 12. Sekiranya majikan atau pasangannya meninggal dunia, maka majikan atau pasangan atau warisnya diminta melaporkan kepada Jabatan untuk tujuan pengesahan status majikan baru PRA berkenaan.
 13. Majikan hendaklah mendapatkan kelulusan dari Jabatan bagi PRA yang memohon berhenti atau diberhentikan atau tamat tempoh pas dengan mendapatkan Memo Periksa Keluar dari Jabatan bagi tujuan penghantaran pulang.
 14. Jabatan Imigresen Malaysia mempunyai hak membatalkan kelulusan pas yang dikeluarkan
 15. Jabatan Imigresen Malaysia mempunyai kuasa memindahkan PRA yang dianiaya oleh majikan asal kepada majikan baru yang layak atas dasar kemanusiaan walaupun tanpa persetujuan majikan asal.
 16. Majikan yang ingin membawa PRA bekerja di luar negara dikehendaki memaklumkan kepada pejabat perwakilan negara asal PRA berkenaan di Malaysia.
 17. Majikan yang telah diberi kelulusan PRA tetapi gagal mematuhi syarat-syarat di atas akan disenaraihitamkan daripada mendapat kemudahan PRA.
Dokumen yang diperlukan Permohonan PRA

Permohonan bagi mendapatkan kelulusan pengambilan pembantu rumah asing boleh dibuat di semua Pejabat Imigresen Negeri mengikut alamat majikan.

Dokumen yang diperlukan untuk proses permohonan Visa Dengan Rujukan (VDR) Pembantu Rumah Warga Asing:
 1. Borang permohonan baru (PRA1)
 2. Borang Permohonan Gantian PRA (PRA2)
 3. Borang IM 12. (Permohonan PLKS)
 4. Borang IM 38. (Permohonan Visa)
 5. Borang Personal Bond yang dimatikan setem RM10.00
 6. Perjanjian Pekerjaan oleh pembantu rumah asing yang dimatikan setem RM10.00 (2 set asal dan 2 set salinan)
 7. Salinan Pasport pembantu rumah asing
 8. Laporan Perubatan bakal PRA dari negara asal oleh panel yang dilantik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia
 9. Borang perakuan pengambilan pembantu rumah asing beragama Islam dan borang perakuan pembantu rumah asing beragama Islam bagi majikan yang menggaji PRA beragama Islam. (Bagi majikan bukan beragama Islam sahaja)
 10. Borang perakuan daripada majikan yang tidak menggunakan agensi berdaftar bagi majikan yang mengemukakan permohonan secara individu
 11. Bukti pendapatan tetap suami isteri:
  • Penyata KWSP dan slip gaji (3 bulan terkini) ATAU
  • e-BE/ Penyata LHDN yang disahterima beserta slip bayaran
 12. Salinan kad pengenalan suami isteri
 13. Dokumen sokongan untuk tujuan permohonan PRA (Seperti sijil kelahiran anak, pengesahan pegawai perubatan mengenai keluarga sakit)
 14. Sijil perkahwinan (bagi permohonan kali pertama sahaja)
Pelekat Pas Lawatan (Kerja Sementara)
 • PRA yang telah lulus pemeriksaan kesihatan dan disahkan sihat oleh FOMEMA Sdn. Bhd. sahaja dikeluarkan Pas Lawatan (Kerja Sementara) mengikut tempoh yang diluluskan pada surat kelulusan VDR.
 • Setelah mendapat pelekat Pas Lawatan (Kerja Sementara), PRA berkenaan dibenarkan bekerja sehingga tarikh akhir yang tercatat pada pelekat PL(KS) berkenaan.
Permohonan Lanjutan Pas Lawatan (Kerja Sementara)

 • Permohonan lanjutan PL(KS) pekerja asing boleh dibuat di Pejabat Imigresen Negeri atau Bahagian Pekerja Asing, Ibu Pejabat dalam tempoh tiga bulan sebelum PL(KS) tamat.
 • Majikan perlu memastikan pekerja menjalani pemeriksaan kesihatan di klinik panel yang dilantik oleh FOMEMA Sdn. Bhd. serta disahkan sihat sebelum permohonan lanjutan tahun kedua dan ketiga dikemukakan ke Jabatan Imigresen Malaysia.
 • Semua urusan lanjutan PL(KS) pekerja asing semua sektor hendaklah dikemukakan sendiri oleh majikan kecuali pembaharuan PRA boleh diuruskan oleh agensi pekerjaan yang berdaftar dengan Jabatan ini.
Permohonan yang tidak lengkap atau teratur akan ditolak.
 • Bayaran untuk lanjutan merangkumi bayaran levi, bayaran visa mengikut jenis dan warganegara, bayaran proses dan bayaran untuk PL(KS).
 • Dokumen yang perlu dikemukakan:
  i. Pasport pekerja dan tempoh sah laku melebihi 12 bulan.
  ii. Bayaran secukupnya dalam bentuk bank draf atau wang pos hendaklah dibuat atas nama Ketua Pengarah Imigresen Malaysia atau Pengarah Imigresen Negeri (dimana bayaran dibuat). Nama dan alamat majikan hendaklah ditulis di belakang bank draf berkenaan.
Makluman : Pastikan PRA telah lulus pemeriksaan kesihatan oleh FOMEMA Sdn. Bhd. bagi tujuan lanjutan tahun kedua dan ketiga sahaja.

Permohonan Memo Periksa Keluar

Memo periksa keluar ialah permohonan keberangkatan pulang pekerja asing / pembantu rumah asing ke negara asal di atas sebab-sebab tertentu.
Dokumen yang diperlukan :
 • Borang permohonan Memo Periksa Keluar
 • Pasport asal pekerja asing.
 • Tiket pulang ke negara asal.
Majikan hendaklah memastikan pekerja asing mereka pulang pada tarikh yang ditetapkan pada Memo Periksa Keluar melalui Pintu Keluar yang dipohon
Sekiranya majikan tidak memohon Memo Periksa Keluar, pekerja asing tersebut masih dianggap bekerja dengan mereka dan majikan masih bertanggungjawab terhadap pekerja asing tersebut.

Makluman Pengambilan PRA

Pehatian dan Peringatan
 • Sila bawa dokumen asal untuk tujuan pengesahan
 • Permohonan boleh dibuat secara individu iaitu semua urusan dijalankan oleh majikan sendiri atau melalui agensi pekerjaan yang berdaftar dengan Jabatan Imigresen Malaysia sahaja
 • Semasa penyerahan, borang permohonan mestilah lengkap dan permohonan yang tidak lengkap akan ditolak
 • Bayaran kepada Jabatan Imigresen Malaysia hanya dibuat setelah permohonan diluluskan dan pastikan resit rasmi Jabatan diterima setelah bayaran dibuat.
 • Untuk tujuan lanjutan Pas Lawatan (Kerja Sementara), pastikan pemeriksaan kesihatan oleh FOMEMA dibuat 3 bulan sebelum tarikh tamat pas.
 • Majikan adalah bertanggungjawab di atas kelakuan dan tatatertib PRA semasa berada di Malaysia.
 • Bayaran mesti dibuat selepas permohonan diluluskan (levi, visa, proses dan bayaran untuk PL(KS)).

Download Borang2
PRA Baru
 Borang IM38
http://www.imi.gov.my/images/Forms/visa/IM38.pdf
 Personal Bond
http://www.imi.gov.my/images/Forms/pas/PersonalBond.pdf
 Lampiran B
http://www.imi.gov.my/images/Forms/pra/LampiranB.pdf
 Lampiran C
http://www.imi.gov.my/images/Forms/pra/LampiranC.pdf
Kontrak
http://www.imi.gov.my/images/Forms/pra/kontrak.pdf

 Personal Bond
http://www.imi.gov.my/images/Forms/pas/PersonalBond.pdf


No comments:

Labels

09' (2) 10th anniversary (1) 13 Mei (1) 2012 (1) 4 strategi kejayaan (1) adab (1) Adiputra (1) aduan pengguna (2) advanced learning (1) AFTL (2) agama (31) Akhir zaman (25) alat menambah tinggi (1) alumni (7) amal jariah (2) amalan 5 S' (1) amali sembelihan (1) amerika bangkrap (1) Anak Mersing (6) anak pintar (1) Ancaman Singapore (3) Ancient Astronauts (2) angkasawan negara (1) Anjakan Paradigma (3) ansara (2) anti-islam (3) Anugerah (2) apple (4) Aqiqah 2009 (1) Ar Rahnu (1) artis (1) asal-usul (9) Asas Tenaga dan Fokus (4) asrama (1) Atartuk (1) aura minda (2) ayam penyet (1) bahaya (1) balik kampung (6) bandar Mersing (9) banjir (5) banjir 2011 (1) banjir 2012 (2) banjir temerloh 2011 (2) batch 2010 (1) bencana (5) bengkel (1) ber (1) berbuka puasa (2) berita (16) berita bersara (3) berita Mersing (181) bersara (3) Bersih 2.0. politik (5) Bersih 3.0 (1) bina laman web (21) bio text (2) Bisi jual manok tuai (1) bisnes mersing (14) blog mybio A+ (1) blogger (2) boikot Dap (1) boikot Israel (2) Borang Kemasukan ke MRSM (4) brainstorming (1) buah pukul mersing (6) buat banner (8) buat web (2) budak hilang (1) Budaya Ilmu lemah (2) buddha (1) buggati (1) bukti cinta kpd nabi muhd (4) Buku (4) Buku Teks (1) butik mersing (1) BWP/ LDP/PRS/BPPSP 09' (5) Cafe Bengawan Solo (1) Cafe Buluh Wangi (2) cahaya (1) cakra (1) cameron highland (1) Cameron Highlands (17) cara berfikir (14) carnival (1) celik IT (23) cendol Talib (1) ceramah insuran (2) CERN (3) cerun masjid runtuh (1) cetusan minda (42) Chakra Healing (2) chicken chop (1) China (2) cikgu kahwin 2010 (4) cikgu kahwin 2012 (3) cikguiti.com. (1) cinta universal (1) Colour vibration teraphy (2) Cool Blog Mersing (1) Cornell system (1) cuti 2010 (6) cuti 2011 (36) cuti 2012 (21) cuti orang Mersing (35) cuti-cuti mersing (66) cvt (3) daging kalimah (1) dajjal (3) darul aitam (1) demo anti-ppsmi (2) Derma Gaza Kagum (1) derma maahad tahfiz mersing (3) DiGi WWWOW (1) dinar (5) doa pengasih (1) e-cover (1) ebook (4) ebook cover (2) ecover (1) education (1) EFT (2) Einstein (3) ekonomi (11) elit (1) emas (8) Endau (2) English camp (2) EQ (1) Esplanade Temerloh (4) ESQ (1) ex-BP82' (6) ex-homeroom (8) ex-student (17) ex-student kahwin (5) ex-teacher (10) Exam (3) exora (1) facebook (6) fatwa merokok (2) filem (1) filosofi (1) fitnah (2) fizik kuantum (1) formula ajaib (3) Forum (1) Foto guru 2009 (2) foto guru 2010 (1) foto raya 2010 (1) freemason (1) future mersing (3) future phenomewnon (1) gadget (6) gajet (3) gathering (2) gempa bumi (1) Golden Sisters Enterprise (1) Google Translate (2) Graduasi 2008 (1) graduasi 2010 (2) graduasi 2011 (1) Group Anak Mersing (1) gulai patin tempoyak (5) Gunug Qaf (1) Gunung Arong (1) guru baru (2) guru dan staf berpindah (2) guruku (3) H1N1 (2) H1N1 di MRSM Mersing (1) HAARP (1) Hadiah Nobel (1) Haffa Izzah (4) haji (1) halal (1) handphone (1) Hang Tuah (2) Hari Akademik (2) Hari Akademik 2009 (1) hari akhirat (1) hari anugerah (2) Hari Anugerah 09' (1) Hari Anugerah 2012 (1) hari bumi (2) hari bumi 2010 (1) Hari bumi 2012 (1) Hari Graduasi 2009 (1) Hari guru (4) Hari Guru 09' (1) Hari Guru 2012 (1) hari guru sejagat (1) Hari Inovasi 2011 (1) hari keluarga (3) hari keluarga 2008 (1) hari Keluarga 2009 (1) Hari Keluarga 2012 (1) Hari Koperasi 09' (1) hari Koperasi 2010 (1) hari kualiti 09 (1) hari malaysia (1) Hari Pendaftaran (1) Hari Pendaftaran 2009 (1) hari Q (1) hari raya 09 (2) Hari Raya 2012 (2) HEP (1) hi tech (34) hi-tech (34) hiburan (1) high alert (3) higher order thinking (76) higher self (59) Homeroom (9) Homestay (1) hospital mersing (1) Hotel Seri Malaysia (2) hujung dunia (2) hujung tahun (1) humour (11) humuor (1) hypnosis (1) IGCSE (1) ikan patin (14) ikan tilapia (2) ikhlas (1) iktibar (153) Ilmu vs Pemahaman vs Pegangan (1) ILP (6) imej (2) Indigo (1) Info (20) infrared (1) iPad (1) iran (1) islam (22) Israk dan mikraj (1) isteri (2) IT (6) Jadual Bas Mersing (1) Jadual YPM (1) Jakim (2) Jalan baru (4) Jambori Pengakap 2011 (4) jamuan 2011 (1) jamuan akhir tahun (2) Jamuan Anugerah Pengetua (5) Jamuan Anugerah Pengetua 2011 (2) Jamuan Anugerah Pengetua 2012 (1) Jamuan jabatan sains (2) jamuan raya (1) Jamuan SPM 2008 (1) JB catering (1) jejak kejayaan (6) jenaka (4) jenayah (1) jeti mersing (1) jodoh (1) Johor Darul Takzim (1) Jurufoto Kahwin Mersing (2) Jurufoto Perkahwinan (2) kad raya (2) KAGUM (2) karier (1) karnival (2) Karnival tg Leman (1) kawin awal (2) keajaiban (8) kebenaran (2) Kedai 1 Malaysia Mersing (1) kedai di Mersing (2) kedai makan Pak Usop (2) kehidupan (3) kejayaan 2011 (1) kejayaan pelajar (1) kejohanan olahraga 2010 (3) kek Mersing (5) Kekejaman Jepun (1) kelab (2) kelab futsal (1) Kelab Khidmat Masyarakat (1) keluarga (1) kem cuti kimia 2009 (2) kem juara spm (1) kem latihan (1) kemahiran belajar (2) kemalangan (1) kemarau (2) Kemasukan ke MRSM (4) kEMASUKAN KE MRSM 2013 (1) Kemasukan ke MRSM 2015 (1) kematian (6) kemelesetan ekonomi (3) kemiskinan (1) kempen pelancongan Mersing (1) kemudahan (1) keputusan SPM 2009 (2) keracunan makanan (1) kereta (4) kerja lapangan (1) kerjaya (2) keropok (1) Kesihatan (18) ketuanan Melayu (21) keturah (1) KFC baru Mersing (2) khazanah melayu (3) kiamat (7) Kisah cikgu (5) kisah malam pertama (1) Knight of Templer (1) koleksi soalan (1) komputer (2) Komuniti Mersing (1) kos hidup (1) kreatif (4) kuantum (3) kucing's articles (2) kuda mersing (1) kursus (5) Kursus Online database (1) lagenda (7) lagu (1) lailatul qadr (3) Laman Pendidik Mersing (1) laporan (2) laporan maktab (2) latihan dalam kumpulan 2011 (1) law of attraction (1) lawak (1) Lawatan Benchmarking MRSM Alor Gajah (1) Lebuh raya Sg Koyan-Ringlet (1) Legoland JB (1) lemak babi (2) LOA (1) logo (2) luarbiasa (1) Maahad Tahfiz Al Amin (1) madu (1) mahdi (1) main-main minda (5) majalah odyssey (1) Majlis Anugerah (2) Majlis Anugerah 2010 (1) Majlis perpisahan (5) Majlis Restu 09' (1) makan di JB (1) makan di mersing (42) makan di Temerloh (14) makan-makan (35) makananan western (3) makkah masa depan.berita mersing (2) maksiat (2) malam di Mersing (1) MARA KL (1) martial art (3) masa depan Mersing (4) masakan tempoyak (3) Masalah Guru (1) Mat Rempit Merompak (1) Mat Salai (2) mat samurai (1) matawang (2) mati (6) maulidurrasul 2011 (1) meditasi (2) melaka (7) melancong ke Mersing (8) melayu (14) Melayu Merdeka (1) Melayu..Bani Israel yg hilang? (8) Melayu..Bani Israel yg hilang?part3 (1) Melayu..Bani Israel yg hilang?part4 (2) menginap di Mersing (3) mentakab (1) merentas desa 2011 (1) mersing (2) Mersing Laguna (11) Mersing River Front (2) Mersing waterfront (2) mersing. Air Papan (1) Mersing's hotel (6) Mersix (1) Mesyuarat Agung Muafakat 2010 (1) Mesyuarat guru 2008 (1) mi (1) mi bandung (1) Mighty 2009 (1) MIGHTY 2012 (1) Mighty Minds Competition 09' (1) mimpi jumpa Rasulullah saw (1) minda (23) minda separa sedar (5) Minggu Aktiviti (5) Minggu Aktiviti sem2 (1) minyak (4) minyak naik (8) misteri (32) mitos (41) mnasir (1) monsun (6) moral (2) motivasi (9) movies (2) mrsm baru (3) MRSM Mersing (2) MRSM Ulul Albab (2) muhasabah (2) murtad (3) muslim in America (1) NahamPhoto (4) Nasi Kerabu (1) nasi lemak (1) Nasib Melayu (4) negara Islam (4) nostalgia (10) novel online (2) Novel Terbaru (1) obama (1) olimpiad KAS1 (1) online biz (5) p.ramlee (1) pacal votan (1) PAKAR (1) pakar patah (1) pakej pengantin (1) panduan beli kereta (2) Panduan HRMIS (2) Panduan HRMIS 2011 (1) panduan peraturan (4) pantai (2) Pantai Air Papan (1) pantai Mersing (5) Pantai Sri Lalang (1) Pantai Tg Genting (1) pantun (1) Pasar Jumaat Mersing (1) Pasar Karavan (1) pasar lelong (1) pasar malam Brinchang (1) pasar malam Mentakab (1) pasaraya TF Temerloh (4) PBSM (2) pejuang (3) pelaburan (2) pelaburan emas (4) peluang belajar (1) Pemasaran (1) pembedahan batin1 (2) Pemimpin amanah Allah (1) Pencen (1) Pendaftaran PRA (1) pendaftaran taekwondo (5) pendidikan (2) pengajaran (1) pengetua bersara (2) penggodam (1) pengguna (2) pengumuman (7) pengunjung (1) penjajahan minda (1) penjimat minyak (1) penterjemahan (1) penyakit jantung (2) peperiksaan pra percubaan SPM 2011 (4) perang salib (1) perbandingan harga (1) perguruan (1) peristiwa menarik (4) Perjuangan Komunis cuba dihidupkan semula..part 3 (1) Perjuangan Komunis ingin dihidupkan semula di Malaysia (3) perkahwinan guru (4) Perkhemahan (1) Perniagaan (2) perpustakaan (1) persilatan (1) pertahanan (1) Pertandingan (1) Pertandingan Kawad 09' (1) PESADA 2009 (1) Pesta Super 09.. (4) Pesta Layang-layang Air Papan (1) Pesta Type III (4) peta minda (1) petua (5) petua exam (1) petua kejayaan (1) petus (1) photoshop (16) piagam anugerah (1) Piala Dunia 2014 (1) Pilihan Raya BWP (1) Pilihan Raya Kecil (2) Pilihan Raya Umum ke-13 (2) pizza mersing (1) pluralisme (1) PMR 2010 (1) PMR 2011 (3) poligami (1) politik (15) popular (1) Pot Luck (1) PPD Mersing (1) PPSMI (3) produk kesihatan (1) produk laut (3) profile.sejarah (9) Program Bumi Hijau (2) program studi (2) pru 13 (2) pseudoscience (3) puasa (12) punca bala (2) punca tulang patah (1) Pusat Dagangan Mersing (10) pusat tuisyen Mersing (4) Pusat Tuisyen Usaha Waja Bestari (1) Pusat Tuisyen Zamrud (1) puting beliung Mersing (1) qilla's articles (18) R R Mersing (1) rahsia air (3) Rahsia Pintar (2) rahsia solat (5) rahsia umur panjang (6) ramadhan (6) ramadhan 2012 (1) ramalan (8) Rat Race n Rat Trap (1) Rawang Burger Bakar Mersing (1) rawatan alternatif (9) raya 2011 (1) raya open house 2009 (1) re-union ex-bp82' (3) rekod dunia (2) relativiti (1) remaja (1) resipi (1) resort tioman (1) restoran lot 85 (1) result 2010 (2) retro (2) reunion (4) reunion MRSM BP 86' (3) Roket Indonesia (1) rokok (1) roti john (1) ruang iklan percuma (3) Ruby's Kitchen (1) rugi (1) rumah (2) rumah tangga (2) rumahtangga (1) sabun Kasthuri (1) safebox (1) Sains Al Quran (3) Sains Islam (20) sajak (7) sajak hujung dunia (1) sajak Iqbal (5) salasilah (3) Sambutan 10 tahun MRSM Mersing (1) sate teluk iskandar (4) Saudi Yahudi ? (1) science fair 2009 (2) science fair 2010 (1) Science on Wheel 2011 (1) science text (2) sciencefair 2011 (1) secret recipe (1) sedih (1) SEFT (2) Sejarah (44) sejarah mersing (6) sejrah (2) selebriti (1) selesema babi (1) selsema babi (1) Seminar Biologi (3) Seminar Biologi 2012 (1) Seminar Biology (1) seminar biology 2011 (1) Seminar Biology dan Chemistry 2013 (1) seminar biology SPM 2009 (1) seminar Biology spm 2010 (1) Seminar Biology SPM 2011 (4) Seminar di Tg Pengelih (1) seminar pecutan kognitif sains (1) seminar PMR (1) Seminar YPM (1) seni peperiksaan (1) seri malaysia mersing (2) servis kereta (1) shopping raya (1) Singapura-pura (2) Sir Iqbal (3) Siri Bercakap Dengan Jin (2) SK Sri Mersing (1) skema pmr 2011 (1) skor bio A+ (3) SKT (1) SKT 2011 (1) Smart Learning (3) smartphone (3) spiritual (33) SPM (6) SPM 2010 (1) spm 2011 (6) SPM terbaik 2008 (1) Staf baru (2) staf kahwin 2010 (2) staf kawin 2011 (1) staf wedding (6) star mall mentakab (2) Starex (1) statistik (3) steve jobs (1) stevia (1) study biology (2) sukan 2012 (2) Sukan maktab (3) sumbangan hari graduasi (1) supermind (5) syair islam (4) syiar (1) syiar Islam (71) tablet pc (4) tabung Somalia (1) taekwondo mersing (15) taekwondo mersing grading (6) Takutkah hantu? (5) Takziah (12) Tanah Rata (1) tanda-tanda akhir zaman (4) Tanjung Genting (1) Tanjung Leman (1) Taska Cilik (1) tauladan (1) TBS (1) teknik belajar (3) telefon bimbit (2) teluk cempedak (1) tenaga hayat (3) teori (2) terapi Cinta (2) terapi mimpi (2) test drive (2) The Law of Attraction (1) Theory (1) Tim Pengetua ko-Q (1) tips internet (2) tips jaga kereta (1) tiramisu mersing (1) Titanic (1) Tracer Study (1) tragedi (1) Tragedi pemikiran Melayu (4) travelog haji (1) tsunami (1) Tuisyen YPM (1) Tun M (6) Tunas Saintis 09' (1) Tunas Saintis 2011 (1) ufo (2) Ujian Amali 2009 (1) ujian UKKM (1) ulamak (2) umat Islam (5) ungku aziz (2) universiti terbaik (3) UPSR 2011 (1) USS Singapore (1) Ustaz Lah (1) ustaz penipu (1) utusan online (1) Wadi Al-Amin (1) waliyullah (5) wanita (2) wanita Korea (1) Warung Bakso (1) Wi Max (1) Wilayah Iskandar (1) Worm Hole (1) yahudi (5) yakjuj makjuj (1) yearly planner 2010 (1) yearly planner 2012 (1) ZPE (2)

Pencegah Penyakit Terhandal

Pencegah Penyakit Terhandal
Klik utk order online

Komuniti Mersing

Info Kesihatan

Blog Pilihan